Jaunumi
Sarmīte Feldmane "Koru kustības balsts. Stabils", laikraksts "Druva", 02.05.2012.

 

FOTO: Sarmīte Feldmane

  
Cēsu koru apriņķa kori skatē rādīja savu māksliniecisko varēšanu ceļā uz Dziesmu svētkiem nākamgad.

Dziesmu svētku virsdiriģents Ivars Cinkuss koru skates sauc par „nākamo Dziesmu svētku koru garīgo un fizisko apskati." Dziesmu svētku virsdiriģente Aira Birziņa pārliecināta, ka koru skates vispirms ir skaista tradīcija, kas „katru pavasari rezumē Latvijas koru skaitu, dziedātāju sastāvu un varēšanu. Gatavojoties Dziesmu svētkiem, skates ir ļoti būtiska procesa sastāvdaļa, lai konstatētu sagatavotību, prognozētu svētku koncertu kvalitāti un justu dziedātāju noskaņojumu Latvijā. (..) Tautas mākslas kolektīvu skatēm būtu jābūt gada svarīgākajam notikumam visiem Dziesmu svētku procesā iesaistītajiem dalībniekiem, jo ar to viņi apliecina attieksmi pret šo pasaules kultūras mantojuma vērtību, parāda diriģentu, dziedātāju un arī pašvaldību atbildību Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pēctecībā".

Mūsu koru sniegumu vērtēja XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku noslēguma koncerta „Līgo!" mākslinieciskie vadītāji - diriģenti Aira Birziņa un Ivars Cinkuss, Latvijas radio 3 „Klasika" mūzikas žurnāliste Inta Pīrāga, Madonas koru apriņķa virsdiriģents un Rīgas pilsētas koru virsdiriģents Ārijs Šķepasts un Cēsu koru apriņķa virsdiriģents Mārtiņš Klišāns.

Četras stundas Cēsu Valsts ģimnāzijas zāli pieskandēja daudziem tik pazīstamās kora dziesmas, arī jaunas, kas tikai nākamgad izskanēs Mežaparka estrādē. Pirms uzstāšanās satraukti bija pat pieredzējuši dziedātāji un diriģenti. "Pavasaris darījis balsis rupjas, vairāki koristi apaukstējušies, dažs pat noķēris temperatūru," stāsta kora "Vidzeme" diriģente Olita Neimande. Viņa atzīst, ka koristiem lielākas grūtības sagādā vecās, pazīstamās dziesmas, nevis jaunās. "Visiem zināmās dziesmas ir iedziedātas, dziedātājos jūtama rutīna no lielās estrādes, no lielā kopkora, bet vieni jau tā nodziedāt nevaram. Strādājam," saka diriģente. Arī Zaubes koristi pirms uzstāšanās satraukti, balsis negrib skanēt. " Dziesmas jau it kā zināmas, bet pavasaris neļauj tām skanēt, " smej diriģente Iveta Brikmane.

Pirmo sezonu ar vēl aizvien jauno Vecpiebalgas Muižas kori strādā diriģents Jānis Rijnieks. "Prieks, ka visi grib dziedāt. Mēs pakāpeniski apgūstam repertuāru. Esmu pārliecinājies, ka koristi nezina latviešu himnas. Tās tad arī, kā "Gaismaspils", "Saule, Pērkons, "Daugava", šosezon nopietni mācījāmies. Vēl gads līdz Dziesmu svētkiem, atliek strādāt. Pamazām apgūstam repertuāru, svarīgi, ka koristi visu dara ar prieku," "Druvai" pastāsta Jānis Rijnieks. Jau ar Dziesmu svētku pieredzi pūrā ir Raunas pagasta koris. "Protams, dziedātāji ir uztraukušies. Kādi esam, tādi esam, dziedam savam priekam un mums patīk," saka diriģente Dace Ābrama un ir gandarīta, ka tie, kuri dzied korī, dziesmā ieliek sirdi.

Katrs koris skatē izpildīja trīs dziesmas.

"Dažam korim redzams progress, dažam tas ir mazāks, bet strādājuši visi. Kritēriji ir augsti, vērtēšana stingra - tas lai ir stimuls,   sagatavojoties svētkiem, un lai būtu pārliecināti, ka kopkoris labi skanēs," domās dalījās Mārtiņš Klišāns un piebilda, ka darāmā vēl daudz, skanīgam jāizdodas arī Dziesmu svētku modelēšanas koncertam Cēsīs.

