2009. gads

Līgatnes novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 14 /30.12.2009./ Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes sēdes protokols Nr. 13 /17.12.2009./ Skatīt šeit.

  • Pielikums. Līgatnes pagasta padomes zemes Skatīt šeit 
  • Pielikums. Līgatnes pagasta nesaistītās būvju adreses Skatīt šeit   
  • Pielikums. Līgatnes pagasta nesaistītās telpu grupu adreses Skatīt šeit  
  • Pielikums. Valstij piekritīgās neapbūvētās zemes vienības Līgatnes novadā Skatīt šeit

Līgatnes novada domes sēdes protokols Nr. 12 /26.11.2009./ Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 11 /16.11.2009./ Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes sēdes protokols Nr. 10 /22.10.2009./ Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 9 /14.10.2009./ Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes sēdes protokols Nr. 8 /24.09.2009./ Skatīt šeit.

  • Pielikums. Par Līgatnes novada teritorijas plānojumu Skatīt šeit.
  • Pielikums. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Gaujas NP Līgatne” Skatīt šeit.
  • Pielikums. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Gaujas iela 36” Skatīt šeit.
  • Pielikums. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “ Lejas Akmeņlauži” Skatīt šeit.
  • Pielikums. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “ Gaujas NP Līgatnes pag.” Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes sēdes protokols Nr. 7 /27.08.2009./ Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes sēdes protokols Nr. 6 /25.08.2009./ Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes sēdes protokols Nr. 5 /30.07.2009./ Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes sēdes protokols Nr. 4
/21.07.2009./ Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes sēdes protokols Nr. 3 /07.07.2009./ Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes sēdes protokols Nr. 2 /01.07.2009./ Skatīt šeit.

Līgatnes novada domes sēdes protokols Nr. 1
/01.07.2009./ Skatīt šeit.