Jaunumi
Paldies skolēniem un skolotājiem

Paldies!

Izglītojamajiem:

1. Aleksim Gablikam – par iegūto 1. vietu starpnovadu bioloģijas olimpiādē

2. Valteram Vasiļjevam - par iegūto 1. vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē, 3. vietu LU Fizikas un matemātikas fakultātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas Latvijas 44. atklātajā matemātikas olimpiādē

3. Lindsijai Barinovai - par iegūto 1. vietu starpnovadu latviešu valodas olimpiādē

4. Artūram Stumburam - par iegūto 2. vietu starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādē

5. Martai Razānei -  par iegūto 2. vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē, 3. vietu starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādē, iegūto Atzinību LU Fizikas un matemātikas fakultātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas Jauno matemātiķu konkursā

6. Monikai Akmentiņai - par iegūto 3. vietu starpnovadu bioloģijas olimpiādē

7. Emīlam Rūdim Zelčam - par iegūto 3. vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē

8. Lindai Trallei– par iegūto 3. vietu komandas sastāvā Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas rīkotā Biznesa spēļu konkursa “Ceļš uz bagātību” finālā

9. Rihardam Viļumam – par iegūto 3. vietu komandas sastāvā Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas rīkotā Biznesa spēļu konkursa “Ceļš uz bagātību” finālā

10. Melisai Kronbergai – par iegūto 3. vietu komandas sastāvā Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas rīkotā Biznesa spēļu konkursa “Ceļš uz bagātību” finālā, iegūto Atzinību starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē

11. Esterai Serkovai – par iegūto 1. vietuOjāra Vācieša piemiņai veltītajā Ādažu vidusskolas jaunrades darbu konkursā “Gaujas prēmija” 5.-6.klašu grupā Vidzemes skolām

12. Ginteram Noasam Kušķim - par iegūto 2. vietu angļu valodā 2017.gada Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas rīkotajā Atklātajā svešvalodu konkursā

13. Edmundam Evelonam - par iegūto Atzinību starpnovadu sākumskolas skolēnu mazajā pētniecības konferencē “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”, par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

14. Rihardam Kudrjavcevam - par sekmīgu dalībustarpnovadu sākumskolas skolēnu mazajā pētniecības konferencē “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”, par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

15. Sanijai Pocevičai - par iegūto 2. vietu starpnovadu skolu sacensībās rudens krosā

16. Viktorijai Jarullinai – par iegūto 1.vietu skrējienu seriāla “Sigulda Up Cup2017”serpentīna ceļa skrējienā

17. Paulai Pīlēģei - par iegūto 2.vietu skrējienu seriāla “Sigulda Up Cup2017”serpentīna ceļa skrējienā

18. Kristeram Kristapam Celmiņam - par iegūto 3.vietu skrējienu seriāla “Sigulda Up Cup2017”serpentīna ceļa skrējienā

19. Samantai Biezēkai - par iegūto 3.vietu skrējienu seriāla “Sigulda Up Cup2017”serpentīna ceļa skrējienā

20. Emīlam Nilam Gravam -  par iegūto Atzinību starpnovadu matemātikas olimpiādē

21. Anetei Trallei - par iegūto Atzinību starpnovadu latviešu valodas olimpiādē

22. Patrīcijai Norai Blūmentālei - par iegūto Atzinību starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādē

23. Rūdolfam Melnim - par iegūto 1.vietu Vidzemes reģiona skolu Akordeona – solistu konkursā “Cēsis 2017”, par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

24. Jēkabam Sebastiānam Mudulim - par iegūto 3.vietu Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle audzēkņu Valsts konkursa II kārtā

25. Emīlam Pīlēģim - par iegūto Atzinību starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādē,iegūto Atzinību LU Fizikas un matemātikas fakultātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas Jauno matemātiķu konkursā

26.Jānim Vladimirovam - par iegūto Atzinību starpnovadu matemātikas olimpiādē

27. Kristam Gravam - par iegūto Atzinību starpnovadu matemātikas olimpiādē, par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

28. Elvim Lapselim – par iegūto II vietu starpnovadu volejbola un florbola sacensībās un III vietu starpnovadu basketbola sacensībās Līgatnes novada vidusskolas komandas sastāvā

29. Edgaram Pēterim Vilciņam - par iegūto II vietu starpnovadu volejbola un florbola sacensībās un III vietu starpnovadu basketbola sacensībās Līgatnes novada vidusskolas komandas sastāvā

30. Arnim Kalnietim - par iegūto II vietu starpnovadu volejbola un florbola sacensībās un III vietu starpnovadu basketbola sacensībās Līgatnes novada vidusskolas komandas sastāvā

31. Nikam Mūrmanim - par iegūto II vietu starpnovadu volejbola sacensībās un III vietu starpnovadu basketbola sacensībās Līgatnes novada vidusskolas komandas sastāvā

32. Mikum Niejgodam - par iegūto II vietu starpnovadu florbola sacensībās un III vietu starpnovadu basketbola sacensībās Līgatnes novada vidusskolas komandas sastāvā

