Līgatnes novada bāriņtiesa
Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!
2018-04-25
Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!
Meklējam iespēju bērniem nonākt ģimeniskā vidē- audžuģimenē vai pie aizbildņiem.Varbūt tieši Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvāt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības?
Līgatnes novada bāriņtiesa 5. un 6. aprīlī nestrādās
2018-03-29
Līgatnes novada bāriņtiesa 5. un 6. aprīlī nestrādās
Līgatnes novada bāriņtiesa 5. un 6. aprīlī nestrādās, jo darbinieki būs pieredzes apmaiņas braucienā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Līgatnes bāriņtiesas pieņemšanas laiks no 2018. gada 1. janvāra
2018-01-26
Līgatnes bāriņtiesas pieņemšanas laiks no 2018. gada 1. janvāra
Publicējam Līgatnes bāriņtiesas priekšsēdētājas Sandras Upmales un priekšsēdētājas vietnieces Elitas Lapsiņas pieņemšanas laikus, kā arī laikus, kad iespējams veikt notariālos apliecinājumus.
Par bērnu drošības veicināšanu
2017-09-15
Par bērnu drošības veicināšanu
Līgatnes novada bāriņtiesa lūdz pašvaldības iedzīvotājus ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kā arī bērniem vērsties bāriņtiesā gadījumos, kad nepieciešama palīdzība, pret viņiem ir vērsta vardarbība, tiek aizskartas viņu tiesības.
Informācija par Līgatnes novada bāriņtiesas notariālo darbību un apliecinājumu veikšanu 2016. gada augustā
2016-06-30
Informācija par Līgatnes novada bāriņtiesas notariālo darbību un apliecinājumu veikšanu 2016. gada augustā
Informācija par Līgatnes novada bāriņtiesas notariālo darbību un apliecinājumu veikšanu 2016. gada jūnijā un jūlijā
2016-06-08
Informācija par Līgatnes novada bāriņtiesas notariālo darbību un apliecinājumu veikšanu 2016. gada jūnijā un jūlijā
Līgatnes novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2015. gadā
2016-06-02
Līgatnes novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2015. gadā
Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu publicējam Līgatnes novada bāriņtiesas pārskatu par darbu 2015. gadā.

 Līgatnes novada Bāriņtiesa

 
N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Upmale APC 64155640 26422362 barintiesa@ligatne.lv
2 Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Elita Lapsiņa APC 64155640   barintiesa@ligatne.lv
3 Bāriņtiesas locekle Daina Tērauda     barintiesa@ligatne.lv
4 Bāriņtiesas locekle Sandra Kuhaļska     barintiesa@ligatne.lv
5 Bāriņtiesas locekle Elita Cīrule     barintiesa@ligatne.lv

 

Līgatnes novada bāriņtiesa uzsākusi darbību.
Ar 2009. gada 7. jūlija Līgatnes novada domes lēmumu ir izveidota Līgatnes novada bāriņtiesa, kas ir pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestāde un tās darbības teritorija ir Līgatnes novada teritorijas robežās un tajā ir divas iedzīvotāju pieņemšanas vietas:
1) Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā;
2) Nītaures iela 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

Sandra Upmale, bāriņtiesas priekšsēdētāja
Nītaures iela 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, LV-4108
APC tālr.: 64155640
mob.tālr. 26422362
e-pasts: barintiesa@ligatne.lv

Līgatnes bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanas laiks no 2018. gada 1. janvāra:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Upmale un bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Elita Lapsiņa

apmeklētājus pieņem Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā:

 • pirmdienās 9.00-12.00
 • ceturtdienās 13.00-16.00

un Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, iepriekš sazvanoties pa telefonu Nr. 26422362 vai 64155640.

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Elita Lapsiņa notariālos apliecinājumus veic:

 • piektdienās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Lūgums iepriekš par laiku un iesniedzamo ziņu nepieciešamību vienoties pa telefonu Nr. 26422362 vai 64155640 bāriņtiesas darba laikā:

 • pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00-16.30,
 • trešdienās no plkst. 8.00-18.00,
 • piektdienās no plkst. 8.00-15.00.

Nepieciešamības gadījumā bāriņtiesa notariālos apliecinājumus pašvaldības iedzīvotājiem veic dzīvesvietā.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja apmeklētājus pieņem arī citā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 26422362

Līgatnes novada bāriņtiesas nodevas:

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79. panta pirmo daļu bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas: 
 • par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11,38 euro;
 • par darījuma apliecināšanu – 7,11 euro;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 euro;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 euro;
 • par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 euro;
 • par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 euro;
 • par paraksta apliecināšanu – 2,85 euro;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43 euro (par katru lappusi);
 • par paziņojuma izsniegšanu – 4,27 euro;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4,27 euro;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7,11 euro;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27, euro;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 euro;
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu – 4,27 euro (par katru lappusi)

Audžuģimene – tā ir iespēja!

Bāriņtiesa aicina pieteikties ģimenes, kuras vēlētos kļūt par audžuģimenēm un būtu gatavas pieņemt savā aprūpē uz laiku bērnus, kam nepieciešama palīdzība un kuri nevar dzīvot savu bioloģisko vecāku ģimenē. Vienlaikus tā ir iespēja pārvarēt šo laika sprīdi, kad cilvēki palikuši bez darba un ienākumiem un kad ir tik svarīgi nopelnīt. Lasīt vairāk.

Bērnu tiesības un pienākumi (materiāls no http://bti.gov.lv/)
Psihologa konsultācijas (materiāls no http://www.bm.gov.lv)
Buklets prombraucošajiem (materiāls no http://www.bm.gov.lv)
10 soļi veiksmīgai bērna audzināšanai (materiāls no http://www.bm.gov.lv)
Ieteikumi vecākiem par drošāku interneta izmantošanu bērniem  Skatīt šeit.

Bērna adopcija soli pa solim