Komitejas, komisijas

Līgatnes novada domes komiteju sastāvs

 

Finanšu komiteja
Priekšsēdētājs -
Locekļi:
 • Baiba Pelse,
 • Jurijs Daģis,
 • Rihards Vidzickis,
 • Gunita Liepiņa,
 • Ainārs Šteins 

Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komiteja
Priekšsēdētājs -
Locekļi:

 

 • Daina Klints,
 • Kaspars Gulbis,
 • Vineta Lapsele 

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja:
Priekšsēdētājs -
Locekļi:

 

 • Gunita Liepiņa,
 • Kaspars Gulbis,
 • Vineta Lapsele 

Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja:
Priekšsēdētājs -
Locekļi:

 

 • Guntars Pīpkalējs,
 • Ainārs Šteins,
 • Rihards Vidzickis 

Līgatnes novada domes komisiju sastāvs 
 

Politiski represētās personas statusa noteikšanas komisija:
Priekšsēdētājs – Pēteris Lideris
Locekļi:

 

 • Iveta Viļumsone,
 • Ilze Goba 

Administratīvā komisija:
Priekšsēdētājs – Ilze Goba
Locekļi:

 

 • Egils Kurpnieks,
 • Dace Bērziņa,
 • Dace Gradovska 

Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija:
Priekšsēdētājs – Dace Krūmiņa - Eglīte
Locekļi:

 

 • Kintija Blūmentāle,
 • Dace Bērziņa,
 • Irita Merga
Kustamās un nekustamās mantas izsoles un atsavināšanas komisija:
Priekšsēdētājs - Ēriks Liepiņš
Locekļi:
 • Dace Gradovska,
 • Ilze Goba 
 • Dace Krūmiņa Eglīte
Pastāvīgo iepirkumu komisija:
Priekšēdētājs - Egils Kurpnieks
Locekļi:
 • Ilze Goba,
 • Dace Gradovska,
 • Ēriks Liepiņš  

 

Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Priekšsēdētājs- Solveiga Kauliņa

Locekļi:

 • Dace Gradovska
 • Ēriks Liepiņš
 • Anastasija Šveice
 • Ramona Čunkure 

Atzinības raksta piešķiršanas komisija:
Priekšsēdētājs – Ainārs Šteins
Locekļi:

 

 • Dace Bērziņa,
 • Gunita Liepiņa,
 • Guntis Zicmanis,
 • Guntars Pīpkalējs
 

        

 

 


Laika ziņas
Aptaujas