33. Andim Indriķim Preisam - par iegūto II vietu starpnovadu florbola sacensībās un III vietu starpnovadu basketbola sacensībās Līgatnes novada vidusskolas komandas sastāvā

34. Kristiānam Kristam Janitēnam - par iegūto II vietu starpnovadu florbola sacensībās un III vietu starpnovadu basketbola sacensībās Līgatnes novada vidusskolas komandas sastāvā

35. Angum Mārtiņjēkabam - par iegūto II vietu starpnovadu florbola sacensībās Līgatnes novada vidusskolas komandas sastāvā

36. Dāvim Pocevičam - par iegūto II vietu starpnovadu volejbola un florbola sacensībās un III vietu starpnovadu basketbola sacensībās Līgatnes novada vidusskolas komandas sastāvā

37. Vitālijam Proņinam - par iegūto II vietu starpnovadu volejbola sacensībās un III vietu starpnovadu basketbola sacensībās Līgatnes novada vidusskolas komandas sastāvā

38. Harijam Bērtiņam –par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē

39. Edijam Kristeram Dundem - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

40. Evelīnai Gulbei -par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

41. Sintijai Lemešai - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

42. Madarai Loginai - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

43. Sofijai Mironovai - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

44. Elīzai Puriņai - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

45. Kārlim Okonovam - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

46. Miķelim Jānim Šteinam - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

47. Annai Vikmanei - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

48. Rolandam Bajāram - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

49. Annai Paulai Indānei - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

50. Laurai Ramānei - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

51. Adrijai Smelterei - par iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 1.-2.kl. deju kolektīva “Lustūzītis’ sastāvā

 

Pedagogiem:

1. Skaidrītei Gaspertei – par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanu starpnovadu bioloģijas olimpiādei

2. Ritmai Timermanei - par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanu starpnovadu matemātikas, lietišķās informātikas olimpiādei, LU Fizikas un matemātikas fakultātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas Latvijas 44.atklātajai matemātikas olimpiādei

3. Antrai Strazdiņai -par rezultatīvu izglītojamās sagatavošanu starpnovadu latviešu valodas olimpiādei

4. Leonorai Dubkevičai- par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanu starpnovadu matemātikas olimpiādei,LU Fizikas un matemātikas fakultātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas Jauno matemātiķu konkursam

5. Daigai Meisterei - par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanu starpnovadu matemātikas olimpiādei

6. Kintijai Blūmentālei - par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanu starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādei

7. Ilgai Gablikai - par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanuLatvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas rīkotajam Biznesa spēļu konkursam “Ceļš uz bagātību”

8. Baibai Aizupietei - par rezultatīvu izglītojamās sagatavošanuOjāra Vācieša piemiņai veltītajā Ādažu vidusskolas jaunrades darbu konkursā “Gaujas prēmija” 5.-6.klašu grupā Vidzemes skolām

9. Aijai Ziediņai - par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanuangļu valodā 2017.gada Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas rīkotajā Atklātajā svešvalodu konkursā, iegūto Eiropas kvalitātes sertifikātu eTwinning projektam “Let`s Celebrate!”

10. Dacei Zariņai - par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanustarpnovadu sākumskolas skolēnu mazajai pētniecības konferencei “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”, starpnovadu matemātikas olimpiādei, Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatei.

Par teicami veiktiem mentora pienākumiem, pašiniciatīvu Līgatnes novada vidusskolas sākumskolas pasākumu organizēšanā.

Par Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes radošu, mūsdienīgu pasākumu inscenēšanu, telpu noformēšanu, audzēkņu māksliniecisko spēju pilnveidi, gatavošanu konkursiem

11. Beātei Kobilinskai - par rezultatīvu izglītojamo sagatavošanustarpnovadu skolu sacensībās rudens krosā, volejbolā, florbolā, basketbolā un skrējienu seriāla “Sigulda Up Cup2017”serpentīna ceļa skrējienā

12. Ingai Bušai - par rezultatīvu 1.-2.kl.izglītojamo sagatavošanu Cēsu deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatei

13. Ivitai Neibergai – par pozitīvu saskarsmi ar bērniem un vecākiem, profesionālu problēmsituāciju risināšanu Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē

14. Dacei Gailei – par augsti profesionālu darbu specialitātē un radošu iniciatīvu audzēkņu izglītošanā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē, iesaistīšanos ZAAO vides projektos

15. Dacei Bērziņai - par rezultatīvu izglītojamās sagatavošanu starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādei

16. Ilzei Treifeldei - par rezultatīvu izglītojamās sagatavošanu starpnovadu latviešu valodas olimpiādei

17. Aigai Vācerei – par atbildīgu klases audzinātāja pienākumu pildīšanu, radošu pašiniciatīvu, aktīvu bibliotekāra darbu Līgatnes novada vidusskolā

18. Vinetai Golubkovai -par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu Vidzemes reģiona skolu Akordeona – solistu konkursā “Cēsis 2017”

19. Iritai Mergai -par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle audzēkņu Valsts konkursam

20. Dainai Laganovskai -par rezultatīvu izglītojamā sagatavošanu starpnovadu matemātikas olimpiādei

 

Dace Bērziņa

Līgatnes novada domes

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

 

2017-05-31