Jaunumi
Par bērnu drošības veicināšanu

Līgatnes novada Bāriņtiesa (turpmāk-bāriņtiesa) atgādina, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 73. panta pirmajā daļā teikts, ka “katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņojot policijai, bāriņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja personai ir aizdomas, ka bērnam ir priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai veselību”.

Bāriņtiesa lūdz pašvaldības iedzīvotājus ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kā arī bērniem vērsties bāriņtiesā gadījumos, kad nepieciešama palīdzība, pret viņiem ir vērsta vardarbība, tiek aizskartas viņu tiesības.

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki Nītaures ielā 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads:

pirmdienās 9.00-12.00;

ceturtdienās 13.00-16.00.

Ārpus pieņemšanas laika informācija vai ziņojumi tiek pieņemta telefoniski:

bāriņtiesa telefona nr. 64155640 ( ja bāriņtiesas darbinieks ir kabinetā) vai

mobilas telefona nr. 26422362

Lai risinātu būtiskus un neatliekamus bērnu tiesību jautājumus, bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece ir pieejamas arī ārpus darba laika, zvanot uz mobilo telefonu nr. 26422362.

Pašvaldības iedzīvotājiem vienmēr ir pieejams Līgatnes novada pašvaldības policijas telefona nr. 26545908. Pašvaldības policija, saņemot informāciju, veiks pārbaudi un, nepieciešamības gadījumā, informēs par to Līgatnes novada Sociālo dienestu vai /un bāriņtiesu.

Ja pašvaldības iedzīvotāji ārpus pašvaldības institūciju darba laika ir konstatējuši iespējamu bērnu tiesību pārkāpumu vai vardarbības gadījumu, lūdzu zvanīt Valsts policijai telefona nr. 110.

Pēc pēdējo mēnešu notikumiem, kad bojā gājuši vai vardarbībā smagi cietuši bērni, būtiski ir pieaugusi sabiedrības aktivitāte, sniedzot informāciju par bērnu tiesību iespējamiem pārkāpumiem. Ir svarīgi, lai ikviens novada iedzīvotājs iesaistās bērnu tiesību problēmu risināšanā, un tikai kopīgiem spēkiem mēs spēsim nodrošināt mūsu bērniem drošus, sakārtotus dzīves apstākļus-lai bērni neciestu no vardarbības ģimenē un sabiedrībā. 

 

Līgatnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Upmale

2017-09-15
Laika ziņas
Aptaujas