2020. gads

Līgatnes novada domes sēde 2020. gada 29. decembrī (Protokols Nr. 19)

 

Līgatnes novada domes sēde 2020. gada 26. novembrī (Protokols Nr. 17)

Līgatnes novada domes sēde 2020. gada 22. oktobrī (Protokols Nr. 16)

Līgatnes novada domes sēdes audio ieraksts 2020. gada 22. oktobrī (Protokols Nr. 16)

 Līgatnes novada domes sēde 2020. gada 24. septembrī (Protokols Nr. 15)

Līgatnes novada domes sēdes audio ieraksts 2020. gada 24. septembrī (Protokols Nr. 15)

uploads/filedir/Sabine/majaslapaidomes.docLīgatnes novada domes sēde 2020. gada 27. augustā (Protokols Nr. 14)

Pielikums Nr. 1: Līgatnes novada autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas

Pielikums Nr. 2: Pašvaldības ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Līgatnes pilsētā

Pielikums Nr. 3: Noteikumi „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Līgatnes novadā”

Pielikums Nr. 4: Līgatnes novada domes 2020. gada 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 20/7 “Grozījumi Līgatnes novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos  noteikumos  Nr. 20/1 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020.gadam”aules ielā 3, Līgatnē, Līgatnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi 

Pielikums Nr. 5.1: Pieteikuma veidlapa  

Pielikums Nr. 5.2: Līguma projekts

Pielikums Nr. 6: Līgatnes novada domes 2020. gada 27.augusta saistošie noteikumi Nr. 20/8 Grozījums Līgatnes novada domes 2009. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums”” 

Līgatnes novada domes sēde 2020. gada 23. jūlijā (Protokols Nr. 13) 

Līgatnes novada domes sēdes audio ieraksts 2020. gada 23. jūlijā (Protokols Nr. 13)

Līgatnes novada domes sēde 2020. gada 25. jūnijā (Protokols Nr. 11) 

Līgatnes novada domes sēdes audio ieraksts 2020. gada 25. jūnijā (Protokols Nr. 11)

 Līgatnes novada domes sēde 2020. gada 28. maijā (Protokols Nr. 10)

Līgatnes novada domes sēde 2020. gada 23. aprīlī (Protokols Nr. 9)

Līgatnes novada domes sēdes audio ieraksts 2020. gada 23. aprīlī (Protokols Nr. 9)

Līgatnes novada domes ārkārtas sēde 2020. gada 1. aprīlī (Protokols Nr. 8)

Līgatnes novada domes sēdes audio ieraksts 2020. gada 1.aprīlī (Protokols Nr. 8)

Līgatnes novada domes sēde 2020. gada 26. martā (Protokols Nr. 7)

Līgatnes novada domes sēdes audio ieraksts 2020. gada 26. martā (Protokols Nr. 7)

Līgatnes novada domes sēde 2020. gada 27. februārī (Protokols Nr. 5)

Līgatnes novada domes sēdes audio ieraksts 2020. gada 27. februārī (Protokols Nr. 5)

Līgatnes novada domes ārkārtas sēde 2020. gada 19. februārī (Protokols Nr. 4)

Līgatnes novada domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 2020. gada 19. februārī (Protokols Nr. 4)

Līgatnes novada domes ārkārtas sēde 2020. gada 31. janvārī (Protokols Nr. 3)

Līgatnes novada domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 2020. gada 31. janvārī (Protokols Nr. 3)

Līgatnes novada domes sēde 2020. gada 23. janvārī (Protokols Nr. 2)

Līgatnes novada domes sēdes audio ieraksts 2020. gada 23. janvārī (Protokols Nr. 2)

Līgatnes novada domes ārkārtas sēde 2020. gada 8. janvārī (Protokols Nr. 1)