Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Līgatnē
Līgatnes papīrfabrikas direktoru viesu nams (vēlāk bērnudārzs) iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 8812
2012-03-09
Līgatnes papīrfabrikas direktoru viesu nams (vēlāk bērnudārzs) iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 8812

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs

Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.

Valsts aizsardzības Nr.: 7427
Veids: Pilsētbūvniecība
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Datējums: 19.gs.
Adrese: Līgatnes novads, Līgatne;
Apvidus:
Vietas raksturojums: Dārza iela, ceļš no Līgatnes stacijas uz Gaujasleju, Gaujas ielas nepāra numuru puses apbūve, taka A virzienā līdz Līgatnes upei pie papīrfabrikas Z vārtiem, Līgatnes upes labais krasts virzienā pret straumi, papīrfabrikas teritorijas A robeža, Pilsoņu iela, kapsētas A robeža, līnija DR virzienā līdz Līgatnes upei, Līgatnes upe virzienā pa straumi, parka ar estrādi D robeža, dīķa D krasts, Dārza iela

Avots: www.mantojums.lv/

________________________________________________________________________________________________________________ 

Līgatnes pilskalns

Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.

Valsts aizsardzības Nr.: 485
Veids: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Datējums:
Adrese: Līgatnes novads, Līgatne;
Apvidus: 400 m no Cēsu ielas
Vietas raksturojums:
_________________________________________________________________________________________________________________

 Zanderu senkapi

Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.
Valsts aizsardzības Nr.: 486
Veids: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Datējums:
Adrese: Līgatnes novads, Līgatnes pagasts;
Apvidus: 400 m uz ZR no Zanderu kapsētas kapličas
Vietas raksturojums:
Avots: www.mantojums.lv/
_________________________________________________________________________________________________________________
 
Vecsprinkšļu senkapi
Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.
Valsts aizsardzības Nr.: 491
Veids: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Datējums:
Adrese: Līgatnes novads, Līgatnes pagasts;
Apvidus: pie Sprinkšļu dzirnavām, Līgatnes upītes kreisajā krastā
Vietas raksturojums:
Avots: www.mantojums.lv/  
_________________________________________________________________________________________________________________

Ratnieku senkapi

Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.
Valsts aizsardzības Nr.: 487
Veids: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Datējums:
Adrese: Līgatnes novads, Līgatnes pagasts;
Apvidus: pie Briņķiem
Vietas raksturojums:
Avots: www.mantojums.lv/
_________________________________________________________________________________________________________________
 
Kalnamuižnieku viduslaiku kapsēta
Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.
Valsts aizsardzības Nr.: 488
Veids: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Datējums:
Adrese: Līgatnes novads, Līgatnes pagasts;
Apvidus: pie Kalnamuižniekiem
Vietas raksturojums:
Avots: www.mantojums.lv/
_________________________________________________________________________________________________________________

Kalnatītmaņu pilskalns

Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.

Valsts aizsardzības Nr.: 489
Veids: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Datējums:
Adrese: Līgatnes novads, Līgatnes pagasts;
Apvidus: pie Kalnatītmaņiem
Vietas raksturojums:
Avots: www.mantojums.lv/ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Incēnu viduslaiku kapsēta un kapelas vieta (Kapu kalniņš)

Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.
Valsts aizsardzības Nr.: 490
Veids: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Datējums:
Adrese: Līgatnes novads, Līgatnes pagasts;
Apvidus: pie Lielincēniem
Vietas raksturojums:
Avots: www.mantojums.lv/
_________________________________________________________________________________________________________________
Upesmuižnieku viduslaiku kapsēta
Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.
Valsts aizsardzības Nr.: 492
Veids: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Datējums:
Adrese: Līgatnes novads, Līgatnes pagasts;
Apvidus: pie Upesmuižniekiem
Vietas raksturojums:
Avots: www.mantojums.lv/
_________________________________________________________________________________________________________________

Interjera dekoratīvā apdare

Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.
Valsts aizsardzības Nr.: 3130
Veids: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Datējums: 1905.
Adrese: Līgatnes novads, Līgatne;
Apvidus: Centra kapu kapličā
Vietas raksturojums:
Avots: www.mantojums.lv/ 
_________________________________________________________________________________________________________________

Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)

Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.
Valsts aizsardzības Nr.: 3131
Veids: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Datējums: 20.gs.50.g.
Adrese: Līgatnes novads, Līgatne;
Apvidus: Kultūras namā
Vietas raksturojums:
Avots: www.mantojums.lv/ 
_________________________________________________________________________________________________________________

Līgatnes papīrfabrikas direktoru viesu nams (vēlāk bērnudārzs)

Apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 15.02.2012 rīkojumu Nr.6-1-47, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 23.02.2012.
Valsts aizsardzības Nr.: 8812
Veids: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Datējums: 1914.
Adrese: Līgatnes novads, Līgatne, Gaujas iela 7;
Apvidus:
Vietas raksturojums:
_________________________________________________________________________________________________________________