Aktuāla informācija
"Līgatnes namu" informācija
2017-10-20
"Līgatnes namu" informācija
SIA "LĪGATNES NAMI" kā pārvaldnieks informē, ka, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 120. panta 2. daļu, sākot ar 2017. gada 1. decembri, iemaksas "uzkrājums apsaimniekošanai" tiks apliktas ar Pievienotās vērtības nodokli.
"Līgatnes namu" stratēģija 2016.-2018. gadam
2016-09-06
"Līgatnes namu" stratēģija 2016.-2018. gadam
Publicējam SIA "Līgatnes nami" vidēja termiņa stratēģiju 2016.-2018. gadam.

 

 

Informācija 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka SIA “ZAAO” Vēlas vērst uzmanību uz to, ka neprognozēti pieaugušās cenas energoresursiem, galvenokārt degvielai, būtiski ietekmē ZAAO darbību, kvalitatīva un vides prasībām atbilstoša pakalpojuma sniegšanu. Lai gan ZAAO nepārtraukti strādā pie pakalpojumu izpildes procesu optimizācijas, līdzšinējās pieaugošās degvielas izmaksas ar efektivizāciju tomēr nosegt nav iespējams.

Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā un Pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto kārtību SIA “ZAAO” informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2022. gada 1. jūlija  Līgatnes novada pašvaldībā būs 21.94 EUR/m3 plus PVN.

Līdzšinējā cena par sadzīves atkritumu izvešanai bija 21.43 EUR/m3 plus PVN.

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka atkritumu izvešanas maksas pieaugums ir realitāte, un ir skaidrs, ka ar katru gadu par atkritumu savākšanu nāksies maksāt vairāk. Tomēr tēriņus par šo tik ļoti nepieciešamo un pašsaprotamo pakalpojumu var samazināt, šķirojot atkritumus, par kuru izvešanu nav jāmaksā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija

 

Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā

Vēlamies Jūs informēt par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā, kas pamatotas ar valstī  apstiprinātajām  dabas resursu  nodokļa  (DRN)  izmaiņām,  kas  iekļautas  Dabas  resursu nodokļa likumā.

DRN likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos 2022. gadā pieaugs līdz 80,00 EUR par tonnu (šobrīd tās apmērs ir 65,00 EUR par tonnu).

Paaugstinoties DRN likmei, tā attiecīgi ietekmē atkritumu apsaimniekošanas kopējo maksu, jo maksas viena no komponentēm ir atkritumu nodošanas izmaksas atkritumu poligonos. Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2022. gada 1. janvāra būs (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Cēsu novads:

Līgatne 21.43 EUR/m3

Līgatnes pagasts 21.43 EUR/m3

Izmaiņas  maksā  par  atkritumu apsaimniekošanu  veiktas,  ievērojot  Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā noteikto kārtību un noslēgtā līguma 211-2-022 noteikumus.

 

Līdzšinējā cena par sadzīves atkritumu izvešanai bija 20.47 EUR/m3 plus PVN.

 

INFORMĀCIJA

Pamatojoties uz 11. oktobrī izsludināto ārkārtējo situāciju, SIA “LĪGATNES NAMI” grāmatvedība veiks darba pienākumus attālināti un klātienē klienti netiek pieņemti līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Iesniegumus pieņem:

Elektroniski uz e-pastu ligatnesnami@ligatne.lv

Telefoniski : 64153471; 25622678.

Papīra formātā pastkastītē pie ēkas Spriņģu ielā 4, Līgatnē.

INFORMĀCIJA

 

SIA "LĪGATNES NAMI" kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks informē, ka pamatojoties uz Cēsu novada domes 2021.gada 19.augusta lēmumu „Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība ”Līgatnes komunālserviss “ (Cēsu novada domes lēmums Nr.133, protokols Nr.7, punkts 40)

 ir noteikti jauni apkures tarifi:

 

1. Apkures tarifs  centralizētajai siltumapgādei Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā 2021./2022. gada apkures sezonā no 01.10.2021 – 30.09.2022:

          EUR 66.64 par 1 Mwh + PVN;

 

2. Apkures  tarifs  centralizētajai siltumapgādei Augšlīgatnes ciemā  2021./2022. gada apkures sezonā no 01.10.2021 – 30.09.2022:

          EUR 66.64 par 1 Mwh + PVN     

 

 

Jaunie apkures tarifi stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī.

Informācija ievietota 14.09.2021.

Paziņojums Līgatnes novada iedzīvotājiem

 

SIA “LĪGATNES NAMI”, pārvaldnieks 2020. gada 15. oktobrī visus daudzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus iepazīstināja ar apsaimniekošanas maksas izmaksu tāmi un Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu 2021.gadam.

Apsaimniekošanas maksas izmaksu tāmē bija paredzēts 2021.gadā paaugstināt apsaimniekošanas maksu par EUR 0.02 uz 1 m².

SIA “LĪGATNES NAMI” vadība apzinoties pandēmijas COVID-19 izraisītās sekas, kas skarušas ne tikai uzņēmumus, bet arī iedzīvotājus un viņu finansiālo labklājību, kā arī ņemot vērā esošo situāciju valstī, iedzīvotājiem saspringto un sarežģīto laiku ir ļoti nopietni izskatījusi un izvērtējusi SIA “LĪGATNES NAMI” nākamā gada budžeta izmaksas. SIA “LĪGATNES NAMI” vadība veltījusi lielu darbu meklējot iespējas samazināt savus izdevumus, lai apsaimniekošanā esošo daudzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem nepasliktinātu esošo situāciju.

SIA “LĪGATNES NAMI” vadība ir pieņēmusi lēmumu NEPAAUGSTINĀT apsaimniekošanas maksu 2021.GADĀ.

Apsaimniekošanas maksa 2021. gadā būs nemainīga EUR 0.191 par 1m².

Uz veiksmīgu sadarbību!

 

Lai Ziemassvētku noskaņa nes ticību, cerību, mīlestību un stipru veselību! Labiem darbiem bagātu un gaišām domām piepildītu Jauno 2021.gadu!

Informācija ievietota:14.12.2020.

Aicinām iepazīties ar savas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2021.gadam.

