Jaunumi
Paziņojums par Līgatnes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2019. – 2043. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Līgatnes  novada domes 2019. gada 25. jūlija sēdes lēmumu Nr. 8.4.§ laika posmā no 2019. gada 5. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) tiek organizēta Līgatnes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2019. – 2043. gadam1. redakcijas un Vides pārskata publiskā apspriešana.

 • Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ir teritorijas attīstības ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteikta novada attīstības politika. Stratēģija definē ilgtermiņa attīstības mērķus un formulē ietvaru rīcībai, kā arī parāda teritorijas nozīmīgāko telpisko struktūru attīstību. Aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides, novada nevalstisko organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskajā apspriešanā.
 • Ar Līgatnes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2019. – 2043. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata drukātiem materiāliem laika posmā no 2019. gada 5. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30, trešdienās no plkst. 08:00 līdz 18:30, varēs iepazīties:
  • Līgatnes novada domes ēkā Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV – 4110;
  • Līgatnes novada domes ēkā Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, LV – 4108.
 • Ar Līgatnes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2019. – 2043. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata elektronisko versiju laika posmā no 2019. gada 5. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) varēs iepazīties Līgatnes novada pašvaldības mājas lapā www.ligatne.lv.
 • Rakstiskus komentārus par Līgatnes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2019. – 2043. gadam 1. redakciju un Vides pārskatu laika posmā 2019. gada 5. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) būs iespējams sniegt sekojošos veidos:
  • Līgatnes novada domē Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā un  Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā;
  • Sūtot pa pastu uz adresi: Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110;
  • Aizpildot priekšlikumu anketu Līgatnes novada domes ēkās;
  • Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: dace.gradovska@ligatne.lv.
 • Līgatnes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2019. – 2043. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 21. augustā plkst. 17:00 Augšlīgatnes kultūras nama semināru telpā Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

Kontaktpersona: Dace Gradovska t. 64153118, 26339766, dace.gradovska@ligatne.lv

 

2019-08-05
Laika ziņas
Aptaujas