gtag('config', 'G-YL58XLKND2');

Augšlīgatnes Jaunā sākumskola

Juridiskā adrese: Upes iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108.
E-pasts: augsligatnes.skola@cesunovads.edu.lv

Direktore: Sanita Ungura
E-pasts: sanita.ungura@cesunovads.edu.lv

Tālr.: +371 25725353


 

DOKUMENTI

 

gtag('config', 'G-YL58XLKND2');