Jaunumi
Svarīga informācija lauksaimniekiem

ELEKTRONISKĀ PLATĪBU MAKSĀJUMU KARŠU AIZPILDĪŠANA

Aicinām  pieteikties elektroniskai platību maksājumu karšu aizpildīšanai EPS  un iesniegšanai Lauku atbalsta dienestam.     

Darba dienās elektroniskai platību maksājumu karšu aizpildīšanai un iesniegšanai pakalpojumu var saņemt   Priekuļos, Dārza ielā 12, Cēsu konsultāciju birojā; no pl.8.30 – 16.30. Vēlams iepriekš pieteikties,  tālr.26171795 Andra Seredina;   26360434  Gunda Veļika. Lai elektroniski  pieteiktos, lūdzam paņemt līdz  savu EPS līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;  EPS lietotājvārdu, paroles ; e pastu un tā paroli; iepriekšējā gada papīra platību maksājumu pieteikumu u.c. saistošo dokumentāciju

·         Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot vienoto iesniegumu Lauku atbalsta dienestā, varēs no 11. aprīļa līdz 22. maijam. Neatliekam šo darbu  uz pēdējo brīdi .Tiem, kam vajadzīga praktiska  palīdzība aizpildīt  EPS  kartes, lūgums pieteikties pakalpojumam telefoniski iepriekš Priekuļos, Lauku konsultāciju birojā t.64130023.

Ir noteikts pārejas periods (līdz 2017. g.) platību maksājumu iesniegšanai elektroniski:

  •    Šogad elektroniski pieteikumu /EPS/ iesniedz saimniecības, kurās ir vairāk nekā 10 ha lauksaimniecības zemes, un ja saimniecība piesakās LAP pasākuma “Agrovide un klimats” vai ”Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalstam.
  •   Lauksaimnieki, kuri vēlas 2016. gadā iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 2016. gada 10.maijam  iesniedz pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā   Valmierā, Mūrmuižas ielā 18, par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā.   

Lai varētu lietot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu-Valmierā, Mūrmuižas ielā 18, ZVRLP Lauku atbalsta dienestā.

KULTŪRAUGU MĒSLOŠANAS PLĀNU KOPSAVILKUMU IESNIEGŠANA

·         Ne vēlāk kā līdz 15. maijam Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) ir jāveic Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu iesniegšana.

BIOLOĢISKI VĒRTĪGO ZĀLĀJU PIETEIKŠANA PĀRBAUDEI

·         Līdz šā gada 15. maijam Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ).  2016. gadā tiks uzsākta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana visā Latvijas teritorijā. Eksperti dosies dabā un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Latvijā par aizsargājamām atzītas 10 zālāju dzīvotnes – bioloģiski vērtīgi zālāji, par kuru apsaimniekošanu lauksaimnieki var pretendēt uz atbalsta maksājumiem 2014.–2020. gada Lauku attīstības programmas pasākuma „Agrovide” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. Kartēšana turpināsies līdz 2019. gada rudenim. Lai obligāti apmeklējamās platībās pēc iespējas iekļautu zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta, t. i., īpašnieks tos nekad nav pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai sarkani bloki Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus pārbaudei. Sīkāka informācija www.daba.gov.lv

LEADER PROJEKTI

·         No 11.aprīļa līdz 11.maijam biedrība  “Cēsu rajona lauku partnerība” pieņems LEADER  projektus,  lai atbalstītu mikro un mazo uzņēmumu darbību, vietējās produkcijas realizāciju, teritoriju sakārtošanu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu iedzīvotājiem.  Vairāk informācijai:  www.partneriba.lv, Birojā – Cēsīs, Poruka ielā 8-317,kabinets; Tālrunis 29467509 Dace Melgalve.

 MARĶĒTAS DĪZEĻDEGVIELAS PIEŠĶIRŠANA

·         Līdz 2016. gada 1.jūnijam LAD notiek lauksaimnieku iesniegumu pieņemšana marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai.

 EFLA LAIKI PROJEKTU KĀRTU IZSLUDINĀŠANAI

·         ELFLA plānotie laiki projektu kārtu izsludināšanai: 

-          Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā – maijs, novembris

-          Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā  -   maijs

-          LEADER projekti        11.aprīlis – 11.maijs

-          Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem – jūlijs

-          Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības – jūlijs.

SVARĪGĀKIE DATUMI PLATĪBU MAKSĀJUMIEM LAUKSAIMNIEKIEM     

Svarīgākie datumi  platību maksājumiem lauksaimniekiem:

-          25.04. Pieejami pieteikumi un kartes LAD  «papīra» formā

-          02.05. LAD pārtrauc pieņemt  bloku precizēšanas pieprasījumus

-          03.05. EPS iespējams zīmēt laukus ārpus bloka.

-          10.05. Pēdējā diena, kad klientam jāpiesakās pieteikuma un karšu saņemšanai «papīra» formā

-          23.05. Pēdējā diena, kad atbalstam var pieteikties bez kavējuma sankcijas

-          15.06 Pēdējā diena, kad var pieteikties atbalstam (ar kavējuma sankciju)

-          16.06 EPS klientiem nosūta e-pastus par pārklājumu kļūdām

-          25.06. Pēdējā diena, kad klients var iesniegt labojumus bez sankcijām.

 

Informāciju ikdienā  par  svarīgo var iegūt arī Priekuļos, Dārza ielā 12, Cēsu konsultāciju birojā, tel. 64130023.

Cēsu konsultāciju biroja vadītāja p.i. Dace Kalniņa


Publicēts 2016. gada 22. aprīlī

2016-04-22