Jaunumi
Par Līgatnes novada 366. vēlēšanu iecirkņa komisijas izveidošanu 13. Saeimas vēlēšanām 2018. gada 6. oktobrī

Laikā no 5. jūlija līdz 19. jūlija pulksten 12.00 2018. gadā tiek izsludināta pieteikšanās uz Līgatnes novada 366.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu vietu.

Darbam vēlēšanu iecirknī var pieteikties Līgatnes novada vēlēšanu komisijā pie priekšsēdētājas vai sekretāres Nītaures ielā 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Līgatnes nov.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,

2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,

3) attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu,

2) kuram ir vismaz vidējā izglītība,

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,

5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 1.panta ceturto daļu).

Pieteikumu iesniegšana un pretendentu izvēle:

Pieteikums iesniedzams pašvaldības vēlēšanu komisijai tās noteiktajā termiņā. Pieteikumā norādāms komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē pašvaldības vēlēšanu komisija. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņem visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

Velēšanu iecirkņa komisijas locekļa pieteikuma anketa (datorraksta forma) (1.07 MB) Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma anketa (drukas forma) (25.79 KB)

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums

 

 

2018-07-11
Laika ziņas
Aptaujas