 

            SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka ar 15.10.2020. dzīvokļu īpašnieki saņems un varēs iepazīties ar savas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī tai pielikumā esošo uzturēšanas darbu plānu 2021.gadam.

            Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes apstiprināšanu vai noraidīšanu,  lūdzam iesniegt SIA “LĪGATNES NAMI” līdz 26.11.2020.(pasta zīmogs). Ja minētajā termiņā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums netiks iesniegts, uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stāsies spēkā 01.01.2021.

 

Mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes un  uzturēšanas darbu plāni tiks izvietoti pie mājas uz ziņojuma dēļa un SIA “LĪGATNES NAMI” mājas lapā (https://ligatnesnami.lv). 

 Informācija ievietota: 15.10.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informējam, ka SIA “LĪGATNES NAMI”, kolektīvs no 18.06.2020. līdz 28.06.2020. dodas atvaļinājumā.

 

Novēlām priecīgus Līgo svētkus!

 

Avārijas gadījumos:

Informēt mājas pārvaldnieku - 25622678

 

Neatliekamos avārijas gadījumos zvanīt – 25622678; 64153471

 

 

 

 

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI” aicina pievienoties komandai grāmatvedi.

SIA “LĪGATNES NAMI” darbojas kā pārvaldnieks daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Līgatnes pilsētā un pagastā. Sabiedrības galvenais pienākums ir nodrošināt ēku apsaimniekošanu.

Prasības pretendentiem:

•             augstākā izglītība grāmatvedībā un/vai ekonomikā un/vai finansēs;

•             pieredze grāmatveža amatā ne mazāka par 3 gadiem;

•             pieredze budžeta sastādīšanā, kontrolē un analīzē;

•             teicamas zināšanas grāmatvedības uzskaites jomā un ārējo normatīvo aktu pārzināšana;

•             pieredze ar personāla vadību saistītu dokumentu noformēšanā un algu aprēķinos;

•             prasme organizēt savu darbu un izvirzīt prioritātes;

•             augsta atbildības sajūta, precizitāte;

•             teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;

•             prasme izmantot informācijas tehnoloģijas un grāmatvedības programmas (pieredze programmas Tildes Jumis lietošanā tiks uzskatīta par priekšrocību)

•             izpratne par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību finanšu un grāmatvedības uzskaiti tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

  Galvenie darba pienākumi:

•             organizēt un veikt uzņēmuma pilnu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;

•             plānot un organizēt finanšu līdzekļu plūsmu saskaņā ar uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem;

•             sagatavot ikmēneša atskaites uzņēmuma vadībai par faktisko naudas plūsmu saskaņā ar plānoto budžetu;

•             izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības politiku un ieviest grāmatvedības procedūras;

•             izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar finanšu un nodokļu uzskaiti;

•             sagatavot gada pārskatus, ceturkšņa pārskatus, citas finanšu un nodokļu atskaites;

•             veikt ar personāla uzskaiti saistītu dokumentu un algu aprēķinus personālam ar dažādu darba laika un apmaksas uzskaiti;

•             nodrošināt uzņēmuma vadību ar kvalitatīvu un regulāru finanšu informāciju;

•             izstrādāt priekšlikumus un ieviest grāmatvedības uzskaites procesu efektivitāti.

 

Piedāvājam:

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             sociālās garantijas;

 

Iesniedzamie dokumenti:

•             motivācijas vēstule

•             dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).

 

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 19. jūnijam uz e-pastu: ligatnesnami@ligatne.lv vai pastu: SIA “LĪGATNES NAMI” Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. (Dokumentus iesniegt ar norādi: SIA “LĪGATNES NAMI” – grāmatvedis). Uzziņas pa tālruni: 25622678, 64153471. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA „LĪGATNES NAMI”  informē, ka sakarā ar vīrusa „Covid-19” izplatību, 2020. gada 28. aprīlī no pulksten 13:00 līdz 15:30, tika veikta kāpņu telpu dezinfekcija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Gaujas ielā 5, Gaujas ielā 13, Gaujas ielā 13a, Gaujas ielā 21, Gaujas ielā 23, Gaujas ielā 23a, Gaujas ielā 24, Gaujas ielā 25, Gaujas ielā 26, Gaujas ielā 28, Gaujas ielā 30, Gaujas ielā 32, Gaujas ielā 34,  Līgatnē un Dārza ielā 4, Skolas ielā 2, Skolas ielā 4, Skolas ielā 8, Skolas ielā 10, Pīlādžu ielā 7, Augšlīgatnē.

Dezinfekcija notika izmantojot speciālu šķīdumu.

Ar dezinfekcijas līdzekli tika apstrādātas kāpņu margas, durvju rokturi, pastkastītes, palodzes un kāpņu telpu logu rokturi.

SIA „LĪGATNES NAMI” lūdz katram iedzīvotājam parūpēties par sava mājokļa ārdurvju rokturu tīrību un tos tīrīt katru dienu.

Atgādinām, ka koplietošanas telpas ir ieteicams regulāri vēdināt.

Aicinām ikvienu būt atbildīgam par savu, ģimenes locekļu un apkārtējo veselību!

 

 

 Informācija ievietota 28.04.2020.

 

Ministru kabinets 2020. gada 29. marta ārkārtas sēdē apstiprināja izmaiņas Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nolūkā nodrošināt lielāku cilvēku fizisko distancēšanos un nosakot, ka personām ir jāievēro fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi kā publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās, tā arī koplietošanas telpās.

Aicinām māju iedzīvotājus:

·         bez nepieciešamības neapmeklēt koplietošanas zonas, bet, tās apmeklējot, ievērot savstarpējo 2 metru distanci. Piemēram, kāpņu telpās kaimiņiem, ejot pa kāpnēm, samainīties vietās, kur maksimāli iespējams ievērot 2 metru distanci;

·         neapmeklēt bērnu rotaļu laukumus;

·         nerīkot savās mājsaimniecībās svinības un citus pasākumus, kuru dalībnieki nav jūsu mājsaimniecības iedzīvotāji;

·         ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus (mazgāt vai dezinficēt rokas pirms un pēc koplietošanas telpu apmeklējuma, šķaudot aizsegt muti ar vienreizlietojamu salveti utt.);

·         iespēju robežās neaizskart koplietošanas virsmas (kāpņu margas u.c.). Ja no tā nav iespējams izvairīties, pēc saskarsmes ar šādām virsmām (durvju rokturi, koda durvju, lifta pogas, gaismas slēdži u.c.) izmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, salvetes un rūpīgi nomazgājiet rokas;

 

·         sasveicinoties ar kaimiņiem, neizmantot rokasspiedienu vai apskāvienus. Ir daudz citu paņēmienu, lai pasveicinātu savu kaimiņu.

