Jaunumi
Vidzemes mākslinieki aicināti piedalīties izstādē Valkā

1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Izstādi rīko Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa sadarbībā ar Valkas novadpētniecības muzeju un Mākslas skolu;

1.2. Izstādē var piedalīties profesionāli mākslinieki, kas dzīvo un strādā Vidzemes reģionā;

1.3. Izstādes norises laiks 2018. gada 7. aprīlis līdz 2018. gada 12. maijs;

1.4. Izstādes tēma “TUVPLĀNS”;

1.5. Izstādē tiek eksponēti glezniecības, grafikas, tēlniecības, keramikas, metāla, ādas  un stikla mākslas, tekstilmākslas darbi;

1.6. Izstādes norises vietas:

Valkas novadpētniecības muzejs

Valkas Mākslas skola

Valkas Mūzikas skola

Valkas kultūras nams

1.7. Izstādes organizatori pieņem un atgriež atpakaļ autoru mākslas darbus ar pieņemšanas - nodošanas Aktu (Pielikums Nr.1. vai Nr.2.);

1.8. Izstādes kuratore – Maruta Stabulniece

2.PIETEIKŠANĀS UN DALĪBA IZSTĀDĒ

2.1. Pieteikšanās izstādei personīgi, pa tālruni vai e-pastu līdz 2018. gada 2. martam (Pielikums Nr.3).

 

Valkas novadpētniecības muzejā- Rīgas iela 64, Valka ,Valkas novads, LV–4701, muzejs@valka.lv, kontaktpersona - Viktorija Maļukova, tel. 64722198,

Valkas Mākslas skolā adrese  - Beverīnas ielā 5, Valka, Valkas novads, LV-4701; tel. 64724078 ,maruta.stabulniece@valka.lv , kontaktpersona – Maruta Stabulniece, mob. 29988573,

2.2. Darbu iesniegšana līdz 2018. gada 23. martam Valkas Mākslas skolā,

2.3. Katrs mākslinieks izstādei iesniedz ne vairāk kā 2 ( divus)mākslas darbus;

2.4. Iesniegto mākslas darbu izmēri nedrīkst pārsniegt 140x200 cm;

2.5. Iesniegtie mākslas darbi nedrīkst būt vecāki par 2016. gadu.

3.IZSTĀDES ORGANIZATORU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.Organizatoram ir tiesības izvēlēties no iesniegtajiemmākslas darbiem piemērotākos eksponēšanai izstādē;

3.2. Organizatoru pienākums ,pie mākslas darbu saņemšanas, sastādīt pieņemšanas -nodošanas aktu.

4.IZSTĀDES DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Katrs mākslinieks var iesniegt ne vairāk kā 2 mākslas darbus ;

4.2. Izstādes dalībnieka pienākumi:

-  mākslinieki, kuri ir apstiprinājuši dalību  izstādē, laicīgi iesniedz mākslas darbus norādītajos termiņos ;

-izstādes dalībnieki nedrīkst izņemt izstādīto mākslas darbu no ekspozīcijas pirms  Noteikumos noteiktā izstādes norises termiņa.

2018-02-08
Laika ziņas
Aptaujas