Jaunumi
Radīta jauna vieta piestāšanai Ķempjos

Biedrība „Ignatius”, kas  pārstāv Ķempju baznīcas draudzi, piedalījās Līgatnes novada 2017. gada projektā  „Sabiedrība ar dvēseli”. Projekta mērķis bija  baznīcas dārzā izgatavot un izvietot informācijas stendu, koka solus un velo novietni. Biedrības biedri ir draudzes locekļi, kas ikdienā veic brīvprātīgu darbu baznīcas apkaimes sakārtošanā, uzturēšanā. Garīgo un vispār humāno vērtību kopšana ir viena no sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas svarīgām izpausmēm mūsdienu sabiedrībā. Patiesu vērtību pamati ir svarīgi ikvienā ģimenē un sabiedrībai kopumā.

Ķempju baznīca ir vietējās nozīmes vēsturisks kultūras piemineklis, kas atrodas Līgatnes pagastā, netālu no Jaunķempju muižas. Baznīca  visiem ir atvērta dievkalpojumu laikā - svētdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00. Pārējā laikā baznīca ir apskatāma no ārpuses. Novada iedzīvotājiem, tūristiem un velobraucējiem būs pieejama informācija par šo vietu, kā arī pēc pastaigas apkārtnē būs iespējams apsēsties, atpūsties un padomāt  dzīvi un Dievu, vērot glezno ainavu. Ieguvēji  būs arī Līgatnes viesi, kam interesē kultūrvēsturiskie objekti.

Ik gadu notiek divas sezonālas sabiedriskās brīvprātīgās talkas, lai  sakoptu un uzturētu baznīcas apkārtni.  Pagājušā vasarā pašu spēkiem tika atjaunots jumta seguma krāsojums, iepriekš  ar LEADER projektu un Cēsu rajona lauku partnerības atbalstu atjaunots torņa segums, lai  tādejādi celtni darītu pievilcīgāku, lai tā iekļautos apkārējā vidē,  lai vietējie lepotos ar sakoptu vietu. 

Īstenojot šo projektu, sakām paldies draudzes locekļiem un Līgatnes iedzīvotājiem: Rasmai Vanagai, Ārijam Skujiņam, Dacei Kalniņai, Ievai Zicmanei, Edgaram un Kārlim Vinķeļiem.

Sadarbojoties  Līgatnes  novada domei  un iedzīvotājiem, radīta jauna  atpūtas vieta pie Ķempju baznīcas.

Biedrība „Ignatius”

Atbalsta Līgatnes novada dome; projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2017”


2017-10-26
Laika ziņas
Aptaujas