Jaunumi
Līgatnieši "Bidzinaoba - 2017" svētkos Ahmetas municipalitātē Gruzijā

Līgatnes un Ahmetas (Gruzija) sadarbības līguma ietvaros no 29. septembra līdz 5. oktobrim Kahetijas reģionā, Ahmetas municipalitātē, viesojās Līgatnes novada kultūras un oficiālā delegācija 14 cilvēku sastāvā.

Oficiālajās tikšanās reizēs ar Ahmetas municipalitātes pārstāvjiem pārrunājām gruzīnus iepriekš ļoti ieinteresējušo sociālā darba, pabalstu sistēmu abās pašvaldībās. Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Upmale dalījās pieredzē par bērnu vai citas rīcībnespējīgas personas interešu aizstāvības praksi Latvijā. Tika pārrunāti izglītības jomas jautājumi par bērnudārzos un skolās īstenojamām izglītības programmām. Arī Ahmetas, Telavi mācībspēki aktīvi savās skolās popularizē Eiropas Savienības pamatideju, kultūras vērtības, kā arī realizē projektus, kas veltīti ES tēmai. Mēs iepazīstinājām ar pāreju uz kompetenču izglītību Latvijas izglītības sistēmā.

Notika vairākas tikšanās ar Gruzijas parlamenta un Ahmetas pašvaldības deputātiem un amatpersonām, kuru laikā tika pārrunātas tālākas sadarbības perspektīvas izglītības, jauniešu nodarbinātības, kultūras, ekonomiskās un vides aizsardzības jomās. Tāpat arī tika pārrunāti jautājumi par sabiedrisko demokrātiju, veselības aizsardzības sistēmu un Eiropas Savienības vadlīnijām šajā jomā, sabiedriskās līdzdalības veicināšanu. Arī kopīgajā tikšanās reizē ar Lietuvas delegāciju no Paņevežas tika pārrunātas valstu, kā arī konkrēto reģionu sabiedriskās un ekonomiskās aktualitātes.

30. septembrī Pankisi ielejā pēc reģionālā gubernatora iniciatīvas tika rīkoti vērienīgi valsts nozīmes svētki “Pankisoba – 2017”, kuros piedalījāmies kā goda viesi. Šī vieta atrodas netālu no kalnu upes Alazani. Pasākuma ietvaros dažādas ministrijas demonstrēja savas programmas. Piemēram, Iekšlietu ministrija - savu drošības programmu. Piedalījās arī sporta klubs “MIA FORCE”, ugunsdzēsēju brigāde, glābšanas dienests, eksperti – kriminālisti, drošības policija, patruļas un citas struktūras. Bija arī dažādas tehnikas demonstrējumi.

Kultūras un pieminekļu aizsardzības ministrija organizēja savu meistarklasi. Gruzijas Izglītības un zinātnes ministrija bija sarīkojusi profesionālo izglītības iestāžu izstādi (zīmējumi, 3D rasējumi, zinātniskais “pikniks”, filcējumi u.c.) kopā ar Darba devēju asociāciju. Interesanti šķita dažādu jomu zinātņu virtuālie demonstrējumi.

Vides un dabas resursu ministrija deva iespēju ielūkoties Sarkanajā sarakstā iekļauto koku izstādē, uzzināt, kā mēra gaisa piesārņojumu.

Zemkopības ministrija piedāvāja aplūkot mobilās vienības liellopu audzēšanas un biškopības jomā. Braucot pa Gruzijas ceļiem, šad un tad ceļu malās redzamas “bišu kopmītnes”.

Tika piedāvātas arī degustācijas dažāda veida sieriem, medum un citiem vietējiem ražojumiem.

Pasākuma laikā apbalvoja dažādu dienestu pārstāvjus. Pasniegt medaļas sportistiem tika uzaicināts Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins.

Pasākumā koncertēja vietējie mākslinieki, arī ansamblis “Bahtrioni”, un noslēgumā mums bija unikāla iespēja redzēt leģendārā Gruzijas valsts akadēmiskā dziesmu un deju ansambļa “Erisioni” uzstāšanos.

1. oktobrī Ahmetā tika svinēta Bidzina Čolokašvili, viena no Bahtrioni nemieru līderiem, diena valsts svētkos “Bidzinaoba - 2017”. Pasākumā piedalījās vairāku ministriju pārstāvji, kā arī Ahmetas pašvaldības parlamentārais deputāts Gela Samharauli. Pilsētas centrā bija ministriju un vietējo izstāžu paviljoni un aktivitātes, Gruzijas Bruņoto spēku dažādu struktūrvienību militārā aprīkojuma izstāde. Varējām apskatīt robežsardzes un drošības policijas transportu un aprīkojumu. Tika prezentēti un pārdoti dažādi vietējie produkti. Bērni varēja piedalīties dažādās atrakcijās, nokārtot teorētisko un praktisko eksāmenu velosipēda vadītāja tiesībām. Ļoti interesanta bija iespēja bērniem piedalīties “112 kosmosa kuģī”, kurā, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, radītas īpašas datorspēles.

Pasākumā piedalījās vēl viena Ahmetas sadraudzības delegācija no Lietuvas pilsētas Paņevežas. Ar kolēģiem no Lietuvas dalījāmies pieredzē par dažādiem ekonomiski politiskiem jautājumiem.

Plašā svētku programmā izskanēja koncerts, kurā uzstājās gruzīni un pusstundas garumā arī Līgatnes novada mākslinieki iepazīstināja klātesošos ar Latvijas kultūru. Pasākuma noslēgumā baudījām gruzīnu etnodžeza grupas “Egari” un dziedātājas Ekas Kvaliašvili koncertu.

3. oktobrī Ahmetas kultūras namā speciāli šim braucienam izveidotā Līgatnes novada profesionāļu dziesmu un deju grupa “Lustūzis” sniedza savu koncertu. Pasākumā piedalījās Ahmetas pašvaldības parlamentārais deputāts Gela Samharauli un dažādu dienestu departamentu pārstāvji. Iepazīstinājām gruzīnus ar tradicionālo latviešu kultūru – tautasdziesmām un dejām. Ahmetas publikai ļoti patika latviešu koncerts, izskanēja sirsnīgi aplausi, tika dāvāti ziedi.

Sirsnīgs paldies visiem, kas uzņēma mūsu delegāciju Kahetijas reģionā!

Liels paldies visiem ansambļa "Lustūzis" dalībniekiem - Kasparam Gulbim, Dacei Bicānei, Ingūnai Millerei, Oskaram Okonovam, Justam Liepiņam, Audaram Kārlim Klintim, Kristīnei Gailītei, Inetai Žagarei, Ralfam Šulcam un Mikum Melnim - par skaisto koncertu Gruzijā, Ahmetas municipalitātē!

Līgatnes delegācija Ahmetas kultūras namā

Līgatnes - Ahmetas

sadarbības līguma projektu koordinatore

Dace Bērziņa

2017-10-10
Laika ziņas
Aptaujas