Līgatnes novada dome
Jaunumi
Sarmīte Feldmane "Viegli soļi, smaids sejā. Dejā", laikraksts "Druva", 10.04.2012

Autors: Sarmīte Feldmane
Datums: 10.04.2012
Izdevums: Druva
Rubrika: Kultūra

Visas dienas garumā “CATA” kultūras namā nerima deju soļi. XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki vairs nav aiz tāliem kalniem un katrs deju kolektīvs, kas vēlas būt dalībnieku vidū, piedalījās skatē. Šajā reizē dejotāji rādīja, kā apguvuši Deju svētku lieluzveduma „Tēvu laipas” repertuāru.
24 Cēsu deju apriņķa kolektīvi katrs skatē dejoja trīs dejas – divas obligātās, vienu izvēles. Mūsu, tāpat kā visus citus Latvijas kolektīvus, vērtēja Deju svētku lieluzveduma „Tēvu laipas” mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs Jānis Purviņš, deju svētku Goda virsvadītāja, horeogrāfe Ingrīda Edīte Saulīte, Dobeles deju apriņķa virsvadītāja Gunta Raipala, Tukuma deju apriņķa virsvadītāja Zanda Mūrniece un Jelgavas novada deju apriņķa virsvadītāja Ieva Karele.
Uz skatuves kolektīvi nomainīja cits citu, katrs centās aizmirst uztraukumu, visu enerģiju un prieku ielikt dejā, lai to sajustu skatītāji. “Strādājuši esam ļoti daudz,” stāsta Cēsu Valsts ģimnāzijas deju kolektīva “Kande” vadītājs Andis Kozaks. Viņš uzteic dejotājus, kuri ir vitāli, ar savu dzīves gudrību un godīgi strādā, lai sasniegtu rezultātu. “Skolu kolektīvi aizvien ir jauni, kolektīvs mainās. Šosezon no “Kandes” aizgāja četri pāri, pirms diviem gadiem 90 procenti pabeidza skolu un darbu atkal sāka jauns kolektīvs,” pastāsta vadītājs. Andis Kozaks pēc “Kandes” uzstāšanās bija gandarīts par savējo sniegumu.
Antras Grinbergas vadībā skatē piedalījās jauniešu deju kolektīvs “Slātaviņa” un senioru kolektīvs “Mudurainis”. “Rezultāts ir labs,” viņa atzīst. Kolektīvu darbībā ir ieinteresēta pašvaldība, arī vidusskola, kuras audzēkņi ir dejotājos. “Sava skatuve ir sava, dejot uz citas ir pavisam citādi. Lielākoties uzstājamies Vecpiebalgā, īpaši jau jaunieši. Vajadzīga pieredze dejot uz citām skatuvēm,” domās dalās vadītāja Antra Grinberga. Vecpiebalgas kolektīviem ik gadu tiek atjaunināti tautas tērpi. Seniori tērpiem nepieciešamo gan sarūpē paši, gan to dara pašvaldība. Drīzumā dome iegādāsies piebaldzēniem tik nepieciešamās gardibenes. “Jauniešiem ļoti vajadzīgi jauni tērpi. Dejotāji ik gadu mainās, pēc vairākām sezonām un dažādiem valkātājiem tērpi, protams, vairs nav tādi, kā bijuši,” saka vadītāja.
Cēsu deju apriņķa koordinators Uldis Blīgzna par dejotāju sniegumu bija apmierināts. “Katrs žūrijas loceklis vērtē to, kas viņam šķiet svarīgākais. Uzskatu, ka kolektīvi skatei nopietni gatavojušies. Strādāts kopmēģinājumos daudz, tā ka rezultātiem jābūt labiem,” atzīst Uldis Blīgzna. Viņš arī izsaka pārliecību, ka Cēsu deju apriņķī kolektīvi atraduši sadarbības formu, kas attaisnojusies. Ulda paša četri vadītie kolektīvi skatē uzstājās pārliecinoši un vadītājam sagādāja prieku.
