Jaunumi
Oficiāli atklāts projekts ENSURE!

Līgatnes novada dome ir viena no 14 starptautiskā projekta ENSURE (Eiropas lauku apvidu kohēzijas un solidaritātes tīkls) partneriem. Projekts ir uzsākts!

ENSURE projekts tika apstiprināts 2017. gada jūnijā. Projekts dod iespēju partneriem sadarboties starptautiskā tīklā nākamos divus gadus. Projekta partnerība sastāv no 13 valstīm – 11 no šīm valstīm ir Eiropas Savienības valstis un divas ir kaimiņvalstis – Serbija un Melnkalne. Pateicoties tam, ka projektā tiek pārstāvētas dažādas valstis, projekta partneriem būs iespēja dalīties dažādu Eiropas Savienības politisko dokumentu izpratnes pieredzē, kā piemēram, Eiropas Savienības struktūrfondi, Eiropas Savienības izglītības programmas un kopējā lauksamniecības politika. Seši no partneriem ir valsts iestādes, piecas ir federācijas un vietējo pašvaldību pārstāvētās iestādes, viena ir reģionāla līmeņa iestāde, kā arī divas nevalstiskās organizācijas. Partneru dažādība ir šī projekta lielākā vērtība, jo kopā darbojas valsts un pašvaldību iestādes un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

ENSURE projekts ir vērsts uz tādiem ikdienas jautājumiem kā vietējā attīstība, lauksaimniecībā strādājošo pārrobežu mobilitāte, kā arī pārtikas nekaitīgums. Visi šie jautājumi ir svarīgi lauku teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem.  Runājot par Eiropas pilsoņiem interesējošiem jautājumiem, projekts ENSURE var ietekmēt tādus jautājumus kā Eiropas Savienības atbalsta noliegšanu, eiroskepticismu un Eiropas Savienības pilsonība.

Pirmāprojekta partneru tikšanās klātienē norisinājās Slovēnijas pilsētā Slovenska Bistrica no 2017. gada 18. līdz 20. oktobrim. Tikšanos organizēja Slovenska Bistricas attīstības un informācijas centrs (RIC Slovenska Bistrica). Tikšanās laikā partneri piedalījās sadarbības sesijās, mācību vizītēs un projekta vadīšanas darbnīcās. Tikšanās laikā projekta partneriem bija iespēja iepazīties ar detalizētu projekta saturu un grafiku, kā arī ar darba metodēm. Taču pats svarīgākais bija iepazīt vienam otru.

Tikšanās noslēgumā tika parakstīts Partnerības Līgums. Nākamais projekta pasākums tiek organizēts Horvātijā 2018. gada aprīlī.

Projekta ENSURE notikumiem un ziņām variet sekot Facebook lapā: https://www.facebook.com/ensurenetwork/ 

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, Programma »Eiropa Pilsoņiem«

#ensuresolidarity

#ensurenetwork

 

2017-10-25
Laika ziņas
Aptaujas