Jaunumi
Pretendentu pieteikšanās darbam Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem

2018. gada 1. septembrī darbu sāks Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, kuras centrā ir audzēknis-personība ar viņa individuālajām spējām un prasmēm. Skolas darbam kā pamata vērtības tiek izvirzītas attieksme, drošība un izglītības kvalitāte.

Lai bērniem nodrošinātu saudzīgu pāreju no pirmsskolas izglītības iestādes uz sākumskolu, Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā tiks integrēta Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādes 6-gadīgo bērnu grupa.

Ja jūs jūtat sevī spēku, zināšanas un vēlmi jauniem izaicinājumiem, radot rītdienas skolu, jums ir pirmsskolas un sākumskolas skolotāja izglītība, esat ar pozītvu attieksmi, mīlat bērnus un esat gatavs ieviest neordināras apmācību metodes (stundas dabā, zinātniskajās laboratorijās un zinātnes centros, muzejos u.tml.), ja jūs piekrītat, ka klašu iekārtojums var būt savādāks  kā vispārpieņemtais un jūs nebaida draudzīgas attiecības ar bērniem un kolēģiem, aicinām uz sarunu. Iespējams, tieši jums būs vienreizēja iespēja veidot un attīstīt Augšlīgatnes Jauno sākumskolu.

Piedāvājam:

 • iespēju radošam darbam un dzīvei vienā no Latvijas skaistākajiem novadiem;
 • plašas apmācību un sevis pilnveidošanas iespējas;
 • progresīvu, uz rezultātu balstītu atalgojuma sistēmu;
 • pilnu sociālo garantiju spektru;
 • labiekārtotu dzīvokli kādā no skaistākajām Līgatnes vietām;
 • plašas kultūras, sporta, interešu un mūžizglītības iespējas;
 • lielisku bērnudārzu bērniem.

Prasības:

 • sākumizglītības skolotāja (profesijas klasifikatora kods (2341 02) un/vai pirmsskolas izglītības skolotāja (profesijas klasifikatora kods 2342 01) izglītība saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer, u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām. 

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: dace.krumina@ligatne.lv līdz 2018. gada 20. februārim.

 

 

 

2018-02-06
Laika ziņas
Aptaujas