Jaunumi
Zivju fonda atbalsts projektam „Zivju resursu pavairošana, atražošana un dažādošana Ratnieku ezerā”

Š.g.12.jūlijā tika veikta 4000 gab. šīgadeņu līdaku mazuļu ielaišana Ratnieku ezerā, pateicoties Zivju fonda atbalstītajam projekta iesniegumam „Zivju resursu pavairošana, atražošana un dažādošana Ratnieku ezerā” Nr. 1.44. Iepirkuma rezultātā zivju mazuļupiegādi un ielaišanu veica SIA„Rūjas Zivju Audzētava”. Mazuļu ielaišana notika pieaicinot klātienē Valsts Vides dienesta pārstāvjus.

Projekta mērķis irRatnieku ezera zivju resursu pavairošana, radot vietējiem iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves telpu, kā arī palielinot makšķerēšanas un vides tūrisma attīstības iespējas Latvijā.

Ezers ir ļoti svarīgas vides tūrisma attīstībai Līgatnes novadā. Zivju resursu pavairošana un dažādošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību valsts publiski pieejamās ūdenstilpēs.

2007. gadā sadarbībā ar Latvijas Zivju Resursu Aģentūru tika izstrādāti „Ratnieku ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”, kuros dots ezera raksturojums un vadlīnijas iespējamai izmantošanai. Ratnieku ezera ūdens virsmas platība ir 44 ha un tas pieder pie publiskajiem ūdeņiem. Balstoties uz šo pētījumu, Ratnieku ezera barības bāze ir raksturota kā bagātīga un līdz ar to zivju mazuļi un zivis ar barību ir nodrošinātas. Lai nodrošinātu Ratnieku ezera efektīvu izmantošanu racionālas rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas organizēšanai ir jāveic zivju krājumu pavairošana. Zivju krājumu pavairošana nepieciešama vai nu vienā gadā vairākām zivju sugām, vai arī katrai atsevišķai zivju sugai dažādos gados. Katru gadu pašvaldība ezera sakopšanai un uzturēšanai ir veltījusi nozīmīgu darbu un līdzekļus - ir sakopta un regulāri uzturēta atpūtas vieta pie peldētavas. 2009.gadā ar Zivju Fonda atbalstu ezerā tika ielaisti 20 tūkst. līdaku kāpuru un 4 tūkst. zandarta mazuļu, 2010.gadā pašvaldība par saviem līdzekļiem veica zivju resursu papildināšanu – 20 tūkst. līdaku kāpuru un 2 tūkst. zandartu mazuļu, 2011.gadā ar Zivju fonda atbalstu tika ielaists 10 tūkst. līdaku mazuļu un 2013.gadā – 4 tūkst. līdaku mazuļu.

Š.g. Zivju fonda atbalsta finansējums -  774.40 Ls, pašvaldības līdzfinansējums - 133.10 Ls.

Informāciju sagatavoja:

Vineta Lapsele – Līgatnes novada domes projektu vadītāja

2013-07-22
Laika ziņas
Aptaujas