Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Līgatnes Druva"

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „Līgatnes Druva” ir finansu kooperatīvs, kuru izveidojuši Līgatnes teritorijā dzīvojošie cilvēki. Šie cilvēki apvienojušies, lai izveidotu oficiālu organizāciju, kur uzglabāt naudu un no tā nopelnīt, kā arī par mēreniem procentiem saņemtu kredītus. Tā biedri ir gan īpašnieki, gan pakalpojumu saņēmēji.

Adrese:  Cēsu novads, Līgatnes pagasts, Nītaures iela 6 (Augšlīgatnes pakalpojumu centrs) 2.stāvs, 10.telpa.
Valdes priekšsēdētāja: Inguna Nille.
Informācija pa tālr.: +371 26460977.
E-pasts: ligatnes.druva@inbox.lv
Facebook: @ligatnes.druva

KKS „Līgatnes Druva” apmeklētājus pieņem pēc iepriekšējas pieteikšanās.

 

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „Līgatnes Druva” norēķinu konti:

  • AS "Swedbank" norēķinu konts  LV64HABA0551035505715
  • AS "SEB" norēķinu konts LV75UNLA0004000161503
     

KKS „Līgatnes Druva” tiek pārvaldīta sekojoši:

Krājaizdevu sabiedrības darbību nosaka „Krājaizdevu sabiedrību likums”, „Kooperatīvo sabiedrību likums” un citi likumdošanas akti. Krājaizdevu sabiedrība strādā saskaņā ar statūtiem, kuri reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.

Visi krājaizdevu sabiedrības biedri ir tiesīgi piedalīties biedru kopsapulcē, kur katram biedram ir viena balss. Biedru kopsapulce ir sabiedrības augstākais lēmējorgāns. Tā ievēl pilnvarotos, valdi, valdes priekšsēdētāju, kā arī revīzijas komisiju un kredītu komisiju.

Valde priekšsēdētāja vadībā vada sabiedrību starp kopsapulcēm. Revīzijas komisija pārbauda uzskaiti un darbības procedūras, kontrolē KKS darbību. Kredītu komiteja kopā ar valdi lemj par kredītu izsniegšanu un seko to atmaksai. Vēlēto amatpersonu pilnvaru laiks ir 3 gadi. Katru gadu valde, kredītu komiteja, revīzijas komisija atskaitās pilnsapulcei vai pilnvaroto sapulcei par iepriekšējā gada darbību un sniedz atskaiti valsts institūcijām. Katru gadu krājaizdevu sabiedrības darbību pārbauda zvērināts revidents, kā arī sabiedrība atrodas pastāvīgā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā.

Krājaizdevu sabiedrība sniedz grāmatvedības atskaites Latvijas Bankai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Latvijas Bankas Kredītu reģistram un Valsts ieņēmumu dienestam.

Kā kļūt par KKS „Līgatnes Druva” biedru?

Lai aizņemtos, noguldītu vai veiktu maksājumus, ir jākļūst par Krājaizdevu sabiedrības biedru.

Par biedru var kļūt jebkurš pilngadīgs Līgatnes teritorijā deklarētais iedzīvotājs vai persona, kura reģistrējusi uzņēmumu vai kurai pieder īpašums Līgatnes teritorijā. Šīm personām jāuzraksta iesniegums adresēts Krājaizdevu sabiedrībai, jānopērk vismaz viena paja 28.46 euro vērtībā un jāsamaksā iestāšanās maksa 15 euro.

Nopirktās pajas veido sabiedrības pamatkapitālu un, izstājoties no sabiedrības, tiek izmaksāta paju vērtība.

Par biedra uzņemšanu KKS lemj valde nākošajā valdes sēdē pēc iesnieguma saņemšanas. Tas parasti notiek viena mēneša laikā un to var izdarīt vienlaicīgi ar kredīta pieprasījuma iesniegšanu.

KKS „Līgatnes Druva” biedriem piedāvātie pakalpojumi:

  1. Krājaizdevu sabiedrība saviem biedriem izsniedz kredītus ar nelieliem procentiem, kas parasti ir zemāki par banku piedāvājumu. Kredītu procenti ir atkarīgi gan no saņemamās summas apjoma, gan no kredīta termiņa. KKS arī neprasa sarežģītus kredītu pamatojumus, īpašuma novērtējumus, maksu par kredīta pieprasījumiem utt. Lai saņemtu kredītu, biedram ir jāgriežas ar iesniegumu valdē. Veidlapas kredīta pieprasījumam saņemamas pie sabiedrības grāmatvedes Cēsu novada, Līgatnes pagasta Nītaures ielā 6. Tālrunis: 26460977.

Visus kredītu pieteikumus izskata valdes un kredītkomitejas kopīgā sēdē, izvērtējot kredītņēmēja atmaksas iespējas un kredīta izmantošanas mērķi, tiek pieņemts lēmums par kredīta piešķiršanu.

Ņemot kredītu, jāiegādājas viena paja. Ja kredītņēmējs pieprasa kredītu, kas lielāks par EUR 1423 un par katru nākošo tūkstoti iegādājas vienu paju, tad kredīta likme tiek samazināta par vienu procentu par katru iegādāto paju. Izsniedzot kredītu, tiek iekasēta komisijas maksa par kredīta noformēšanu 1% apmērā no kredīta summas.

  1. Ja kredītņēmējiem rodas īslaicīgas kredīta atmaksas problēmas, par kurām viņš savlaicīgi informē Krājaizdevu sabiedrību, tad palīdzam tās risināt, dodot „kredītu brīvdienas”, jo mēs strādājam savu biedru interesēs un biedru problēmas vienmēr cenšamies risināt savstarpējas saprašanās garā.
  2. Krājaizdevu sabiedrība no saviem biedriem pieņem noguldījumus, par tiem maksājot procentus, kas parasti ir nedaudz augstāki par banku procentiem. Mēs šādi varam rīkoties tāpēc, ka Krājaizdevu sabiedrība nav peļņas uzņēmums, bet strādā savu biedru interesēs, sedzot tikai darbības izmaksas. Ja veidojas neliela peļņa, tā tiek novirzīta pašu kapitāla palielināšanai, kuru savukārt var izlietot kredītu izsniegšanai.

Biedriem bez maksas iespējams atvērt krājkontu, kā arī noguldīt naudu termiņdepozītā.

gtag('config', 'G-YL58XLKND2');