 

 

SIA „LĪGATNES NAMI”  informē, ka sakarā ar vīrusa „Covid-19” izplatību, 2020. gada 31. martā no pulksten 13:00 līdz 14:30, tika veikta kāpņu telpu dezinfekcija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Līgatnē un Augšlīgatnē.

Dezinfekcija notika izmantojot speciālu šķīdumu.

Ar dezinfekcijas līdzekli tika apstrādātas kāpņu margas, durvju rokturi, pastkastītes, palodzes un kāpņu telpu logu rokturi.

SIA „LĪGATNES NAMI” lūdz katram iedzīvotājam parūpēties par sava mājokļa ārdurvju rokturu tīrību un tos tīrīt katru dienu.

Atgādinām, ka koplietošanas telpas ir ieteicams regulāri vēdināt.

Aicinām ikvienu būt atbildīgam par savu, ģimenes locekļu un apkārtējo veselību!

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju saraksts, kurām tika veikta dezinfekcija koplietošanas telpās Līgatnē.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju saraksts, kurām tika veikta dezinfekcija koplietošanas telpās Augšlīgatnē.

  

 Infotmācija ievietota 31.03.2020.

  

 

Cienījamie Līgatnes iedzīvotāji!

Ņemot vērā  ārkārtas situāciju valstī un pasaulē sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatīšanos, SIA „LĪGATNES NAMI” kolektīvs strādā attālināti no mājām. Informējam, ka neatliekami darbi tiek turpināti, kā arī  saziņa ar iedzīvotājiem netiek pārtraukta.

            Ja nepieciešams rakstveidā iesniegt iesniegumu SIA „LĪGATNES NAMI”,  to var iesniegt  Līgatnes kultūras nama pirmajā stāvā (Spriņģu ielā 4, Līgatnē), kā arī droši savus interesējušos jautājumus rakstiet uz e-pastu ligatnesnami.lv vai zvaniet pa tālr.Nr. 64153471, 25622678.

!!! Pašvaldības sociālais dienests un brīvprātīgo komandas organizē palīdzības sniegšanu karantīnā vai pašizolācijā esošajām personām un personām, kas ietilpst paaugstināta riska grupā.

Zvaniet socialā dienesta un brīvprātīgo vienībai, ja nepieciešama palīdzība:

•           Dace Bērziņa – 2686685

•           Iveta Viļumsone – 26433188

*Sociālais dienests un brīvprātīgo grupa radīs risinājumu, kā piegādāt pārtiku, zāles, sniegt cita veida palīdzību.

Ja rodas jautājumi saistībā ar Covid – 19:

•           Ja vēlaties iegūt informāciju vai uzdot jautājumus par COVID-19,  zvaniet uz Slimību profilakses un kontroles centra informatīvo tālruni 67387661 (darba dienās, no 08:30 līdz 21:00, brīvdienās - sestdien un svētdien no plkst. 8:30 līdz 17:00).

•           Visos neskaidrību gadījumos vispirms zvaniet savam ģimenes ārstam vai ārstējošam ārstam. Nebrauciet, neejiet uz doktorātu! Sazinieties pa telefonu vai e-pastu.

•           Ja kāds nama iedzīvotājs ir saslimis ar  COVID-19, informāciju, kā viņu vispareizāk aprūpēt, tuvinieki var iegūt: SPKC mājaslapas  www.spkc.gov.lv sadaļā “Aktualitātes par COVID-19”, kur atrodama visa nepieciešamā informācija.

•           Akūtos gadījumos, ja kāds ir saslimis ar vīrusu vai ir aizdomas par to, jāzvana 113.

•           Lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu veikšanai, ja persona ir atgriezusies no ārzemēm un 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī SPKC epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi –telefons 8303. Uz šo numuru var zvanīt no pirmdienas līdz svētdienai no pulkstens 9:00 līdz 18:00.

 

 

Aicinām ikvienu būt atbildīgam par savu, ģimenes locekļu un apkārtējo veselību!

 

 

Paziņojums

 

SIA “LĪGATNES NAMI”  informē, ka no 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem.

Autonomo ugunsgrēka detektoru pielietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)  aicina iedzīvotājus iegādāties un uzstādīt dūmu detektorus. Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors nepieciešams katrā stāvā, jo noteikumu 120.pants nosaka: “Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru. Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja prasības”.

Kā arī informējam, ja dzīvokļu īpašumā nebūs  uzstādīts autonomais ugunsgrēka detektors, pēc VUGD pārbaudes tiek uzlikts administratīvais sods.  Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pants nosaka: “par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”.

Informējam, ka autonomos ugunsgrēka detektorus ir iespējams iegādāties no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka SIA “LĪGATNES NAMI”. Autonomos ugunsgrēka detektorus ir iespējams iegādāties centralizēti un sedzot nepieciešamos līdzekļus no mājas uzkrājuma vai iegādāties katram īpašumam atsevišķi.

 

SIA “LĪGATNES NAMI”, apkures sezonai sākoties, veiks neplānotas apsekošanas, lai veiktu pārbaudi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašumos, vai ir uzstādīti autonomie ugunsgrēka detektori pēc VUGD prasībām. 

 

 

 

 

Informācija ievietota 10.12.2019.

Informācija

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka SIA “ZAAO” paaugstina pakalpojumu cenas, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe” no 2020.gada 5.janvāra.

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2.daļā noteikto kārtību, SIA “ZAAO” dara zināmu, ka maksa par sadzīves atkritumu izvešanu no 2020.gada 5.janvāra Līgatnes novada pašvaldībā būs 19.50 EUR/m3 plus PVN.

