Jaunumi
Publikācijas par Līgatni laikrakstos, 15.11.2013.

Latvijai vajag spēcīgus stūrētājus

Autors: Elīna Kondrāte
Datums: 15.11.2013
Izdevums: Rīgas Apriņķa Avīze
Rubrika: Pie tējas

Pēc dejotāju iniciatīvas pēc trīs gadu pārtraukuma pie skatītājiem atgriežas vērienīgā deju izrāde “No zobena saule lēca”. “Viss projekts tiek virzīts uz vienu mērķi, un starp dalībniekiem ir neparasta sapratne. Parasti tāda mākslinieciskā harmonija nemēdz valdīt,” par izrādes tapšanu stāsta horeogrāfs krimuldietis Agris Daņiļevičs.

“Visas lietas, kas vēl jāpadara, mani apciemo naktīs, ausīs skan mūzika,” pāris dienu pirms izrādēm smej horeogrāfs un atzīst, ka pašlaik lielākā daļa laika tiek veltīta, lai sagatavotos izrādei, un pavisam no darbiem atslābināties neizdodas ne mirkli.

“No zobena saule lēca” pirmo reizi skatītāji varēja vērot 2010. gadā, taču nu tā uzvesta otro reizi. “Dieva veidots spēku salikums, sakritība, pareizi sastājušās zvaigznes,” ar smaidu izrādes panākumu atslēgu min A. Daņiļevičs. Savukārt ideja par deju izrādi attīstījusies, kad horeogrāfu uzrunājis izrādes producents un Limbažu tautas deju ansambļa “Katvari” dejotājs Edžus Arums. Tad kompānijā pieaicinājuši arī bungu un dūdu grupu “Auļi”, nedaudz vēlāk pievienojies režisors Uģis Brikmanis, tad dejotāji, diriģents Ivars Cinkus ar kora “Gaudeamus” vīriem, vokālisti. “Šajā projektā nav citādi domājošu cilvēku, visi domājam vienā virzienā,” atzīst horeogrāfs.

“No zobena saule lēca” kuplajā dejotāju pulkā ir dalībnieki no Dobeles, Limbažiem, Rīgas, otro reizi mītisko stāstu izdejos arī Līgatnes deju kolektīva “Zeperi” dalībnieki, kā arī siguldieši – Indras Ozoliņas vadītais deju kolektīvs “Vizbulīte” u. c. A. Daņiļevičs uzsver, ka šoreiz izdejot vērienīgo deju uzvedumu atkārtoti mudinājušas ne vien skatītāju labās atsauksmes, bet arī paši dejotāji. “Vēlme atkārtot izrādi nav deju kolektīvu vadītāju, bet tieši pašu dejotāju iniciatīva.” Pirms trim gadiem dejotājiem uz skatuves pievienojās arī pats izrādes horeogrāfs, taču plāna dejot pašam gan neesot. “Pagaidām nav paredzēts, bet, ja ļoti sagribēsies, kostīms man ir, dejas zinu, varbūt ielēkšu kādā izrādē,” smejas horeogrāfs.

“No zobena saule lēca” būs unikāla ne tikai vērienīgā dalībnieku skaita, bet arī vēstījuma un formas dēļ. Tajā mītisks stāsts par seno baltu dzīvi tiks atspoguļots ne tikai dejā, bet arī rituālā, mūzikā, scenogrāfijas simbolos. Vairāk nekā 1000 izrādes dalībnieku, kā arī skatītāji mītisko stāstu izdzīvos 16. un 17. novembrī Ķīpsalas hallē Rīgā. “Šī izrāde ir tas, ko es kā horeogrāfs kopā ar visu radošo komandu varu dāvināt Latvijai,” piebilst A. Daņiļevičs un novēl, lai Latvijai reiz būtu arī spēcīgi valsts vīri, kuriem iedzīvotāji ticētu un gribētu nēsāt uz rokām. “Vēlu, lai Latvija kā valsts jau drīz varētu stāvēt blakus Latvijai kā zemei. Latvija ir ārkārtīgi skaista zeme, bet valstij un valdībai vajadzētu nonākt balansā ar šo skaisto vietu. Pagaidām man ir ārkārtīgi grūti sevi motivēt noticēt cilvēkiem, kas stūrē šo valsti,” vēl A. Daņiļevičs.

http://news.lv/Rigas_Aprinka_Avize/2013/11/15/Latvijai-vajag-specigus-sturetajus

 

Pašpārvalde tuvplānā

Autors: Baiba Karlsberga, direktores vietniece
Datums: 15.11.2013
Izdevums: Priekuļu Novada Vēstis
Rubrika: Ziņas

Rudens brīvdienās no 30.oktobra līdz 1.novembrim, kamēr skolēni atpūtās, Priekuļu vidusskolas pašpārvaldes dalībnieki Toms Ozols, Valērijs Stepanovs un konsultante Baiba Karlsberga piedalījās Latvijas – Šveices sadarbības programmas neformālās izglītības apmācībās Vidzemes reģiona skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem un konsultantiem.

Tās bija trīs interesantas un darbīgas dienas kopā ar astoņu Vidzemes skolu komandām Līgatnes viesu namā „Ezernieki”. Pieredzējušu treneru vadībā tika apgūtas prasmes strādāt komandā, gūta jauna pieredze, sadarbības iespējas un idejas skolēnu aktīvākai līdzdalībai skolas dzīvē.

Apmācību uzdevumi bija: Veicināt izpratni par skolēnu pašpārvaldes būtību un lomu – kāpēc tas nepieciešams; Apzināties skolas identitātes nozīmi skolēnu pašpārvaldes darbā; Pilnveidot sadarbības prasmes; Attīstīt skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējas; Apzināt un attīstīt idejas, kā rosināt citus skolēnus aktīvi līdzdarboties skolas dzīves organizēšanā.

Ar dažādu komandas veidojošu lomu spēļu, netradicionālu uzdevumu, radošu ideju, nakts sarunu un praktisku aktivitāšu palīdzību tika apgūtas prasmes pašpārvaldes dalībnieku lomu un atbildības deleģēšanā, pašpārvaldes attīstības plāna izveide, konkrētu iniciatīvu izstrāde, sadarbības un atbalsta tīkla izveide, līdzdalības un pārstāvniecības pamatprincipi mērķu sasniegšanai.

Manuprāt, lielākais ieguvums bija draugi no Palsmanes, Jaunpiebalgas, Dzērbenes Ērgļiem, Druvienas, Rūjienas, Rencēniem un solījumi satikties kopīgai sadarbībai turpmāk.

http://news.lv/Priekulu-Novada-Vestis/2013/11/15/Pasparvalde-tuvplana

 

2013-11-15
Laika ziņas
Aptaujas