Jaunumi
Tiesībsargs aicina piedalīties aptaujā par labas pārvaldības ievērošanu valsts pārvaldē

Viena no tiesībsarga funkcijām ir labas pārvaldības ievērošanas veicināšana valsts pārvaldē.
Aicinām Jūs anonīmas aptaujas veidā palīdzēt mums identificēt tās problēmas un arī labās lietas, ar ko tieši Jūs esat saskārušies komunikācijā ar valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijām.
Labas pārvaldības principa realizācija ir nozīmīga, lai valsts ikvienam garantētu iespēju realizēt tiesības un tiesiskās intereses publiski tiesiskajās attiecībās ar valsts institūciju. Tā ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses.
Laba pārvaldība ir attiecināma arī uz valsts pārvaldes darbību pastāvīgi pārbaudīt un uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī darboties sabiedrības interesēs. Tās pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart.

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!

Anketa atrodama šeit

avots: Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

 

 

2017-06-15
Laika ziņas
Aptaujas