Jaunumi
Prese raksta par Līgatni

Palīdz ar nodokļu atlaidēm, informāciju un grantiem

Autors: Sarmīte Feldmane 
Datums: 03.01.2018 
Izdevums: Druva
Rubrika: Tēma

Uzņēmējdarbības aktivitāte būtiski ietekmē pašvaldību iespējas – iedzīvotāju skaitu, nodokļu apjomu un visas no tā izrietošās iespējas. Tādēļ vietējās varas likumos atļautajās robežās meklē iespējas, kā balstīt uzņēmējus un veicināt jaunu biznesu sākšanu.

Nauda atgriežas budžetā

“Pašvaldība nedrīkst ietekmēt uzņēmējdarbību, nedrīkst kādam dot priekšrocības,” atgādina Cēsu pašvaldības speciālists komercdarbības attīstības jautājumos Valdis Nītiņš un uzsver, ka novadā ir izstrādāti noteikumi, kā atbalstīt uzņēmējus.

“Ja uzņēmējs investējis ražošanā, radījis jaunas darba vietas, uzbūvējis jaunu objektu, viņš var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides. Daudzi tās neizmanto, ir līdz desmit, kuri to dara katru gadu,” pastāsta V.Nītiņš. Pašvaldības saistošajos noteikumos ierakstīts, ja kādi pašvaldības veikti remontdarbi, kas ierobežo konkrētā uzņēmuma darbību, ir ilgāki par trim mēnešiem, NĪN nodokļa atlaidi var piešķirt objekta īpašniekam. Tas pērn attiecās arī uz Rīgas ielu. Taču uzņēmēji lielākoties ir nomnieki. Iznomātāja ziņā, vai viņš, saņemot nodokļa atlaidi, samazina arī īres maksu.

“Katru mēnesi kāds, kurš atgriezies no ārzemēm, interesējas, jo vēlas uzsākt kādu biznesu. Sarunā vērtējam, vai tas, ko viņš vēlas darīt, kādam būs vajadzīgs, kādi soļi jāsper, lai kaut ko uzsāktu, jo bieži vien šiem cilvēkiem nav zināšanu par uzņēmējdarbību,” vērtē V.Nītiņš. Pašvaldība regulāri uzņēmējiem rīko seminārus, kursus, tam gadā paredzēti tūkstoš eiro.

Uzņēmēji pilsētā meklē iespējas. “Cik iespējams, apzinām telpas, zemi, ko īpašnieki var piedāvāt nomai. Patlaban ir zināmi ap 70 objektu – telpas, angāri, zemes gabali, ko varētu izmantot uzņēmējdarbībai, un īpašnieki ir ieinteresēti iznomāt. Tie, kuri vēlas īrēt, vēršas pašvaldībā, cik varam palīdzam,” stāsta pašvaldības speciālists un paskaidro, ka patlaban saraksts nav pieejams mājaslapā, tas tiek pilnveidots.

Cēsu novads bija viens no pirmajiem Vidzemē, kas jau 2013.gadā sāka piešķirt grantus jauno uzņēmēju atbalstam. Pēdējos trijos gados no budžeta ik gadu tiek piešķirti 20 tūkstoši eiro.

„Noteikumi ir skaidri, naudu var saņemt konkrētām lietām, par to jāatskaitās. Projektus vērtē septiņu cilvēku komisija,” pastāsta V.Nītiņš un piebilst, ja uzņēmējam laba ideja, viņš jau ir sagatavojis projektu, izvērtējis, bet naudu vajag vairāk, viņš ir drošāks, lai ietu uz banku, inkubatoru.

Pašvaldības budžetā tie, kuri saņēmuši pašvaldības grantus, šajos gados iemaksājuši gandrīz simts tūkstošus eiro, iedzīvotāju ienākuma nodokli vien 28 tūkstošus. Novadam tās ir darba vietas, nodokļi.

Ik gadu pašvaldība rīko novada uzņēmēju forumu, godina veiksmīgākos uzņēmējus.

Būtiska pretimnākšana

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem Līgatnes novadā reģistrēts ap 300 uzņēmēju, aktīvi darbojas ap 70. Pēc vairāku gadu mēģinājumiem pērn veiksmīgi sāka darboties uzņēmēju padome. “Uzņēmējus interesē praktiskas lietas. Viņi nāk kopā, iepazīstas. Katra tikšanās notiek pie kāda no novada uzņēmējiem. Bieži vien, kaut kaimiņi, viņi cits par citu nezina. Tikšanās reizēs sanāk līdz 40 uzņēmēju, viņiem daudz kopīgu problēmu, tās var pārrunāt – dalīties pieredzē, ” pārliecināts Līgatnes novada vadītājs Ainārs Šteins un uzsver, ka uzņēmējiem ikdienā ļoti svarīgi ir būt informētiem. Pašvaldībā ir uzņēmēju datu bāze, regulāri tiek izsūtīta informācija par jaunāko dažādās nozarēs. Pašvaldības projektu vadītāja sniedz arī padomus par projektiem.

