Jaunumi
MAS PNB Banka izsludina atkārtotu cenu aptauju par Līgatnes Papīrfabrikas kustamās mantas pārdošanu

 

 

“CENU APTAUJA

Maksātnespējīgās AS “PNB Banka”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003072918, (turpmāk – “Banka”) maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš un SIA “Solum Estate”, reģistrācijas Nr. 40103295641, (turpmāk – “SIA “Solum Estate””), paziņo, ka cenu aptaujā tiek pārdota SIA “Solum Estate” piederošā zemāk norādītā Līgatnes papīrfabrikas kustamā manta (turpmāk - “Manta”).

 

Mantas cenu aptaujas sākumcena ir 350 000 EUR.

Mantas cena norādīta bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN). Cenu pretendentam piedāvājot savu cenu par mantu, tā jāpiedāvā bez PVN. Piedāvātā cena ir apliekama ar PVN un apliekamā vērtība ir piedāvātā cena.

Mantas atrašanās vieta ir Līgatnes papīrfabrika, Pilsoņu iela 1, Līgatne, Līgatnes novads, Latvijas Republika. Ar mantas sarakstu un plašāku informāciju var iepazīties šeit https://static.pnbbanka.eu/media/20210729/kustamas%20mantas%20saraksts%20LigatnePF2021.pdf

Pieteikšanās cenu aptaujai līdz 11.10.2021. plkst. 17:00.

 

Vienoties par mantas apskati, kā arī papildus informāciju par to var iegūt, zvanot uz administratora pārstāvja tālruņa Nr. +371 29415520.

Informācija par pieteikšanos cenu aptaujai, cenu aptaujas kārtība, darījumu noslēgšanas noteikumi un citi jautājumi ir noteikti cenu aptaujas noteikumos (turpmāk – “Cenu aptaujas noteikumi”), ar kuriem var bez maksas iepazīties PNB Bankas interneta vietnē https://pnbbanka.eu/lv/auction Tālrunis papildus informācijai par Cenu aptaujas noteikumiem +371 29415520.

 

Visām personām, kuras vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma cenu aptaujā, jāveic šādas darbības:

- līdz 2021.gada 11. oktobra plkst. 17:00 jāpiedalās klātienes identifikācijā PNB Bankas birojā, jāiesniedz PNB Bankā saskaņā ar Cenu aptaujas noteikumiem aizpildīts pieteikums un visi citi Cenu aptaujas noteikumos norādītie dokumenti;

- līdz 2021.gada 11 oktobra plkst. 23:59 jāiemaksā PNB Bankas  kontā Nr. LV69BLIB1001005254003, AS "Baltic International Bank” , dalības maksa 121 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21 EUR, un drošības nauda 10 % apmērā no Mantas sākumcenas, bet konkrēti, 35 000 EUR.

 

Pieteikums par dalību cenu aptaujā un tam pievienotie dokumenti ir iesniedzami PNB Bankā Elizabetes ielā 15-2, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00, vai nosūtāmi uz šādu e-pastu: izsoles@pnbbanka.eu elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.”

 

 

 

MAS “PNB Banka” maksātnespējas administrators                                Vigo Krastiņš        

 

 

I.Reira

+371 29415520

 

 

2021-09-14