Ārijs Šķepasts, vērtējot Cēsu koru apriņķa kolektīvu sniegumu, uzsvēra, ka te, salīdzinot ar citiem, ir maz viendabīgo koru. Citur jaukto koru maz, īpaši daudz ir sieviešu koru, vīru koru gan visur maz. "Cēsu apriņķa kori muzicē vidējā, ne augstā līmenī. Pils koris ir pakāpi augstāks par citiem - iemaņu, inteliģences ziņā. Marika Austruma kā diriģente ir interesanta, spilgta," "Druvai" sacīja Ārijs Šķepasts un uzsvēra, ka žūrija visu koru sniegumā klausījās vienādi, svarīgākais - kā skan, nedomājot, vai tas ir koris no laukiem vai pilsētas, vai tur dzied skolotāji vai citas profesijas pārstāvji.

"Kad koris ienāk zālē, nostājas uz skatuves, tam ir iespēja pierādīt, kas koris ir, kā mīl savus Dziesmu svētkus, klausītājus, kā ciena diriģentu. Mīlēsim dzimteni no sirds, ne pēc grāmatas. Cēsu koru apriņķa dziedātāji krietni lielākā mērā nekā citi dziedot skatās dziesmu grāmatiņās. Dziedot acīm jāmirdz, jādzīvo," domās dalījās Ārijs Šķepasts un atgādināja, ka dziedāšana ir pēdējais mūsu izdzīvošanas brīnums. "Tiem, kuri vēl nedzied tik labi, gribas novēlēt - jāturpina. Caur dziedāšanu topam labāki, kaut šodien vēl neskan tik labi, kā gribētos. Jādzied, lai mēs kā latvieši būtu," sacīja Ārijs Šķepasts. Ivars Cinkuss mūsu koru sniegumu raksturoja lietišķi: "Stabili". Viņš arī uzsvēra: "Te labi redzams koru rāmis - ļoti labi kori un tādi, kam varbūt nepaveicās ar dziesmām. Vidējais līmenis ir stabils, un tieši uz šādiem koriem balstās Dziesmu svētki. Prieks, ka kori ir daudzskaitlīgi Ļoti iepriecināja "Pie Gaujas" ar muzikalitāti, senioru "Ābele", Pils koris," vērtēja Ivars Cinkuss un atgādināja, ka pērn koristus aicinājis sava kora sniegumu nesalīdzināt ar citiem Latvijā, šogad žūrija ir viena un visi kori tiek vērtēti vienā rāmī. Arī Inta Pīrāga piebilda, ka Cēsu koru apriņķa kolektīvi ir stabili, ka, vispirms novērtējot vairāk nekā 90 Rīgas korus, arī citiem Latvijā latiņa ir uzlikta ļoti augstu. "Viss ir kārtībā, lai izdodas un ir drosme, enerģija un patikšana," tā Inta Pīrāga.

Cēsu koru apriņķa skates rezultāti

•Cēsu Pils koris (diriģentes Marika Austruma, Evita Konuša) - 43 punkti, I pakāpe.
•Līgatnes novada jauktais koris (Mārcis Katajs, Elmārs Seilis) - 41,33 punkti, I pakāpe.
•Cēsu koris "Wenden" (Marika Slotina - Brante) - 39,78 punkti, II pakāpe.
•Cēsu koris "Vidzeme" (Olita Neimande) - 38,78 punkti, II pakāpe.
Kori skatē izpildīja pilnu Dziesmu svētku repertuāru.

•Dzērbenes - Taurenes pagasta koris "Pie Gaujas" (Solveiga Vītoliņa) - 40,45 punkti, I pakāpe.
•Cēsu koris "Beverīna" (Ēriks Derums) - 39,67 punkti, II pakāpe.
•Raiskuma pagasta koris (Ēriks Derums) - 38,22 punkti, II pakāpe.
•Jaunpiebalgas koris (Māra Vīksna) - 37,56 punkti, II pakāpe.
•Vecpiebalgas Muižas koris (Jānis Rijnieks) - 37 punkti, II pakāpe.
•Raunas novada koris (Sarma Bērziņa, Dace Ābrama) - 35 punkti, II pakāpe.
•Straupes pagasta koris (Arta Zunde) - 34,67 punkti, III pakāpe.
•Zaubes jauktais koris (Iveta Brikmane) - 30,67 punkti, III pakāpe.
Kori skatē izpildīja nepilnu Dziesmu svētku repertuāru.

•Priekuļu sieviešu koris "Laumas" (Iveta Benga) - 38 punkti, II pakāpe.
•Amatas novada vīru koris "Cēsis" (Marika Slotina - Brante) - 35 punkti, II pakāpe.
•Cēsu senioru koris "Ābele" (Līga Priedīte) - 40,67 punkti, I pakāpe.

Sarmīte Feldmane

 

2012-05-06
Laika ziņas
Aptaujas