Jaunumi
Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2017. gada 28. decembra Līgatnes novada domes lēmumu (Nr.19) publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķi ir grozīt Līgatnes novada teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot kvalitatīvas pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību atbilstoši Līgatnes novada stratēģiskajām interesēm, sabalansējot nekustamo īpašumu īpašnieku intereses un vēlmi teritorijā būvēt pārtikas ražošanas uzņēmumu ar veikala un muzeja telpām. 

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no 11.01.2018. līdz 08.02.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 31.01.2018. plkst. 17:00 Līgatnes novada domes telpās, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā. 

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada 8. februārim Līgatnes novada domē, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV – 4110, vai arī sūtot elektroniski: novadadome@ligatne.lv. 

Ar lokālplānojumu var iepazīties Līgatnes novada domē tās darba laikā: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8:00 - 16:30, trešdienās no 8:00 - 18:00, piektdienās no 8:00 - 15:00, vai interneta vietnē www.ligatne.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.

 

 

2018-01-09
Laika ziņas
Aptaujas