“Jāturpina strādāt, lai Dziesmu svētkos viss būtu maksimāli labi,” lietišķi uzsver Cēsu deju apriņķa virsvadītāja Iveta Pētersone - Lazdāne un ar gandarījumu atzīst, ka darbs ir labi padarīts un rezultāti rāda katra kolektīva godprātīgo darbu. Virsvadītāja visas sezonas garumā labprāt palīdzēja tiem kolektīviem, kuri aicināja vai nu uzstādīt, vai noslīpēt deju, vai vienkārši atklāt kādas dejas nianses. Jauniešu deju kolektīvi izmantoja pieredzējušās virsvadītājas padomus. Citi ir pārliecināti paši par sevi. Ļoti iespējams, dažs pārvērtēs savu varēšanu un nākamajā sezonā izmantos iespēju uzklausīt virsvadītājas padomu. “Divu vienādu kolektīvu nekad nebūs. Ja kāds mēģinās atdarināt citu, iznāks tikai plaģiāts. Katrā kolektīvā ir tikai tam raksturīga dzirkstele,” domās dalās Cēsu deju apriņķa virsvadītāja un piebilst, ka vēl priekšā sezona, lai sagatavotos Deju svētkiem.
Pieredzējusī deju kolektīvu vadītāja Ilona Klince, vērojot deju rakstus, soļu precizitāti, “Druvai” atzina, ka sen Cēsu deju apriņķa kolektīviem nav bijis tik augsts mākslinieciskais līmenis. “Agrākos gados kāds kolektīvs ir redzami pārāks, šoreiz visi labā līmenī. Katrā grupā bija kāda grūtāka deja, kas tā nepadevās. Jauniešu kolektīviem tā bija “Gailis un vista”, vidējās paaudzes kolektīviem “Kūmas” un “Ai, tēvu zeme”. Protams, ir atšķirība, vai jauniešu kolektīvā dejo skolēni vai pieauguši jaunieši, arī tas bija labi redzams,” vēroto komentēja Ilona Klince.
Pārsteigums šīgada deju kolektīvu skatē bija Vecpiebalgas kultūras nama deju kolektīvs “Balga”, kuru vada Klāvs Zārdiņš. Jaunieši ir lepni, ka izdevies izveidot savu deju kolektīvu. “Esam vecpiebaldzēni, kuri dzīvojam Rīgā. Mūsu mērķis tikt uz Deju svētkiem,” saka vadītājs. Var vien piebilst, ka kolektīvam mēģinājumi notiek Rīgā, tas darbojas pirmo sezonu. “Balga” ir īsteni savējie. “Ar šo gadu pašvaldība maksā algu vadītājam. Cik vien varam, atbalstām jaunos. Viņi ļoti nopietni strādā,” saka Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna.
Katras dejas kvalitāti veido daudzi nozīmīgi aspekti. Būtiska ir horeogrāfiskā teksta precizitāte, mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, kā arī muzikalitāte un ritms. Tāpat skatē tiek vērtēta tautas tērpa valkāšanas kultūra, dejotāju stāja, emocionalitāte, attiecības ar deju partneri un citas skatuviskajai dejai būtiskas nianses.
“Kolektīviem jādomā ne tikai par perfektu dejas zīmējumu, bet arī par māksliniecisko izpildījumu,” vēlējumā dejotājiem sacīja Deju svētku virsvadītāja Ingrīda Edīte Saulīte. Pēc skates viņa “Druvai” teica: “Cēsu puse vienmēr bijusi dejotājiem bagāta. Tik daudz jaunu, skaistu cilvēku vienkopus rada lielu prieku un pārliecību, ka mums būs skaisti Deju svētki. Dejotājiem allaž darba pietiek - jāpapildina prasmes, sevi jāpilnveido. Cēsu apriņķī ir daudz B grupas kolektīvu. Agrākos gados allaž bijuši ļoti spēcīgi A grupas kolektīvi. Ceru, ka tādi būs, vadītājiem un kolektīviem ir kurp tiekties. Vēl gads priekšā, lai strādātu.” Ingrīda Saulīte arī uzsver, ka īpašs prieks bijis par D un E grupas kolektīviem, kuros, saprotams, dejo jau pieredzējuši dejotāji, kuri prot parādīt dejas raksturu.