Vienlaikus darām zināmu, ka, saistībā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likmes apmērā par atkritumu apglabāšanu no EUR 43,00 uz EUR 50,00 par tonnu, kā arī ar izmaiņām atkritumu pieņemšanas maksas apmēra poligona “Daibe” no 2020.gada 1.janvāra, mainīsies lielgabarīta un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas maksa un tā būs EUR 37.89  par 1 kubikmetru (neieskaitot PVN).

Līdzšinējā cena par sadzīves atkritumu izvešanai bija 17.65 EUR/m3 plus PVN.

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka atkritumu izvešanas maksas pieaugums ir realitāte, un ir skaidrs, ka ar katru gadu par atkritumu savākšanu nāksies maksāt vairāk. Tomēr tēriņus par šo tik ļoti nepieciešamo un pašsaprotamo pakalpojumu var samazināt, šķirojot atkritumus, par kuru izvešanu nav jāmaksā.

 

 

 

Informācija ievietota 10.12.2019.

 

 

INFORMĀCIJA

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem 23.10.2019. no plkst. 9:30 līdz 13:00 elektropiegādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem: Skolas ielā 2, Skolas ielā 4, Skolas ielā 8, Skolas ielā 10, Pīlādžu ieā 5, Pīlādžu ieā 7, Aušlīgatnē, Līgatnes pagastā Līgatnes novadā. 

 

  informācija ievietota 15.10.2019.

 

 

 

 INFORMĀCIJA

 

SIA "LĪGATNES NAMI" kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks informē, ka, pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2019.gada 22.augusta lēmumu "Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība "Līgatnes komunālserviss" (protokols Nr.9, 24.§),

ir noteikti jauni apkures tarifi:

1. Apkures tarifs  centralizētajai siltumapgādei Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā 2019./2020. gada apkures sezonā no 01.10.2019 – 30.09.2020:

 

          EUR 63.40 par 1 Mwh + PVN;

 

2. Apkures  tarifs  centralizētajai siltumapgādei Augšlīgatnes ciemā  2019./2020. gada apkures sezonā no 01.10.2019 – 30.09.2020:

 

          EUR 63.40 par 1 Mwh + PVN      

 

 

Jaunie apkures tarifi stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī.

 

 

informācija ievietota 30.08.2019.

 

 

 

 

 

 

 

SIA „LĪGATNES NAMI” aicina darbā REMONTSTRĀDNIEKU.

 

Prasības:

-          iepriekšēja pieredze ;

-          valsts valodas zināšanas;

-          prasmes būvniecības un santehnikas jomā;

-          augsta atbildības sajūta;

-          labas komunikācijas spējas;

-          spēja strādāt komandā;

-          B kategorijas auto vadītāja apliecība (tiks uzskatīta par priekšrocību);

-          patstāvīgi izpildīt plānotos darbus un sniegt atskaites.

 

Galvenie pienākumi:

 

-          Veikt nepieciešamos remontdarbus ēku apsaimniekošanā un uzturēšanā;

-          Veikt plānotos un avārijas santehnikas mezglu un citu iekārtu remontdarbus;

-          Veikt plānotos un avārijas notekūdeņu sistēmas remontdarbus;

-          Veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

 

Atalgojums - 750.00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

 

 

CV iesniegt SIA „LĪGATNES NAMI” (Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: ligatnesnami@ligatne.lv līdz 2019.gada 20. septembrim, tālrunis uzziņām 64153471.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI” aicina pievienoties komandai galveno grāmatvedi uz pilnu slodzi.

SIA “LĪGATNES NAMI” darbojas kā pārvaldnieks daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Līgatnes pilsētā un pagastā. Sabiedrības galvenais pienākums ir nodrošināt ēku apsaimniekošanu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība grāmatvedībā un/vai ekonomikā un/vai finansēs;
 • pieredze galvenā grāmatveža amatā ne mazāka par 3 gadiem;
 • pieredze budžeta sastādīšanā, kontrolē un analīzē;
 • teicamas zināšanas grāmatvedības uzskaites jomā un ārējo normatīvo aktu pārzināšana;
 • pieredze ar personāla vadību saistītu dokumentu noformēšanā un algu aprēķinos;
 • prasme organizēt savu darbu un izvirzīt prioritātes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas un grāmatvedības programmas (pieredze programmas Tildes Jumis lietošanā tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • izpratne par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību finanšu un grāmatvedības uzskaiti tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

  Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt un veikt uzņēmuma pilnu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
 • plānot un organizēt finanšu līdzekļu plūsmu saskaņā ar uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem;
 • sagatavot ikmēneša atskaites uzņēmuma vadībai par faktisko naudas plūsmu saskaņā ar plānoto budžetu;
 • izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības politiku un ieviest grāmatvedības procedūras;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar finanšu un nodokļu uzskaiti;
 • sagatavot gada pārskatus, ceturkšņa pārskatus, citas finanšu un nodokļu atskaites;
 • veikt ar personāla uzskaiti saistītu dokumentu un algu aprēķinus personālam ar dažādu darba laika un apmaksas uzskaiti;
 • nodrošināt uzņēmuma vadību ar kvalitatīvu un regulāru finanšu informāciju;
 • izstrādāt priekšlikumus un ieviest grāmatvedības uzskaites procesu efektivitāti. 

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • mēnešalgu no 900.00 EUR pirms nodokļu nomaksas. 

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule ar norādi “Galvenais grāmatvedis”;
 • dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).

 

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 19. augustam uz e-pastu: ligatnesnami@ligatne.lv vai pastu: SIA “LĪGATNES NAMI” Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. (Dokumentus iesniegt ar norādi: SIA “LĪGATNES NAMI” – Galvenais grāmatvedis). Uzziņas pa tālruni: 64153471.

  

  

 

 

 

 

INFORMĀCIJA 

SIA "LĪGATNES NAMI" informē, ka sakarā ar karstajiem laikapstākļiem strādāsim no pulksten 6:00 - 14:30

no 11.06.2019. līdz 17.06.2019.

