Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līgatnes pilsētas bibliotēka

Adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110
Instagram: Līgatnes pilsētas biblitēka
Aicinām sekot līdzi bibliotēkas akivitātēm Facebook
Tālrunis: +371 25619107
E-pasts: agnese.osite@cesunovads.lv
Bibliotēkas vadītāja: Agnese Osīte

Darba laiks vasarā no 1.jūnija līdz 31.augustam:

P.:  8.30 - 17.30
O.:  8.30 - 16.30
T.:  11.00 - 16.30
C.:  8.30 - 16.30
P.:  8.30 - 13.00

Darba laiks no 1.septembra līdz 31.maijam:
P.:  8.30 - 17.30
O.:  8.30 - 16.30
T.:  11.00 - 16.30
C.:  8.30 - 16.30
P.:  8.30 - 15.00

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta – metodiskā diena

BIBLIOTĒKAS KOPKATALOGS

Līgatnes pilsētas bibliotēkas reglaments

Līgatnes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi

Ja bibliotēkā nav lasītāja pieprasītā grāmata ir iespēja izmantot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus un pieslēgties Cēsu Centrālās bibliotēkas ELEKTRONISKAJAM KOPKATALOGAM.
 

Līgatnes pilsētas bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi

1. Grāmatu un periodikas izsniegšana reģistrētajiem lasītājiem

Saņemto izdevumu lietošanas termiņi:

 • grāmatām – 1 mēnesis
 • jaunajām grāmatām (paaugstināta pieprasījuma) – 2 nedēļas
 • periodiskajiem izdevumiem – 1 nedēļa

Bibliotēkā abonēto preses izdevumu saraksts – Patiesā Dzīve, Druva, Jauns OK, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Ievas Padomu Avīze, Una, Klubs, Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Leģendas, Annas Psiholoģija, 100 labi padomi, GEO, Latvijas Leģendas, Likums un Taisnība, Santa, Mūsmājas, Astes.

Abonētā periodika bērniem – Ilustrētā Junioriem.

2. Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums

Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem ir iespēja izmantot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumu, ja Līgatnes pilsētas bibliotēkas krājumā nav nepieciešamais iespieddarbs.

3. Brīvpieeja bezmaksas internetam (WiFi) un stacionārajiem datoriem

Internetu un datorus var lietot kā reģistrētie, tā nereģistrētie bibliotēkas apmeklētāji.

4. Piekļuve novadpētniecības materiāliem

Bibliotēkā reģistrētie lietotāji var klātienē piekļūt Novadpētniecības krājumam, kurā ietilpst raksti par Līgatni un tās vēsturi, un personām no periodikas, Līgatnes vēsturnieku pieraksti, iespieddarbi, kā arī Līgatnes novada avīzes no 2009. līdz 2021. gadam.

5. Bezmaksas drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi A4 un A3 formātos

6. Literatūras izstādes bibliotēkas jaunajām grāmatām gan pieaugušajiem, gan bērniem. Grāmatu tematiskās izstādes

7. Galda spēles

Galda spēles ir pieejamas spēlēšanai uz vietas bibliotēkā visiem apmeklētājiem. Vairākas galda spēles reģistrētie lasītāji var saņemt arī spēlēšanai mājās.

8. Bezmaksas un brīvpiekļuves datubāzes bibliotēkā

 • news.lv – Lursoft laikrakstu bibliotēka
 • letonika.lv – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā
 • LNB digitālā bibliotēka – grāmatu, periodikas, kultūrvēsturisko attēlu kolekcijas, vēsturisko karšu pārlūks, u.c.
 • 3td.lv – e-grāmatu bibliotēka
 • Nacionālā enciklopēdija enciklopedija.lv
 • Latvijas filmu portāls filmas.lv
 • Latvijas kinohroniku kolekcija redzidzirdilatviju.lv
 • diva.lv - Vēsturiski, informatīvi un izglītojoši materiāli video un audio formātā par Latvijas sabiedriskajiem procesiem, ikdienu un kultūras vērtībām
 • Latvijas Vēstnesis vestnesis.lv – Latvijas Republikas oficiālais izdevums vietnē

9. Konsultācijas

Bibliotekārs sniedz uzziņas par:

 • bibliotēkas pakalpojumiem
 • krājumu
 • esošo izdevumu pieejamību
 • informācijas meklēšanu
 • datora un interneta lietošanu
 • viedtālruņu izmantošanu senioriem

gtag('config', 'G-YL58XLKND2');