Šogad plānoti vairāki semināri par uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem.

Tūrisma uzņēmēji jau daudzus gadus turas kopā. Šogad ar pašvaldības atbalstu tiek gatavots buklets un piedalīšanās izstādē Igaunijā, ne tikai Latvijā.

Pašvaldība vasarā regulāri rīko tirdziņus, kas ir iespēja amatniekiem un mājražotājiem. Gada nogalē kultūras namā tirdziņā vietējie rāda savas amatu prasmes.

No pagājušā gada uzņēmējiem ir iespēja saņemt NĪN atlaidi. “Nodoklis novadā nav augsts, vairāk simbolisks žests,” piebilst A.Šteins un uzsver: „Būtiskākais, ko pašvaldība var palīdzēt uzņēmējiem – iespējami ātri palīdzēt nokārtot dažādas formalitātes.”

Novadā ienāk jauni uzņēmēji, viņus piesaista samērā nelielais attālums no Rīgas, darbaspēks un pašvaldības pretimnākšana.

Lepojas un atbalsta savējos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem izsludināja konkursu pašvaldībām, lai noteiktu reģionu rezultatīvākās pašvaldības, kuras sava budžeta ietvaros īsteno daudzveidīgus atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai. Pārgaujas novada pašvaldībai tika piešķirta naudas balva 3000 eiro. Tā tiks izmantota, lai sadarbībā ar uzņēmējiem uzstādītu vismaz 20 norāžu uz novada uzņēmumu darbības zonām, kā arī nauda tiks investēta vienotas preču zīmes “Radīts Pārgaujas novadā” izstrādei un izgatavošanai, popularizējot vietējo produkciju.

Jau ceturto gadu izdots tematisks Pārgaujas novada galda kalendārs, kurā ir informācija par novada uzņēmējiem.

Četrus gadus pašvaldība sadarbība ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes nodaļu rīko mācību ciklus uzņēmējiem. Uzņēmēji saņem atbalstu, lai piedalītos izstādēs. To izmanto ap 20 uzņēmēju. “Pērn pirmoreiz rīkojām grantu konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Pirms tam uzņēmējiem ir iespēja mācīties, kā rakstīt projektu, izvērtēt idejas dzīvotspēju,” stāsta pašvaldības attīstības plānošanas speciāliste Rudīte Vasile.

Grantu konkursam tika atvēlēti seši tūkstoši eiro. “Gaidījām lielāku interesi, iespējams, kādam pietrūka uzņēmības uzrakstīt projektu, varbūt kāds nesaprata, kas ir grantu konkurss, vēl cits, rakstot projektu, saprata, ka no ieceres bizness neiznāks,” vērtē R.Vasile.

Divus gadus novadā tiek rīkots jaunatnes miniforums “Pacel ideju!”, lai veicinātu jauniešos izpratni par uzņēmējdarbības iespējām. Par pasākuma moderatoriem tiek uzaicinātas jauniešiem pazīstamas personības, vietējie uzņēmēji stāsta savu pieredzi.

Arī šogad paredzētas gan mācības uzņēmējiem, gan grantu konkurss. Pašvaldības mājaslapā pieejama jaunākā informācija par dažādām iespējām, kas varētu noderēt uzņēmējiem.


http://news.lv/Druva/2018/01/03/palidz-ar-nodoklu-atlaidem-informaciju-un-grantiem

 

Īsziņas
Datums: 04.01.2018 
Izdevums: Druva
Rubrika: Ziņas

Seminārs. Priekuļu tehnikumā šodien vairāki desmiti vispārizglītojošo un profesionālo skolu pedagogu no daudziem Latvijas novadiem un pilsētām pulcējas seminārā "IT risinājumi caurviju prasmēm”.

*

Palīdz dzīvniekiem. Vecpiebalgas jauniešu iniciatīvu centrs "Balgas strops" vāc ziedojumus dzīvnieku patversmei “Lācīši”. Tiek aicināts ziedot dzīvniekiem ikdienai nepieciešamo: sauso barību kaķiem un suņiem, spilvenus, pledus un segas dzīvnieku guļvietu iekārtošanai, kakla siksnas, metāla traukus un pavadas suņiem. Nākamnedēļ jaunieši ziedojumus nogādās Cēsīs.

*

Interesanti. Līgatnes pilsētas bibliotēkā pagājušajā gadā pieprasītākās grāmatas bijušas – Laimas Kotas “Istaba”, kas iznāca sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts". Otra lasītākā Jū Nesbē “Tarakāni”, tai seko Daces Judinas “Ceturtais kauliņš”, Jura Rubeņa “Viņa un viņš” un Noras Ikstenas “Mātes piens”.

