Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Amatiermākslas kolektīvi Līgatnē

Deju kolektīvs "Zeperi"

Mērķtiecīgs, spēcīgs un enerģisks kolektīvs. “Zeperi” ir viens no vadošajiem kolektīviem Dziesmu un Deju svētkos. Kolektīvs  piedalās visos labākajos deju koncertuzvedumos Latvijā. Kolektīvam patīk viesoties un uzņemt ciemiņus. “Zeperi” katru gadu rīko draudzības koncertu “Danči Lustūzī”.

Vadītāja:  Patrīcija Zemniece
Tālrunis:  +371 28377678
E-pasts: agentura.ligatne@cesunovads.lv
Dibināšanas gads: 2000
Mēģinājuma vieta: Līgatnes Kultūras centrs
Mēģinājuma laiks: otrdiena, ceturtdiena, plkst.20.00

Līgatnes pūtēju orķestris

Pūtēju orķestra vēsture Līgatnē ir sena. Šobrīd katra nelielā kolektīva uzstāšanās ir kā maza, salda odziņa kopīgajā pasākumā. Kolektīva vadītājs vienmēr ir atvērts jaunām idejām, gaida jaunus dalībniekus un strādās ar jebkuru, arī individuāli, pilnveidojot katra prasmi.

Vadītāja: Anatolijs Terentjevs
Tālrunis: +371 29458949
E-pasts: agentura.ligatne@cesunovads.lv
Dibināšanas gads: 2003
Mēģinājuma vieta: Līgatnes Kultūras centrs
Mēģinājuma laiks:  otrdiena, plkst.18.00

Tautas lietišķās mākslas studija "Līgatne"

Nodarbību vieta: Līgatnes Amatu māja

Nodarbību laiks: Katra mēneša pirmā sestdiena

Studijā var sastapt rokdarbnieces, kuras senās tekstildarināšanas prasmes saglabājušas cauri gadiem. Studija organizējusi daudzas izstādes Līgatnē un piedalījusies ar saviem darbiem valstī organizētajos pasākumos. Studijā iespējams apgūt gan tradicionālās tehnikas un paņēmienus, gan ļauties jaunradei. Studija piedāvā apgūt arodu no pašiem pamatiem, zinošas vadītājas uzraudzībā.

Vadītāja: Dace Martinsone-Lukevica
Tālrunis: +371 26540918
E-pasts: agentura.ligatne@cesunovads.lv
Dibināšanas gads: 1967
Nodarbību vieta: Līgatnes Amatu māja
Nodarbību laiks: katra mēneša pirmā sestdiena

Senioru kluba līnijdeju kolektīvs "Rondo"

Līnijdejas Līgatnē dejo ar stila un ritma izjūtu apveltītas dāmas, viņas meklē un atrod deju draugus Latvijā organizētajos līnijdeju festivālos.

Vadītāja: Irēna Rešetņika
Tālrunis: +371 29161867
E-pasts: agentura.ligatne@cesunovads.lv
Mēģinājuma vieta: Augšlīgatnes Kultūras nams
Mēģinājuma laiks: otrdiena, plkst.19.30

Jauktais koris "Līgatne"

Jauktais koris "Līgatne" ir kolektīvs, kurā valda dziesmas spēks. Spēks, kas licis līksmot visos Dziesmu svētkos, kas piepilda mēģinājumu telpu, koncertu zāles un ikdienu. Kolektīvs ar bagātām tradīcijām.

Vadītāja: Ilmārs Seilis
Tālrunis: +371 29900299

Vadītājs: Mārcis Katajs
Tālrunis: +371 29263983


E-pasts: agentura.ligatne@cesunovads.lv
Dibināšanas gads: 1986. g.
Mēģinājumu vieta: Līgatnes Kultūras centrs
Mēģinājumu laiks: pirmdiena, trešdiena, plkst.19.00

Sieviešu vokālais ansamblis "Mantojums"

Kolektīvs piedalās kultūras centra rīkotajos un citviet organizētajos pasākumos. Vokālo ansambļu skatēs gūst labus panākumus. Dāmas prasmīgi veido sava kolektīva tēlu. Katras dāmas balss ir neatkārtojama un kopīgais dziedājums - īsts baudījums.

Vadītāja: Dace Bicāne
Tālrunis: +371 26178977
E-pasts: agentura.ligatne@cesunovads.lv
Dibināšanas gads: 2003
Mēģinājuma vieta: Līgatnes Kultūras centrs
Mēģinājuma laiks: pirmdiena plkst.11.00

gtag('config', 'G-YL58XLKND2');