Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA "Līgatnes komunālserviss"

SIA “Līgatnes komunālserviss” ir 100% Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras galvenās funkcijas ir:

 • Komunālo pakalpojumu nodrošināšana (ūdensapgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumapgāde);
 • Ceļu un ielu uzturēšana un teritoriju labiekārtošana;
 • Citu pakalpojumu sniegšana (zālāju pļaušana, asenizācija, santehniskie un remontpakalpojumi, galdniecības un transporta pakalpojumi u.c.) 

SIA "Līgatnes komunālserviss" pakalpojumu cenrādis 2022. gadam

SIA ''Līgatnes komunālserviss'' piegādāto pakalpojumu tarifi:

 • ūdensapgāde 1.61 EUR m3 + PVN;
 • kanalizācija  2.51 EUR m3 + PVN;
 • siltumenerģijas pakalpojuma ar dīzeļdegvielas kurināmo 105,78 EUR/Mwh + PVN.


 


Juridiskā adrese: "Cepurlejas", Skaļupes, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Reģistrācijas Nr.:  LV54103099071
 

Kontaktinformācija:

 • tālr.nr.: +371 64153509
 • e-pasts: komunalserviss@ligatne.lv
 • valdes locekle Līga Medne, tālr.nr.: 28621813, e-pasts: liga.medne@cesunovads.lv.

Bankas rekvizīti:

 • Swedabank
  Konts: LV26HABA0551039851805
   
 • SEB banka
  Konts: LV56UNLA0050022962071

Pakalpojumu pieteikšana:

 • rakstot iesniegumu (iesnieguma veidlapa, tehniko noteikumu iesniegšanai, iesniegums par asenizācijas pakalpojumu) un iesniedzot Līgatnes apvienības pārvaldes iedzīvotāju apkalpošanas centros Līgatnē, Spriņģu ielā 4 vai Augšlīgatnē, Nītaures ielā 6 vai SIA "Līgatnes komunālserviss" birojā Līgatnes pagasta Skaļupēs;
 • rakstot e-pastu: komunalserviss@ligatne.lv;
 • zvanot uz tālruni: +371 64153509;
 • sūtot pa pastu uz adresi: "Cepurlejas", Skaļupes, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108".

 

Kapitālsabiedrības publiskojamā informācija

Uzņēmums dibināts 2015. gadā saskaņā ar Līgatnes novada domes 10. marta lēmumu (sēdes protokols)

SIA "Līgatnes Komunālserviss" statūti

SIA "Līgatnes komunālserviss" 2022.gada pārskats
SIA "Līgatnes komunālserviss" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2022. gada sešiem mēnešiem
 

SIA "Līgatnes komunālserviss" 2021.gada pārskats
SIA “Līgatnes komunālserviss” zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2021. gada sešiem mēnešiem
SIA “Līgatnes komunālserviss” zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2021. gada trim mēnešiem
 

SIA "Līgatnes komunālserviss" 2020.gada pārskats
SIA “Līgatnes komunālserviss” zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2020. gada divpadsmit mēnešiemSIA
“Līgatnes komunālserviss” zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2020. gada deviņiem mēnešiem
SIA “Līgatnes komunālserviss” zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2020. gada sešiem mēnešiem

SIA "Līgatnes komunālserviss" 2019.gada pārskats
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2019. gada divpadsmit mēnešiem
SIA “Līgatnes komunālserviss” zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2019. gada deviņiem mēnešiem

SIA "Līgatnes komunālserviss" 2018.gada pārskats
Starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem
Starpperiodu (2018. gada 1. ceturksnis) vadības ziņojums

SIA "Līgatnes komunālserviss" 2017.gada pārskats
Starpperiodu pārskats par 2017. gadu
Starpperiodu (2017. gada 1. pusgads) vadības ziņojums


 

gtag('config', 'G-YL58XLKND2');