*

Turpinās sadarbību. Cēsu novada dome nolēmusi slēgt sadarbības līgumu ar Priekuļu novada pašvaldību par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļu administratīvajā teritorijā līdz 2022.gada 30.jūnijam. Līgumu būs iespējams pagarināt līdz 2029.gada 30.jūnijam, lai jaunieši no Priekuļiem mākslas izglītību varētu apgūt tuvāk savai dzīves vietai. Formāla sadarbība starp abām pašvaldībām Mākslas skolas filiāles ziņā pastāvējusi jau agrāk, turklāt filiāli Priekuļos apmeklē gana daudz skolēnu, lai tās tālākai darbībai būtu pamatojums. Cēsu pilsētas Mākslas skolas filiālē Priekuļos mācās 50 skolēnu.


http://news.lv/Druva/2018/01/04/iszinas

 

“Druvas” dāvana – 2018.gada kalendārs – nogādāts abonentiem

Autors: Andra Gaņģe, “Druvas” redaktore 
Datums: 04.01.2018 
Izdevums: Druva
Rubrika: Komentāri

Jauno, 2018., gadu “Druva” sāka ar lasītājiem dotā solījuma izpildīšanu. Kopā ar gada pirmo “Druvas” numuru ikviens avīzes abonents dāvanā saņēma laikraksta izdotu oriģinālu kalendāru, kas veltīts Latvijas simtgadei.

Pastniekiem, kā jau pēdējos septiņus gadus ierasts, nesot gada pirmo “Druvu”, somas bija daudz smagākas. Esam ļoti pateicīgi čaklajiem pastniekiem, ka viņi redakcijas dāvanu lasītājiem nogādāja laikā. Taču pasta sūtījumu piegādē gadījušies arī daži pārpratumi. Vakar no rīta redakcija saņēma ziņu, ka daži kalendāra eksemplāri nav nonākuši līdz Jaunpiebalgas pasta nodaļai, pāris pietrūcis arī Cēsīs. Avīzes redakcija tūlīt steidzās palīgā un trūkstošos eksemplārus iedeva pastam, jo redakcijā ik gadu ir neliela kalendāru rezerve kļūmīgām situācijām. Ja kāds laikraksta abonents kalendāru nav saņēmis, lūdzam par to informēt pastnieku. Aicinām zvanīt arī “Druvas” redakcijai, tālrunis 64122107, jo esam ieinteresēti, lai ikviens abonents pēc iespējas ātrāk saņemtu mūsu laikraksta dāvanu.

Šogad “Druvas” kalendārs veltīts tam, kā Latvijas vēstures zīmīgi notikumi atveidoti pieminekļos. Tie celti pēc vietējo ļaužu ierosmes, kā arī pateicoties viņu atbalstam un cilvēku ziedojumiem. Kalendārā redzami pieminekļi, kas celti Cēsīs, Amatas novadā, Piebalgas pusē, Priekuļu, Pārgaujas, Līgatnes un Raunas novadā. Tiem, kas interesējas, kur šo kalendāru iespējams iegūt, atgādinām, ka tas arī ir nopērkams Cēsīs – “Druvas” redakcijā Gaujas ielā 8, Zvaigznes grāmatu namā Rīgas ielā 2 un lielveikalā “Solo” Jāņa Poruka ielā 19.


http://news.lv/Druva/2018/01/04/druvas-davana-2018gada-kalendars-nogadats-abonentiem

 

Ziemassvētku labdarības tirdziņš

Autors: Arita Lejiņa 
Datums: 05.01.2018 
Izdevums: Druva
Rubrika: Redzeslokā

Ziemassvētku gaidīšanas laikā Cēsu 1.pamatskolas sākumskolas skolēni pulcējās uz Ziemassvētku labdarības tirdziņu, pastāstīja mācību iestādes sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Eva Kasicka. “Bērni kopā ar vecākiem bija sagatavojuši dažādas preces, ko nopirkt varēja par konfektēm. Atsaucība bija ļoti liela. Tirgū valdīja emociju virpulis – jautrība, satraukums, prieks, vēlēšanās kādam palīdzēt. Pārstāvji no skolas pašpārvaldes palīdzēja ietirgotās konfektes nogādāt kopīgajā “lielajā maisā”. Tika saziedots ļoti daudz! Ziemassvētkos saldumi iepriecināja Cēsu pilsētas pansionāta, pansionāta “Rauna”, veco ļaužu pansionāta “Līgatne” ļaudis. Cēsu novada Jauniešu domes rūķi saldumus aizgādāja slimnīcas čaklajiem darbiniekiem, kas savus svētkus pavada, palīdzot citiem,” teica E.Kasicka, piebilstot, ka saldumus Ziemassvētkos saņēma arī skolotāji, kas savu darba mūžu pavadījuši Cēsu 1.pamatskolā.

E.Kasicka uzsvēra, ka par labdarības tirdziņa norisi pateicība pienākas gan skolēniem, kas bijuši atsaucīgi, gan viņu vecākiem, kas bērniem palīdzējuši sarūpēt pasākumam nepieciešamo.


http://news.lv/Druva/2018/01/05/ziemassvetku-labdaribas-tirdzins

2018-01-05
Laika ziņas
Aptaujas