 

INFORMĀCIJA

 

SIA "LĪGATNES NAMI" informē, ka ar 2019.gada 1.maiju, pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2019.gada 28. marta lēmumiem:

·        "Par Līgatnes pašvaldības centralizētā kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, pārvades un attīrīšanas tarifa apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss" ;

·        "Par Līgatnes pašvaldības centralizētā dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes tarifa apstirpināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss"

ir noteikti jauni ūdens un kanalizācijas tarifi

·        Līgatnes pašvaldības centralizētā kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, pārvades un attīrīšanas tarifs klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss", būs EUR/m3 1.74 plus PVN (līdz šim esošais tarifs EUR/m3 1.56 plus PVN.)

·        Līgatnes pašvaldības centralizētā dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes tarifs Līgatnes novadā klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss", būs EUR/m3 1.17 plus PVN (līdz šim esošais tarifs EUR/m3 0.88 plus PVN).

 

Tarifi stājas spēkā no 2019.gada 1. maijā.

Informācija ievietota 28.03.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums

 

SIA "LĪGATNES NAMI" informē, ka 2019. gada 4. aprīlī no plkst. 11:00 līdz 16:00 sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem: Spriņģu ielā 1, Pilsoņu ielā 6, Brīvības ielā 5, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē Līgatnes novadā.

 

 

Informācija ievietota 25.03.2019.

 

 

 

 

 Kādēļ virtuvēs, kurās izmanto dabasgāzi, jābūt dabīgai ventilācijai?

 

 

 •  Lai gadījumā, kad no gāzes iekārtas vai caurules ir kaut mazākā noplūde, gāze nepaliktu virtuvē, bet tiktu novadīta ārpus ēkas.

 

Dabasgāze ir vieglāka par gaisu. Noplūdes gadījumā tā koncentrējas telpas augšēja daļā, tādēļ virtuvēs, kurās atrodas dabasgāzes iekārtas, ir ierīkota dabīgā ventilācijas sistēma, kuras ievads atrodas pie griestiem.

 

 • Pievienojot tvaika nosūcēju vienīgajam dabiskās ventilācijas kanālam , darbojas “aizvērta vāka” princips , jo izslēgtā stāvoklī tvaika nosūcējs pilnībā noslēdz ventilāciju.

 

 

Dabīgo ventilāciju ir jāatjauno, lai novērstu traģēdijas, ko izdara gāzes eksplozija.

 

 

 •  Bez patstāvīga gaisa apmaiņas iespējas gāzes koncentrācija telpā rada sprādzienbīstamu vidi, apdraudot ne tikai Jūs, bet visas mājas iemītnieku drošību.

 

    Prasības Jūs neskar, ja :

 •  Virtuvē izmantojat elektrisko plīti
 •  Papildus tvaika nosūcējam ir arī dabīgās ventilācijas kanāls telpas augšējā daļā

 

 

Jebkuras iejaukšanās būves pamatkonstrukcijas, piemēram, bez saskaņošanas pārbūvējot dabīgo ventilāciju un pievienojot tvaika nosūcēju.

 

Nekad nav bijis pieļaujams un joprojām uzskatam par patvaļīgu būvniecību.

 

 •  Lai atbrīvotu dabīgo ventilācijas kanālu, ir jāvēršas pie būvniecības speciālista vai jānoņem tvaika nosūcējs.

 

Informācija

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka SIA “ZAAO” paaugstina pakalpojumu cenas, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 14.jūijā ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tarifa apmērs no 2019.gada 1.janvāra ir EUR 52,53 par tonnu.

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2.daļā noteikto kārtību, SIA “ZAAO” dara zināmu, ka maksa par sadzīves atkritumu izvešanu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Līgatnes novada pašvaldībā būs 16.01 EUR/m3 plus PVN, ko veido:

1) pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu EUR 9.18 apmērā;

2) norādītais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu “Daibē” attiecināts uz 1 kubikmetru sadzīves atkritumu EUR 6.83 apmērā.

Vienlaikus darām zināmu, ka, saistībā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likmes apmērā par atkritumu apglabāšanu no EUR 35,00 uz EUR 43,00 par tonnu no 2019.gada 1.janvāra, maksa par jauktu būvniecības atkritumu savākšanu no mājsaimniecībām būs EUR 31.05 apmērā par 1 kubikmetru (neieskaitot PVN).

Līdzšinējā cena par sadzīves atkritumu izvešanai bija 15.49 EUR/m3 plus PVN.

* SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka atkritumu izvešanas maksas pieaugums ir realitāte, un ir skaidrs, ka ar katru gadu par atkritumu savākšanu nāksies maksāt vairāk. Tomēr tēriņus par šo tik ļoti nepieciešamo un pašsaprotamo pakalpojumu var samazināt, šķirojot atkritumus, par kuru izvešanu nav jāmaksā.

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI”

 

 

Informācija

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka SIA “ZAAO” paaugstina pakalpojumu cenas, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 14.jūijā ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tarifa apmērs no 2019.gada 1.janvāra ir EUR 52,53 par tonnu.

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2.daļā noteikto kārtību, SIA “ZAAO” dara zināmu, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Līgatnes novada pašvaldībā būs EUR 16.01 (neieskaitot PVN), ko veido:

1)            pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu EUR 9.18 apmērā;

2)            norādītais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu “Daibē” attiecināts uz 1 kubikmetru sadzīves atkritumu EUR 6.83 apmērā.

 

 

Vienlaikus darām zināmu, ka, saistībā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likmes apmērā par atkritumu apglabāšanu no EUR 35,00 uz EUR 43,00 par tonnu no 2019.gada 1.janvāra, maksa par jauktu būvniecības atkritumu savākšanu no mājsaimniecībām būs EUR 31.05 apmērā par 1 kubikmetru (neieskaitot PVN).

 

Informācija ievietota 07.11.2018.

 

Paziņojums

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas stājās spēkā ar 2016. gada 1. septembri Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, ar 2019. gada 1. janvāri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās gāzes iekārtai (plīts vai katls ), darbības ventilācijas kanālam ir aizliekts pievienot virtuves tvaika nosūcēju.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 no 01.09.2016. 89.10. apakšpunkts nosaka, ka: “ daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina patstāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušas gāzes novadīšana ārpus būves”, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Informējam, ka, ja Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests konstatēs pārkāpumus, dzīvojamās mājās dzīvokļa īpašniekam tiks piemērots naudas sods sākot no 30 eiro.

