Jaunumi
Mēs lepojamies! Mācību priekšmetu olimpiādes uzvarētāji Līgatnes novada vidusskolā 2011./2012.m.g.

Mācību priekšmetu olimpiādes uzvarētāji 2011./2012.m.g.
 
 
Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds
Klase
Mācību priekšmets
Izglītības iestāde
Vieta
Skolotāja vārds, uzvārds
1.
Aleksa Vihlo
8.
Latviešu val. un literatūra
Līgatnes nov. vsk.
Atz.
Dzintra Upīte
2.
Zane Treifelde
10.
Latviešu val. un literatūra
Līgatnes nov. vsk.
3.
Dace Bērziņa
3.
Jorens Plūksnis
12.
Vēsture
Līgatnes nov.vsk.
3.
Lauma Abramsone
4.
Dana Kozlovska
8.-9.
Krievu valoda
Līgatnes nov.vsk.
2.
Viktorija Mazurova
5.
Elena Zapiterskaya
10.-12.
Krievu valoda
Līgatnes nov. vsk.
2.
Viktorija Mazurova
6.
Artūrs Stumburs
2.
Sākumskolas olimpiāde
Līgatnes novada vsk.
1.
Daina Laganovska
7.
Valters Vasiļjevs
2.
Sākumskolas olimpiāde
Līgatnes novada vsk.
Atz.
Daiga Meistere
8.
Elīna Zaperecka
3.
Latviešu valoda
Līgatnes nov.svk.
Atz.
Ineta Bērziņa
9.
Agute Klints
7.
Lietišķā informātika
Līgatnes novada vsk.
3.
Laila Bērziņa
10.
Dairis Kļaviņš
8.
Angļu valoda
Līgatnes novada vsk.
Atz.
Aija Ziediņa
  

2012-04-25