Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Interešu izglītības nodarbību grafiks

 

PIRMD. OTRD. TREŠD. CETURTD. PIEKTD.
Līgatnes pilsētas PII (Gaujas iela 7)

Plkst.16.20-17.00

Dejošana (vecākā grupa) 2.85 EUR/mēn.

 

 

Plkst.17.10-17.40
Dejošana (jaunākā grupa, Beāte Kobilinska) 2.85 EUR/mēn.

 

Plkst.16.20-16.50
Dejošana (jaunākā grupa, Beāte Kobilinska) 2.85 EUR/mēn.

 

Plkst.17.00-17.40

Dejošana (vecākā grupa, Beāte Kobilinska) 2.85 EUR/mēn.

 

 

   
Augšlīgatnes PII "Zvaniņi"

Plkst.15.30-16.00

Latviešu tautas rotaļas un rotaļdejas pirmsskolas vecuma bērniem (vecākā grupa, Sporta ielā 14). Andis Kozaks

 

 

 

Plkst.16.05-16.35 (vidējā grupa, Sporta  ielā 14)

Latviešu tautas rotaļas un rotaļdejas pirmsskolas vecuma bērniem. Andis Kozaks

 

 

Plkst.16.40-17.10 Latviešu tautas rotaļas un rotaļdejas pirmsskolas vecuma bērniem (jaunākā  grupa, Sporta ielā 14).  Andis Kozaks  

Plkst.15.10-15.50

Lego robotikas grupa "Tehno prātnieks" 5-9 g.v. bērniem  (Sagatavošanas grupa, Upes iela 2) 34 EUR/mēn.

 

 

Plkst.16.20-17.00

Lego robotikas grupa "Tehno prātnieks" 5-9 g.v. bērniem (vecākā  grupa, Sporta iela 14) 34 EUR/mēn.

 

Plkst.17.10-17.50

Lego robotika "Mazais tehno prātnieks" 3-4 g.v. bērniem (vidējā grupa, Sporta iela 14) 26 EUR/mēn.

Plkst.15.15-16.00

Latviešu tautas rotaļas un rotaļdejas pirmsskolas vecuma bērniem  (Sagatavošanas grupa, Upes ielā 2). Andis Kozaks

 

 

Plkst.16.00-16.45

Latviešu tautas rotaļas un rotaļdejas pirmsskolas vecuma bērniem  (jaukta vecuma grupa, Upes ielā 2). Andis Kozaks

Plkst.15.10-15.40

Angļu valoda "Pūcīšu grupa" (sagatavošanas grupa, Upes iela 2).

Beate Grīsle

 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

Plkst.17.30-18.30

Mūzikas studija pirmsskolai (Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē) 5.00 EUR/mēn.

Dace Bicāne

   

Plkst.17.00-18.00

Mākslas studija pirmsskolai (Mākslas ielā 2, Augšlīgatnē). 5.00 EUR/mēn.

Areta Raudzepa

 
Jauno Līderu vidusskola

 

 

 

 

Plkst.13.20-14.00

Ģitārspēle (3., 4.klase, Andris Liniņš)

 

Plkst.14.10.-14.50

Koris (2.-4.klase, Dace Zariņa);

Ģitārspēle (5.klase, Andris Liniņš).

 

 

 

 

Plkst.8.00-8.30

Ritma ansamblis (1. klase, Dace Zariņa)

 

Plkst.13.20-14.00

Šahs (1.-12. klase, Oskars Okonovs)

 

Plkst.14.10.-14.50

Tautiskās dejas (1.-3.klase, Daiga Meistere).

 

Plkst.15.00-15.40
Tautiskās dejas (1.-3.klase, Daiga Meistere)

 

Plkst.15.50.-16.30

Tautiskās dejas (4. -6.klase, Daiga Meistere); Ģitārspēle (10. klase, Andris Liniņš)

 

Plkst.8.00-8.30

Koris (2.-4.klase) Dace Zariņa

 

 

 

 

 

Plkst.14.10.-14.50

Šahs (1.-12. klase, Oskars Okonovs)

Plkst.8.00-8.30

Ansamblis (5.-9. klase, Dace Zariņa)

 

 

 

 

 

Plkst.14.10.-14.50

Ģitārspēle (6.klase, Andris Liniņš)

 

Plkst.15.00-15.40

Ģitārspēle (7., 8. klase, Andris Liniņš)

 

Plkst.15.50.-16.30

Tautiskās dejas

(7.-12.klase, Daiga Meistere)

 

No plkst.17.00

Robotika (5.-12.klase, Jorens Bročs)

 

 

 

 

 

 

 

 

Plkst.14.10.-14.50

Tautiskās dejas (1.-3.klase, Daiga Meistere)

Augšlīgatnes Jaunā sākumskola

Plkst.13.00-13.40

Tautas dejas 1.klasei. Andis Kozaks

 

 

Plkst.13.45-14.25

Tautas dejas

2.klasei - Andis Kozaks

4.klasei - Līva Priede

 

Plkst.14.30-15.10

Tautas dejas

3.klasei - Andis Kozaks

5.-6.klasei - Līva Priede

 

Plkst.13.00-13.40

Tautas dejas

4.klasei - Andis Kozaks

1.klasei - Līva Priede

 

Plkst.13.45-14.25

Tautas dejas 5.-6.klasei - Andis Kozaks

2.klasei - Līva Priede

 

Plkst.14.30-15.10

Tautas dejas 3.klasei - Andis Kozaks

3.klasei - Līva Priede

   
Līgatnes Kultūras namā, Spriņģu ielā 4

Plkst.18.00-20.00
Lielajā zālē
Sporta deju klubs "Zīle" (bērni un jaunieši, pasniedzēja Iveta Zīle)

35 EUR/mēn.

 

Plkst.18.00-20.00

Lielajā zālē

Sporta deju klubs "Zīle" (bērni un jaunieši, pasniedzēja Iveta Zīle)

35 EUR/mēn.

Plkst.18.00-20.00

Lielajā zālē (skatuve)

Līgatnes pūtēju orķestris

 

 

 

gtag('config', 'G-YL58XLKND2');