Likums par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

Vides Ministrijas iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Informācija par iepirkumu
 
N.p.k.
Iepirkuma priekšmeta nosaukums
Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš
Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija
Iepirkuma kontaktpersona/ tālrunis
Lēmuma pieņemšanas datums Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, Ls
 LND/2010/27 KF Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē" Būvdarbu līgums Nr.4 "Priekšattīrīšanas un spiedvadu izbūve SIA "Papīrfabrika Līgatne teritorijā"" 

 

29.09.2010.

plkst 14:00 

 

Nolikums 

Tehniskā specifikācija_1

Tehniskā specifikācija 2

Visp.būvn.iecere

Tehn.spec.pielikumi

Finansu pied. veidnes

 

Inga Zaperecka

Tālr.64155653

 

 

13.10.2010.

 Iepirkums tiek pārtraukts. Piedāvātais finansējuma apjoms būtiski pārsniedz projektā pieļaujamo izmaksu apmēru.
 LND/2010/28 KF  Būvdarbu uzraudzība projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē" Būvdarbu līgumiem Nr.4 un Nr.5

 

14.09.2010.

plkst 11:00

 

Nolikums 

Līguma noteikumi

 

Inga Zaperecka

Tālr.64155653 

 

 

15.10.2010.

 

SIA  "Baltline Globe",
Reģ.Nr.40003780856
LVL 8400,00

 
 
 

 

   

Laika ziņas
Aptaujas