Tukuma deju apriņķa virsvadītāja Zanda Mūrniece ar lielu interesi noskatījās Cēsu apriņķa deju kolektīvu sniegumu. “Katrā novadā ir atšķirīgi rokraksti, tāpat deju tradīcijas. Repertuārā “Ai, tēvu zeme” ir skatuviska deja, “Kūmas” ar latgaliešu raksturu, bet katrā novadā dejotāji ieliek savu vēstījumu, un tas ir tas interesantākais, pārsteigums, ko gaidām no katra kolektīva. Mans pārsteigums Cēsīs – skaisti, iznesīgi, vīrišķīgi kungi,” domās dalās tukumniece un atgādina, ka katrā novadā arī tērpu kultūra atšķiras - ko nēsātājs vēlas parādīt, kā atklāj lepnumu, attieksmi pret apkārtējiem, kā un ko dara. “Dejā virsvērtība ir dejotāji. Cēsu apriņķī ir izcili dejotāji, un redzam izcilu virsvadītājas darbu. Emocionālais uz skatuves uzrunā, aizskar un tad seko skaitļos ieliktais vērtējums, kas pasaka, vai precīzi deju soļi, vai īstenota autora iecere,” bilst Zanda Mūrniece.
Žūrijas priekšsēdētājs Jānis Ērglis vien uzsver, ka šī gada deju kolektīvu skates ir būtisks situācijas rādītājs Latvijas deju nozarei. Nākamgad tikai paši labākie varēs braukt uz lielajiem svētkiem.
Jauniešu deju kolektīvi
B1 grupa. Priekuļu "Zelta virpulis" (vadītājs Uldis Blīgzna) - 43,11 punkti , I pakāpe. Cēsu Kultūras centra "Raitais solis" (Andis Kozaks) - 42,11, I pakāpe.
B2 grupa. Cēsu Valsts ģimnāzijas "Kande" (Andis Kozaks) - 45,22, augstākā pakāpe. Priekuļu tehnikuma "Virpulis" (Uldis Blīgzna) - 40,56, I pakāpe. Vecpiebalgas "Slātaviņa" (Antra Grinberga) - 39,56, II pakāpe. Straupes "Idumeja" (Ginta Berķe) - 38,78, II pakāpe. Jaunpiebalgas "Piebaldzēni" (Lāsma Skutāne) - 38,22, II pakāpe.
C grupa. Vecpiebalgas "Balga" (Klāvs Zārdiņš) - 42,44, I pakāpe. Priekuļu "Miķelēni" (Māris Brasliņš) - 38,56, II pakāpe.
Vidējās paaudzes deju kolektīvi
D grupa. Līgatnes "Zeperi" (Iveta Pētersone - Lazdāne) - 44,89, I pakāpe. Cēsu Kultūras centra "Raitais solis" (Andis Kozaks) - 42,11, I pakāpe. Priekuļu "Jumis" (Uldis Blīgzna) - 42, I pakāpe. Priekuļu "Miķelis" (Māris Brasliņš) - 41,89, I pakāpe. Jaunpiebalgas "Piebaldzēni" (Lāsma Skutāne) - 40,22, I pakāpe. Cēsu Kultūras centra "Saulgrieži" (Ruta Paulsone) - 40,11, I pakāpe. Liepas "Sadancis" (Marita Rieksta - Krivjonoka) - 35,22, II pakāpe.
E grupa. Straupes "Straupe" (Rudīte Jurciņa, Mārtiņš Jurciņš) - 42,22, I pakāpe. Vaives "Vaive" (Solvita Krastiņa) - 40,33, I pakāpe. Skujenes "Skujene" (Solvita Krastiņa) - 40,22, I pakāpe. Amatas "Amata" (Lilita Ventere) - 39,11, II pakāpe.
Senioru deju kolektīvi
F grupa. Vecpiebalgas "Mudurainis" (Antra Grinberga)- 44,33, I pakāpe. Cēsu Kultūras centra "Dzirnas" (Ruta Paulsone) - 42,89, I pakāpe. Straupes "Munsturis" (Ineta Indriksone) - 37,56, II pakāpe. Dzērbenes "Juveris" (Uldis Blīgzna) - 34,89, III pakāpe.
http://news.lv/Druva/2012/04/10/Viegli-soli-smaids-seja-Deja
2012-04-12