Jaunumi
Valdībā apstiprināts "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2015. gadā"

Ministru Kabinets otrdien, 31. janvārī, apstiprināja informatīvo ziņojumu “Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2015. gadā”, kas sagatavots atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam uzdevumam Labklājības ministrijai nodrošināt ikgadējā pārskata par bērnu stāvokli valstī sagatavošanu un iesniegšanu Saeimai un Ministru kabinetam.

„Ziņojumā par situāciju 2015. gadā redzami rezultāti virknei uzlabojumu kopējā bērnu tiesību aizsardzības politikā. Diemžēl šī gada sākums atnesis vairākus traģiskus notikumus, kuri iezīmējuši nopietnas problēmas un izaicinājumus bērnu tiesību aizsardzības īstenošanā. Tāpēc svarīgi, lai politikas veidotāji un īstenotāji visās nozarēs strādātu viena mērķa vadīti, apzinoties, ka galvenais ir bērna drošība, veselība un harmoniska attīstība,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Kopumā saskaņā ar pārskata datiem 2015. gads iezīmē pakāpenisku situācijas uzlabošanos bērnu veselības, izglītības, sociālās aizsardzības jomā. Palielinājies veselo jaundzimušo īpatsvars. Turpinot iepriekšējo gadu tendenci, 2015. gadā vērojams viens no zemākajiem zīdaiņu mirstības rādītājiem pēdējā desmitgadē, kas Latvijas rādītāju pietuvina ES vidējam rādītājam un pārējo Baltijas valstu datiem. Bērnu kopskaits valstī 2016. gada sākumā bija 352 298 bērni, kamēr 2015. gada sākumā – 348 660.

Nedaudz palielinājies izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs un mācās pēc vispārējās izglītības programmas. Vērojama pakāpeniska ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās. 2015. gadā bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē samazinājies par 325 bērniem jeb 4% no bērnu kopskaita ārpusģimenes aprūpē gadu iepriekš.

Tāpat ir sekmīgi izdevies veicināt bērnu drošību un aizsardzību, kā arī mazināt pašu bērnu riskantu un antisociālu uzvedību. 2015. gadā nedaudz samazinājies arī noziedzīgos nodarījumos cietušo bērnu skaits.

Pārskatā iezīmēti arī citi nozīmīgākie pasākumi, kādi sekmīgi tikuši īstenoti, lai uzlabotu bērnu stāvokli valstī. Piemēram, ievērojams ieguldījums veikts grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpes kvalitātes pilnveidē. Turpinātas bērnu izglītības kampaņas par ceļu satiksmes drošību un strādāts bērnu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošu vides un pakalpojumu standartu ieviešanas. Turpināta atbalsta ieviešana, lai samazinātu bērnu sociālās atstumtības risku (pakalpojumu pieejamības veicināšana, kā arī finansiālā atbalsta pilnveide). 

Veicināta bērnu iesaiste interešu izglītībā, sniegts atbalsts brīvā laika aktivitātēm. Pilnveidota bērnu aizsardzība no vardarbības, pastiprināti bērnu aizsardzības mehānismi pret noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Uzsākta bērnu antisociālas uzvedībasprevencijas sistēmas izstrāde.

Pārskatam nepieciešamās informācijas sagatavošanā piedalījās Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ministriju padotības iestādes, kā arī Drošāka interneta centrs.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv


 Publicēts 2017. gada 1. februārī

2017-02-01
Laika ziņas
Aptaujas