Komitejas, komisijas

 

Līgatnes novada domes komiteju sastāvs

Komiteja

Priekšsēdētājs

Locekļi

Finanšu

 

 • Baiba Pelse,
 • Jurijs Daģis,
 • Rihards Vidzickis,
 • Gunita Liepiņa,
 • Ainārs Šteins 

Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komiteja

 

 • Daina Klints,
 • Kaspars Gulbis,
 • Vineta Lpsele

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja

 

 

 • Gunita Liepiņa,
 • Kaspars Gulbis,
 • Vineta Lapsele 

Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja

 

 

 • Guntars Pīpkalējs,
 • Ainārs Šteins,
 • Rihards Vidzickis

Līgatnes novada domes komisiju sastāvs 

Komisija

Priekšsēdētājs

Locekļi

Politiski represētās personas statusa noteikšanas komisija

 

Pēteris Lideris

 • Iveta Viļumsone,
 • Ilze Goba 

Administratīvā komisija

 

Ilze Goba

 • Egils Kurpnieks,
 • Dace Bērziņa,
 • Dace Gradovska 

Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija

 

Dace Krūmiņa - Eglīte

 • Kintija Blūmentāle,
 • Dace Bērziņa,
 • Irita Merga

Kustamās un nekustamās mantas izsoles un atsavināšanas komisija

 

Ēriks Liepiņš

 • Dace Gradovska,
 • Ilze Goba 
 • Dace Krūmiņa Eglīte

Pastāvīgo iepirkumu komisija

 

Egils Kurpnieks

 • Ilze Goba,
 • Dace Gradovska,
 • Ēriks Liepiņš  

Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

 

Solveiga Kauliņa

 • Dace Gradovska
 • Ēriks Liepiņš
 • Anastasija Šveice
 • Ramona Čunkure 

Atzinības raksta piešķiršanas komisija

 

Ainārs Šteins

 • Dace Bērziņa,
 • Gunita Liepiņa,
 • Guntis Zicmanis,
 • Guntars Pīpkalējs