Jaunumi
Tapušas četras izglītojošas īsfilmas par LIFE programmas finansējuma apgūšanas iespējām Latvijā

Pēc projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (īstenotāji – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija) pasūtījuma tapušas četras informatīvas un izglītojošas video īsfilmas par četru dažādu institūciju - uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts – ieguvumiem un pieredzi, realizējot projektus ar LIFE programmas finansējumu Latvijā.

Īsfilmas radītas, lai pastiprināti pievērstu sabiedrības uzmanību LIFE programmas iespējām un vēl neizmantotam potenciālam, sekmētu jaunu projektu pieteikumus un realizāciju aktuālo vides un klimata jautājumu risināšanā.  

2016. gadā LIFE programma kļuva vēl pieejamāka un noderīgāka  tieši privātam sektoram.To uzskatāmi ilustrē video par LIFE programmas ieguvumiem uzņēmējiem, apskatot projektu “Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti”, kur ar LIFE programmas atbalstu uzņemums “Tenachem” ir spējis saglabāt eksportspēju, atbrīvojoties no nevēlamiem ķīmiskajiem savienojumiem produktu iepakojumā. 

Vienā no filmām apskatītsveiksmīgi realizētais LIFE programmas projekts “Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā Ādaži”. Projekts kalpo kālabās prakses piemērs finansējuma apguvei valsts īpašumu apsaimniekošanai un tās īpašumu esošo dabas teritoriju atjaunošanai un aizsardzībai, sadarbojoties Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrai, Latvijas Nacionālo Bruņotiem spēkiem un nevalstiskajām organizācijām. 

Cita īsfilma stāsta par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta realizēto LIFE projektu “Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novērošana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”, kā rezultātā tika veikti padziļināti izpētes darbi, lai Rīgas pilsētu varētu efektīvi sagatavot klimata pārmaiņām un mazināt plūdu negatīvo ietekmi uz tās teritoriju. Jāpiebilst, ka projekts ieguvis balvu Eiropas līmenī kā labākais LIFE projekts un tas ir unikāls Baltijas valstu mērogā, jo līdz šim līdzīgs projekts šajā reģionā nav realizēts. Paredzams, ka projekta rezultāti kalpos kā piemērs gan daudzām Latvijas reģionu, gan kaimiņvalstu pilsētu pašvaldībām, kuru teritorijas ir pakļautas plūdu riskam.

Savukārt ceturtajā īsfilmā tiekapskatīta Dvietes upes hidroloģiskā režīma un palieņu pļavu atjaunošana projektā "Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene", kā rezultātā, sadarbojoties nevalstikajai organizācijai, pašvaldībai un tās iedzīvotājiem,tika atjaunots upes dabiskais tecējums.

Interesentiem īsfilmas iespējams noskatīties LIFE Programmas interneta vietnē. Filmas pieejamas latviešu valodā ar angļu valodas subtitriem.

Par programmu

Programma LIFEirES finansēšanas instruments, kas paredzēts vides aizsardzības un klimata aizsardzības pasākumiem. Tā darbojas kopš 1992. gada un ir līdzfinansējusi vairāk nekā 4300 projektu visā ES un ārpussavienības valstīs, mobilizējot 8,8 miljardus eiro un ieguldot 3,9 miljardus eiro vides un klimata aizsardzībā. Vienmēr vienlaicīgi tiek īstenoti aptuveni 1100 projekti. Programmas LIFE budžets 2014.–2020. gadam ir 3,4 miljardi eiro, un tā ir iedalīta divās apakšprogrammās: viena apakšprogramma videi un otra — klimata aizsardzības pasākumiem.

Nākamais LIFE programmas uzsaukums plānots 2017. gadā, par kuru plašāka informācija tiks publicēta LIFE programmas mājaslapā.

Projekta Nr.: LIFE14CAP/LV/000002

CAP LIFE LAT atbalsta vienības kontakti:

Jānis Vēbers, LIFE atbalsta vienības vadītājs

janis.vebers@lvafa@gov.lv, tālr.: 67503348; M.: 28665583

 

Informāciju sagatavoja:

Līga Ansone, LIFE atbalsta vienības sabiedrisko attiecību speciāliste

Liga.ansone@lvafa.gov.lv, M. 29429391


Publicēts 2017. gada 7. februārī

2017-02-07
Laika ziņas
Aptaujas