No 1985.gada līdz 1989.gadam

1985.gads


1985-02-14 Padomju Druva, Vai neatrisināmi jautājumi? Atslēgvārdi: Līgatne, sadzīve, dzīvokļi, dabas aizsardzība, vēlēšanas, ierosinājumi       Word dokuments

1985-03-14 Padomju Jaunatne, Stāsta zinātnes un tehnikas pieminekļi. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika – muzejs, Aleksis Anteins       Word dokuments
 
 
1985-04-06 Padomju Druva, Redzes lokā – kolektīva disciplīna. Atslēgvārdi: Māris Vērmanis, Gunārs Kauliņš, Anna Eglīte, Haralds Bērziņš, Ļubova Golubkova, Gaļina Beļakova, Modris Malkausis,         Word dokuments
 
1985-04-27 Cīņa, Bratskā sagaidīja ar sālsmaizi. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, Voldemārs Krūmiņš, Māris Vērmanis        Word dokuments
 
 
1985-05-21 Padomju Druva, Ar personisko piemēru. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, Jānis Mūrmanis, medaļa Par izcilu darbu       Word dokuments
 

1985-06-22 Padomju Druva, Vecās, labās tradīcijas cienot. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, ceļojošais Sarkanais karogs, ražošana, attīstība, celtniecība        Word dokuments 

1985-07-09 Padomju Druva, Vissavienības simpozijs Līgatnes papīrfabrikā. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, burtnīcas, aploksnes, bloki, Dāvis Strazds           Word dokuments
 
1985-08-14 Padomju Druva, Mākslinieki viesos pie strādniekiem. Atslēgvārdi: Viljama, Liepiņš, Mežavilks, Svirskis, Bajārs, Zigrīda Balode, Voldemārs  Rozentāls        Word dokuments
  
1985-08-22 Padomju Druva, Pašu audzināta. Atslēgvārdi: Rasma Vanaga, ekonimiste, Līgatnes papīrfabrika   Word dokuments
 

1986.gads
 
 
1986-01-18 Cīņa, 1986. gada 18. janvārī, Sadarbība. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, Prometejs, Gēte, Grostiņš, Heidemanis         Word dokuments
 
1986-01-18 Cīņa, Vai meitenes mācīs būt taupīgiem? Atslēgvārdi: Līgatnes vidusskola, Valda Norīte, makulatūra, otrreizējās izejvielas, Andrejs Cīrulis         Word dokuments
 
1986-01-25 Padomju Druva, Strīdi dzimst un rimst birojā. Atslēgvārdi: Māris Vērmanis, Līgatnes papīrfabrikas partijas pirmorganizācijas sekretārs, Līgatnes papīrfabrika        Word dokuments
 
1986-02-11 Padomju Druva,  Rosinot tehnisko jaunradi. Atslēgvārdi: Līgatnes vidusskola, Meņķis, Terentjevs, Bērziņš, Darviņš, Adiņš, Ustinovs, Šļaukstiņš        Word dokuments 
 
1986-02-13 Komunisma Uzvara, Piemineklis atkritumiem. Atslēgvārdi: makulatūra, otrreizējās izejvielas, Andrejs Cīrulis        Word dokuments

1986-02-18 Padomju Druva, Komunistiskā sestdienas talka. Atslēgvārdi: Māris Vērmanis         Word dokuments
 
 
1986-04-05 Padomju Druva, Līgatniešu dziesma skanēja Armēnijā. Atslēgvārdi: klubs, jauktais koris, Broņislavs Beķeris        Word dokuments
 
 
1986-05-22 Padomju Druva, Varoņdarba stafete. Atslēgvārdi: Raimonds Briedis, Afganistāna, Līgatnes bērnudārzs, Līgatnes vidusskola          Word dokuments

1986-05-29 Padomju Druva, Darīts vēl pamaz. Atslēgvārdi: alkoholisms, pretalkoholisma cīņa, tautas kontrole, Ilmārs Norītis         Word dokuments
 
 
 
 
1986-07-01 Padomju Druva, Žurnālistu sanāksme. Atslēgvārdi: Ruta Kalniņa, Vita Vīksna, M. Niedre, Ilmārs Norītis, M. Rode         Word dokuments


1986-07-03 Cīņa, Vai runāt pa jaunam un darīt pa vecam? Atslēgvārdi: makulatūra, otrreizējās izejvielas, Z. Mežnieks, Latbumprom, Andrejs Cīrulis         Word dokuments
 
 
1987-09-29 Padomju Druva, Partijas rajona komitejas birojā. Atslēgvārdi: darba stila pārkārtošana, Ilmārs Norītis, Jānis Gustsons        Word dokuments

1987-11-12 Padomju Druva, Rajona izpildkomitejā. Atslēgvārdi: pārmetumi, neveiksmes, Līgatne, Agris Krūmiņš        Word dokuments
 

1987.gads
 
 
1987-04-28 Komjaunatnes rajona komitejas birojā. Atslēgvārdi: Līgatnes vidusskola, Litvinoviča         Word dokuments
 
 
1987-05-28 Padomju Druva, «Kur normai robežas?» Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, Andrejs Gecs, transports, kravas        Word dokuments 
 
 
 
 
1989.gads
 
1989-01-28 Padomju Druva, Tumsā, šosejas vidū. Atslēgvārdi: milicis, Kārlis Mūrmanis, Cēsu ārpusresoru apsardzes daļa, avārija        Word dokuments
1989-05-04 Cīņa, Valodu likuma pamatā - sadarbību un konsolidāciju /Māra Vērmaņa runa Latvijas Komunistiskās partijas CK 1989. gada 4. maija plēnumā, kas izskatīja jautājumu par Latvijas PSR Valodu likuma projektu/Atslēgvārdi: Māris Vērmanis         Word dokuments
 
1989-08-08 Padomju Druva, Kādu ceļamaizi līdzi dodam. Atslēgvārdi: partija, Jānis Šupiņš         Word dokuments
 
 
1989-09-14 Padomju Druva, Firmas zīme zaudēta. Atslēgvārdi: Līgatnes pilsētciemats, ēdnīca        Word dokuments
 
1989-10 Skola un Ģimene, Ar stiprām saknēm. Atslēgvārdi: Vera Kupče, ilmārs Norītis, Valda Norīte        Word dokuments 
1989-10-03 Padomju Druva, Pagājušās nedēļas… Atslēgvārdi: aizdegšanās, ugunsgrēks, Līgatnes papīrfabrika        Word dokuments
1989-10-07 Padomju Druva, Atdot parādu. Atslēgvārdi: Jānis Šupiņš, dabas aizsardzība, ūdens, matūdeņi, dīķis                           Word dokuments
1989-12-14 Padomju Druva, Rajona panorāma. Atslēgvārdi: aploksnes, Līgatnes papīrfabrika, Gunta Zariņa        Word dokuments