 

Pārvaldnieks rekomendē nomainīt gāzes plīti uz elektrisko, noņemt virtuves nosūcēju vai uztaisīt vēl vienu caurumu ventilācijas kanālā, bet to iepriekš saskaņojot ar būvvaldi.

 

 

 

 

Informācija ievietota 02.11.2018.

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA

Par pārvaldīšanas maksas paaugstināšanu

 

 

Šajā gadā likumdošanas pieņemto izmaiņu dēļ, tostarp nodokļu reformas, akcīzes nodokļa palielināšanas degvielai, kā arī minimālās algas paaugstināšanas dēļ, nenovēršami ir arī palielinājušās  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas izmaksas.

SIA “LĪGATNES NAMI” pārvaldnieks informē, ka no 2019. gada 1. janvāra tiks paaugstināta pārvaldīšanas maksa no EUR 0.1639 uz EUR 0.191 par 1m2. Minētās summas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiks piemērots atbilstoši aktuālajai likumdošanai (2018. gadā PVN likme ir 21%).

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksa katru gadu tiek noteikta saskaņā ar 2017.gada 11. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” un saskaņā ar 1995. gada 21. jūnija likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

Dzīvojamās mājas pārvaldnieks ir sastādījis  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendārajam gadam (tāme tiks izsūtīta katram dzīvokļu īpašniekam pa pastu, kā arī informācija tiks ievietota ligatnesnami.lv un ligatne.lv mājaslapā),  kur būs redzama informācija par uzturēšanas un citu darbu izmaksām.

 

Detalizētāku informāciju sniedzam klātienē SIA “LĪGATNES NAMI” Spriņģu ielā 4 (3. stāvā), Līgatnē, Līgatnes novadā, kur var iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

 

 

 

 

 

 

 

Informācija ievietota 12.10.2018.

 

 

INFORMĀCIJA

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem 12.10.2018. no plkst. 10:15 līdz 12:25 elektropiegādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādam  objektam: Dārza iela 4, Augšlīgatnē, Līgatnes nodadā.

 

 

 

 

Informācija ievietota: 08.10.2018.

 

 

INFORMĀCIJA

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem 26.09.2018. no plkst. 10:15 līdz 16:15 elektropiegādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem: Skolas iela 2, Pīlādžu iela 5, Pīlādžu iela 7,  Skolas iela 10, skolas iela 8, Skolas iela 4, Augšlīgatnē.

 

 

 

Informācija ievietota 18.09.2018.

 

 

 

INFORMĀCIJA

JAUNS APKURES TARIFS LĪGATNĒ

Saskaņā ar Līgatnes novada domes sēdes protokolā Nr. 13 no 23.08.2018. pieņemto lēmumu, SIA "Līgatnes komunālserviss", reģ.Nr. 54103099071, klientiem mēneša apkures tarifs pašvaldības centralizētajai siltumapgādei 2018./2019. gada apkures sezonā (no 01.10.2018.-30.09.2018.) tiek noteikts EUR/1mWh 63.15 plus PVN.

Tarifs stājas spēkā 2018. gada 1. oktobrī.

 

Informācija ievietota 24.08.2018.

 

 INFORMĀCIJA

 

 Izmaiņām pakalpojumu cenās.

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka SIA “ZAAO” paugstina pakalpojumu cenas, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā “Daibe”. Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā noteikto kārtību , SIA “ZAAO” informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.gada 19.jūlija:

Līgatnes novadā būs 15.49 EUR/m3 plus PVN                                             

 

Vienlaikus informējam, ka, saistībā ar palielināto Dabas resursu nodokļa likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu no EUR 25 uz EUR 35 par tonnu, tiek veikts pārrēķins par periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 18.jūlijam, Dabas resursu nodokļa likmes pieauguma kompensēšanai, kas nebija iekļauta līdz šim spēkā esošajā atkritumu apsaimniekošanas maksā. Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmās daļas 9.punktu, Dabas resursu nodoklis turpmāk būs iekļauts tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

 

 

 

 Informācija ievietota 02.07.2018.

 

 

INFORMĀCIJA

No 2018.gada 25.maija stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisko personu aizsardzību.

Atbilstoši noteiktajām prasībām, turpmāk SIA “LĪGATNES NAMI”   visa veida personificētu informāciju par klientu (arī par sevi pašu) persona būs tiesīga saņemt vai nodot, tikai pierādot savu identitāti un īpašuma tiesības vai/un uzrādot pilnvaru no dzīvokļa īpašnieka.

Informējam, ka SIA "LĪGATNES NAMI", reģistrācijas numurs 44103059950 , ievāc, izmanto, glabā un dzēš Jūsu personas datus saistībā par īpašuma pārvaldīšanu un komunālo pakalpojumu rēķinu sagatavošanas nolūkiem līdz pārvaldīšanas līguma beigu termiņam un nodod Jūsu datus šeit minēto datu apstrādes nolūku ietvaros SIA "LĪGATNES NAMI", reģistrācijas numurs 44103059950, nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt SIA „LĪGATNES NAMI” darba laikā pa tālruni 64153471 vai ierasties personīgi Spriņģu ielā 4 (3.stāvs), Līgatnē, Līgatnes novadā.

 

SIA „LĪGATNES NAMI” darba laiki: pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 16.30, trešdien no plkst.8.00 līdz 18.00, piektdien no 8.00 līdz 15.00

 

 

 

Informācija ievietota 04.06.2018.

 

  

 

 

 

INFORMĀCIJA

SIA "LĪGATNES NAMI" kā pārvaldnieks informē, ka, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 120. panta 2. daļu, sākot ar 01.12.2017., iemaksas uzkrājums apsaimniekošanai tiks apliktas ar Pievienotās vērtības nodokli.

 

Sākot ar 01.12.2017., ja Jūsu dzīvokļa īpašumā tiks apsekots ūdens skaitītāja rādījums, jo rādījums nav ticis nodots, pārvaldnieks par pakalpojumu izrakstīs rēķinu EUR 3.00 plus PVN 21%.

