Jaunumi
Uzsākts darbs pie Līgatnes novada teritorijas plānojuma grozījumiem

Līgatnes novada dome 2018. gada 24. maijā pieņēma lēmumu (Nr. 8) par Līgatnes novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grozījumu izstrādi. 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir veikt teritorijas plānojuma pielāgošanu spēkā esošajam teritorijas attīstības plānošanas normatīvajam regulējumam, pārskatīt spēkā esošos detālplānojumus, saskaņot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Līgatnes novada attīstības programmas vidēja termiņa mērķiem, kā arī pārkārtot Augšlīgatnes ciema robežas, lai veicinātu teritorijas racionālas izmantošanas nodrošināšanu sabiedrības interesēs. 

Teritorijas plānojuma grozījumiem var sekot līdzi interneta vietnē geolatvija.lv (links: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12039). Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada 10. decembrim Līgatnes novada domē: Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV – 4110; Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, LV – 4108 vai arī, sūtot elektroniski: novadadome@ligatne.lv.

 

 

 

 

2018-10-31
Laika ziņas
Aptaujas