Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kapsētas

Līgatnes apvienības pārvalde organizē četru kapsētu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu savā teritorijā:

  • Paltmales kapsēta
  • Zanderu kapsēta
  • Spriņģu kapsēta
  • Ķempju kapsēta

Līgatnes apvienības pārvaldes teritorijā esošo kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu pārziņu tiesības un pienākumus nosaka Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi. Minēto noteikumu izpildi un uzraudzību nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Līgatnes komunālserviss”.

Visās Līgatnes apvienības pārvaldes kapsētas ir veikta digitalizācija - kapsētu, kapavietu, infrastruktūras uzmērīšana, kapsētas dokumentācijas un apbedīto personu datu ievadīšana e-vidē. Šobrīd jebkuram ir iespēja e-vietnē www.cemety.lv aplūkot sev interesējošo kapsētu, kā arī pēc apbedītās personas vārda un uzvārda atrast konkrētu apbedījumu un iepazīties ar pamatinformāciju.

gtag('config', 'G-YL58XLKND2');