 

 

Informācija ievietota 18.10.2017.

 

 

  

INFORMĀCIJA

SIA "LĪGATNES NAMI" kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks informē, ka, pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2017.gada 24.augusta lēmumu "Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība "Līgatnes komunālserviss" (protokols Nr.13, 12.§),

ir noteikti jauni apkures tarifi:

 

 

1. Apkures tarifs  centralizētajai siltumapgādei Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā 2017./2018. gada apkures sezonā no 01.10.2017 – 30.09.2018:

 

          EUR 54.67 par 1 Mwh + PVN;

 

 

2. Apkures  tarifs  centralizētajai siltumapgādei Augšlīgatnes ciemā 2017./2018. gada apkures sezonā no 01.10.2017 – 30.09.2018:

 

          EUR 54.67 par 1 Mwh + PVN      

 

 

    3. Apkures tarifs Skaļupes ciemā 2076./2018. gada apkures sezonā no 01.10.2017 – 30.09.2018

 

        EUR 54.67 par 1Mwh + PVN 

 

 

 

 

Jaunie apkures tarifi stājas spēkā 2017.gada 1.oktobrī.

 

SIA "LĪGATNES NAMI"

31.08.2017.

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA

Par  izmaiņām atkritumu izvešanas pakalpojumu cenām

SIA  “ZAAO”  informē,   ka  maksa  par  sadzīves  atkritumu apsaimniekošanu no 2017.gada 1. janvāra:
Līgatnes novadā  ir 13.51 EUR/m³ plus PVN.

 

SIA "LĪGATNES NAMI"

Informācija ievietota 02.02.2017.

 

 

 

INFORMĀCIJA

SIA "LĪGATNES NAMI" informē, ka ar 2016.gada 1.jūliju, pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2016.gada 26.maija lēmumiem:

 • "Par Līgatnes pašvaldības centralizētā kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, pārvades un attīrīšanas tarifa apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss"" (protokols Nr.7,9.§);
 • "Par Līgatnes pašvaldības centralizētā dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes tarifa apstirpināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss"" (protokols Nr.7,10.§);

ir noteikti jauni ūdens un kanalizācijas tarifi

 1. Līgatnes pašvaldības centralizētā kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, pārvades un attīrīšanas tarifs klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss", reģ.Nr.LV54103099071, EUR/m3 1.56 + PVN.
 2. Līgatnes pašvaldības centralizētā dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes tarifs Līgatnes novadā klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss", EUR/m3 0.88 + PVN.

Tarifi stājas spēkā no 2016.gada 1. jūlija.

 

INFORMĀCIJA

SIA „LĪGATNES NAMI” informē, ka pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu:

·      „Par Siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Augšlīgatnes dzīvojamā mikrorajonā, klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa” (protokols Nr.13, 2.§);

ir noteikti jauni turpmāk minēti tarifi:

1. Mēneša apkures tarifs pašvaldības centralizētajai siltumapgādei Augšlīgatnes dzīvojamā mikrorajonā 2013./2014. gada apkures sezonā (no 01.10.2013. – 30.09.2014.):

1.1.    Sezonas tarifs (ja patērētājs maksā apkures sezonā no 01.10.2013. – 30.04.2014.) Ls/m² 1,15 +PVN

1.2.    Dalītais tarifs:

1.2.1.      Apkures sezonā Ls/m² 0,78 +PVN

1.2.2.      Vasaras periodā Ls/m² 0,52 +PVN

            1.3. Ls 37.23 par 1 Mwh + PVN

2.        Karstā ūdens tarifs pašvaldības centralizētajai siltumapgādei Augšlīgatnes dzīvojamā mikrorajonā 2013./2014. gada apkures sezonā (no 01.10.2013. – 30.09.2014.):

2.1.   Karstā ūdens uzsildīšanas un ūdens maksa patērētājiem ar skaitītāju Ls/m³ 2.57 +PVN;

2.2.Patērētāji, kuriem nav uzstādīts karstā ūdens skaitītājs, maksā par karstā ūdens patēriņu pēc 2.1.punktā noteiktā tarifa, sedzot starpību starp mājas kopējo patēriņu un dzīvokļos uzstādīto karstā ūdens patēriņa rādītājiem, atbilstoši dzīvokļa īpašumā dzīvojošo personu skaitam.

3.         Tarifi stājas spēkā ar 2013. gada 1.oktobri.

                                                                                                                                                                                                                                             SIA „LĪGATNES NAMI”  

 

INFORMĀCIJA

SIA „LĪGATNES NAMI” informē, ka pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu:

·      Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā, klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa” (protokols Nr.13, 3.§);

ir noteikti jauni turpmāk minēti tarifi:

1. Mēneša apkures tarifs pašvaldības centralizētajai siltumapgādei Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā 2013./2014. gada apkures sezonā (no 01.10.2013. – 30.09.2014.):

1.1.  Sezonas tarifs (ja patērētājs maksā apkures sezonā no 01.10.2013.–30.04.2014.)  Ls/m² 1,31 +PVN;

1.2.  Dalītais tarifs (ja patērētājs maksā vienādās daļās visa gada garumā) Ls/m² 0,76 +PVN;

1.3.  Ls 44.44 par 1 Mwh + PVN.

2. Karstā ūdens tarifs pašvaldības centralizētajai siltumapgādei Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā 2013./2014. gada apkures sezonā (no 01.10.2013. – 30.09.2014.):

2.1.       Karstā ūdens uzsildīšanas un ūdens maksa patērētājiem ar skaitītāju Ls/m³ 6.51 +PVN

2.2.       Patērētāji, kuriem nav uzstādīts karstā ūdens skaitītājs, maksā par karstā ūdens patēriņu pēc 2.1.punktā noteiktā tarifa, sedzot starpību starp mājas kopējo patēriņu un dzīvokļos uzstādīto karstā ūdens patēriņa rādītājiem, atbilstoši dzīvokļa īpašumā dzīvojošo personu skaitam.            

