Jaunumi
Ziemassvētku vakara dievkalpojums Ķempju baznīcā
Bet eņģelis uz tiem sacīja:
"Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: 
jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs."
(Lūkas evaņģēlijs 2:10-1)
 
Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums Ķempju baznīcā notiks š.g. 24. decembrī plkst. 17:00. Dievkalpojumā ar mūziku mūs priecēs Cēsu jauktais koris "Vidzeme". Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.
 
Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze
 
2017-12-24
Laika ziņas
Aptaujas