Jaunumi
Uzticības tālrunis 116111 rīko akciju mobinga mazināšanai

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 19. līdz 25. martam rīko informatīvo akciju “Es izvēlos runāt!”, lai sniegtu atbalstu cīņā pret jebkura veida neiecietību jeb mobingu un palīdzētu tās atpazīšanā un seku mazināšanā. Akcijas laikā zvanītājiem tiks sniegta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts, kā arī nepieciešamā informācija.  

Par neiecietību jeb mobingu tiek dēvēts psiholoģiskā terora veids, kad viens vai vairāki klasesbiedri sistemātiski naidīgā un neētiskā veidā vēršas pret savu vienaudzi. Neiecietība var būt fiziska, verbāla vai sociāla (ignorēšana, nedraudzēšanās). 

“Neiecietība nereti ir aizsākums tiešai vardarbībai, ko bērni piedzīvo no saviem vienaudžiem skolās, tāpēc jau laikus ir nepieciešams pamanīt tās situācijas, kurās jāiesaistās arī vecākiem un speciālistiem. Mēs īpaši aicinām mums zvanīt arī vecākus, kuri pēc konsultāciju un atbalsta saņemšanas varēs labāk izprast savus bērnus, kuri saskārušies ar mobingu, un palīdzēt viņiem”, norāda inspekcijas priekšniece Marianna Dreja. 

Akcijas laikā ikvienam ir iespēja zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un ziņot par vardarbības gadījumiem, saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu, kā arī nepieciešamo informāciju.

 Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti. 

 

Informāciju sagatavoja:

TaivoTrams, VBTAI, 67 359 145, 22 007 194


 

2018-03-19