Projekti

 

nosaukums finansējuma avots realizācijas termiņš

Vidzeme iekļauj

Projekta numurs. (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003)


Proti un dari!

Eiropas Sociālais fonds

Projekta kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR)

 


Eiropas Sociālais fonds

 

Ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim

 

 

 

 

 


 

2014. gada 1. septembris -

2020. gada 31. decembris

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Eiropas Sociālais fonds

2017. gada 1. janvāris -

2020. gada 31. decembris
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Eiropas Sociālais fonds

2017. gada 1. janvāris -

2022. gada 31. decembris

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Eiropas Sociālais fonds

2017. gada 16. marts -

2022. gada 31. decembris
Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai Eiropas Reģionālās attīstības fonds

2017. gada 1. maijs -

2019. gada 31. maijs

Latvijas skolas soma Latvijas Republikas kultūras republika

2018. gada 1. septembris -

2021. gada 31. decembris