Jaunumi
Mēs lepojamies!

 

Līgatnes novada pirmsskolas deju kolektīvs pirmo reizi piedalījās Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas novadu tautas deju kolektīvu skatē un ieguva
 
1. pakāpes diplomu.
 
Liels paldies deju skolotājai Beatei Kobilinskai,
koncertmeistarei
Dacei Zariņai par ieguldīto darbu!
Liels paldies arī visiem 12 dejotājiem, kuri ar lielu atbildības sajūtu nodejoja divas dejas -  Latviešu tautas deju „Jandāls” un „Jautrais dancis” Z. Strelēvicas hor.  
 
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Gunita Liepiņa

 

2012-04-18