3. Tarifi stājas spēkā ar 2013. gada 1.oktobri.

SIA „LĪGATNES NAMI”

 


 

INFORMĀCIJA
 SIA „LĪGATNES NAMI” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašniekiem/iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu

 

             Pamatojoties uz to, ka SIA „LĪGATNES NAMI”  pārņem no Līgatnes novada domes atkritumu apsaimniekošanas funkciju savā pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas, no 2013.gada 1.janvāra tiek veikta pakāpeniska dzīvojamo māju pieslēgšana jaunai atkritumu apsaimniekošanas sistēmai.
                  Sadzīves atkritumu izvešanas izmaksas veido faktiskais nešķirotu atkritumu izvešanas daudzums un biežums uz katru dzīvojamās mājā deklarēto personu. Tās var būt mainīgas kalendārā mēneša ietvaros, mainoties dzīvojamās mājās deklarēto personu skaitam, kā arī atbilstoši 2008.g.9.decembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013. „Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kur 11.punkts nosaka: „Ja dzīvoklī uz tiesiska pamata dzīvojoša persona (turpmāk – dzīvoklī dzīvojoša persona) atrodas pagaidu prombūtnē vismaz septiņas dienas pēc kārtas, par viņu šai laikā netiek iekasēta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju, kanalizāciju un ūdens patēriņu, ja tas dzīvoklī netiek uzskaitīts ar skaitītājiem.” un 12.punkts nosaka: „Dzīvokļa īpašnieks iepriekš paziņo pārvaldniekam par dzīvoklī dzīvojošas personas prombūtni, ja tā ilgst vismaz septiņas dienas pēc kārtas, bet pēc attiecīgās personas atgriešanās informē par to pārvaldnieku. Informācija par dzīvoklī dzīvojošas personas pagaidu prombūtni nav izpau¬žama trešajām personām.” personām, kuri ir pieprasījuši maksas pārrēķinu par atkritumu izvešanu, ja dzīvokļa īpašnieks ir izpildījis šos nosacījumus.     
                Maksas pārrēķins tiks veikts sekojoši : kalendārā mēneša dienu skaits tiek dalīts uz vienu cilvēku, iegūtā summa tiek reizināta ar to dienu skaitu, kurās cilvēks ir bijis dzīvoklī un reizināts ar piemēroto maksu par atkritumu izvešanu vienai personai, pieskaitot PVN likmi. Piemēram, janvāra mēnesī ir 31 diena, persona ir bijusi prombūtnē 14 dienas, 31-14=17 persona dzīvoklī ir atradusies 17 dienas. Atkritumu izvešana  vienai personai par pilnu mēnesi ir 1.57 LVL +PVN. Pārrēķins ir sekojošs 1/31=0.032 x 17=0.544 x 1.57 +21% = 1.033 LVL. Personai, kura janvāra mēnesī dzīvokļa īpašumā atradusies 17 dienas un ir izpildījusi LR MK noteikumu Nr. 1013., 11. un 12. Punktu nosacījumus, maksa par atkritumu izvešanu janvārī ir 1.03 LVL. Veiktais pārrēķins atspoguļojas nākošā kalendārā mēneša rēķinā.
            Papildus maksas noteikšana, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja sagatavoto rēķinu: atsevišķi katram atkritumu konteineru laukumam un tam piesaistītajām dzīvojamo māju grupām var tikt noteikta vienreizēja kalendārā mēneša maksa, kas ir saistīta ar līguma pārkāpumiem ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju (ZAAO).
               Šīs maksājums tiks aprēķināts, ja atkritumu apsaimniekotājs, SIA ”ZAAO”, konstatēs pārkāpumus un to fiksējot, kārtējā ikmēneša rēķinā. Papildus maksa tiks dalīta uz deklarēto personu skaitu tajās dzīvojamās mājās, kuras ir piesaistītas konkrētajam atkritumu laukumam, kurā ir fiksēts pārkāpums. Papildus maksu var veidot lielgabarīta atkritumu izvešana, kura ir uzkrāta konkrētajā atkritumu savākšanas laukumā.

              Papildus atkritumu izvešanas izmaksām, no 2013.gada 1.marta, tiek ieviesta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku ikmēneša rēķinos par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu jaunā pozīcija „Atkritumu laukuma apsaimniekošana”, kurā ir aprēķināts sanitārās uzturēšanas, zemes nomas maksas, tehniskās uzturēšanas un PVN likmes katrā mēnesī pēc sekojošiem datiem:

 ·         Atkritumu savākšanas laukumu adreses un dzīvojamās mājas, kurām tie ir paredzēti :

Līgatnes pilsētā


Nr.pk.

Konteineru laukums

Dzīvojamās mājas kuras izmanto

1

Brīvības iela 1;3;5

Brīvības iela 1, Brīvības iela 3, Brīvības iela 5, Spriņģu iela 1

2

Kalnu iela 2;4

Kalnu iela 2, Kalnu iela 4

3

Pilsoņu iela 6a

Pilsoņu iela 4, Pilsoņu iela 6

4

Rīgas iela 2

Rīgas iela 1, Rīgas iela 3, Rīgas iela 5

5

Gaujas iela 2a

Gaujas iela 2, Gaujas iela 5, Parka iela 1

6

Gaujas iela 8

Gaujas iela 6, Gaujas iela 8

7

Gaujas iela 9;14

Gaujas iela 9, Gaujas iela 11, Gaujas iela 12,  Gaujas iela 14, Gaujas iela 16

8

Gaujas iela 18

Gaujas iela 13, Gaujas iela 13a, Gaujas iela 18

9

Gaujas iela 20

Gaujas iela 15, Gaujas iela 17, Gaujas iela 20

10

Gaujasmalas masīvs

Gaujas iela 21, Gaujas iela 23, Gaujas iela 23a, Gaujas iela 25, Gaujas iela 26, Gaujas iela 28, Gaujas iela 30, Gaujas iela 32, Gaujas iela 34

        

                              Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

Nr.p.k.

Konteineru laukums

Dzīvojamās mājas kuras izmanto

1

Dārza iela 4

Dārza iela 4

2

Skolas iela 9

Skolas iela 1, Skolas iela 3, Skolas iela 5, SAULAINES, GAISMAS, DZELMES