Nolikumi
Ar pašvaldības darbību saistītie nolikumi:

Līgatnes novada domes un tās padotībā esošo iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

Līgatnes novada Jauniešu domes nolikums

Līgatnes novada Starpinstitucionālās sadarbības padomes nolikums

Līgatnes novada Izglītības padomes nolikums

 

 
Līgatnes novada domes iestāžu, struktūrvienību un pašvaldību aģentūru nolikumi:

Līgatnes novada Sociālā dienesta nolikums

 
 
 
 
 
 
Konkursu nolikumi:
 
 

Kultūras objekta Līgatnes papīrfabrikas direktora viesu nama (vēlāk bērnudārzs) Gaujas ielā 7, Līgatnē darbības stratēģija 2014. – 2020. gadam