Amatpersonu un darbinieku atalgojums

Līgatnes novada domes un tai pakļauto struktūrvienību un iestāžu amatpersonu atalgojums - 

Informācija par Līgatnes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

 

 

Laika ziņas
Aptaujas