Biedrība "Līgatnes upes saimnieki"

Biedrība „LĪGATNES UPES SAIMNIEKI”
Reģistrācijas Nr.: 40008124953
Adrese: Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV – 4110
Tālr.: 26532556;
e-pasts: ligatnesupe@inbox.lv

 

 

Biedrība "Līgatnes upes saimnieki" dibināta 2008. gadā balstoties uz atsevišķu Līgatnes upei piegulošo zemju īpašnieku un pašvaldības iniciatīvas ar mērķi padarīt upi "dzīvu" - veikt pasākumus ūdens faunas palielināšanai, tūrisma aktivitāšu koordinēšanai un veicināšanai, vides aizsardzībai un visa veida piesārņojuma samazināšanai, sabiedrības izglītošanai vides saglabāšanas un atjaunošanas jomā.

2007.g. beigās un 2008.g. sākumā tika veiktas vairākas upes tīrīšanas talkas posmā no A2 šosejas līdz papīrfabrikai. 2009. gada 25. oktobrī sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Vides filmu studiju tika veikta lašu un taimiņu celšana pāri Anfabrikas slūžām. 2010.g. lielās talkas ietvaros tika sakopts upes posms no papīrfabrikas līdz Gaujai. Regulāri tiek veikta upes apsekošana un uzturēšna.

Biedrības īstermiņa mērķi:
1) izveidot zivju nārsta vērošanas taku posmā no Anfabrikas līdz pilsētas estrādei;
2) sakārtot un labiekārtot Lustūža ieža apkārtni;
3) izveidot zivju ceļu pār Anfabrikas slūžām Līgatnes pilsētā.

Ilgtermiņa mērķi:
1) izveidot dabas tūrisma taku gar Līgatnes upi posmā no Vidzemes šosejas līdz ietekai Gaujā;
2) veikt nepieciešamos pasākumus zivju resursu (galvenokārt - strauta foreļu, taimiņu, lašu un alatu) palielināšanai Līgatnes upē un malu zvejniecības samazināšanai;
3) publiskās tūrisma infrastruktūras izveide un apsaimniekošana, un ilgtspējīga tūrisma aktivitāšu koordinēšana; aktīvā un rekreācijas tūrisma attīstīšana, sekmējot privāto tūrisma uzņēmēju biznesa attīstību un sadarbību;
4) izstrādāt un uzturēt ilgtspējīgu informatīvo un vizuālo bāzi, kas parāda un pierāda vides aizsardzības un saglabāšanas nozīmi.

Biedrības darbs notiek uz entuziasma pamata un iespēju robežās projektus līdzfinansē arī Līgatnes novada dome, kas ir starp biedrības dibinātājiem. Bet realizējot daudzos projektus rodas nepieciešamība pēc papildus finansējuma, kas nepieciešams dažādu tehnisku jautājumu risināšanai, tāpēc biedrība „Līgatnes upes saimnieki” aicina ikkatru, kurš ieinteresēts un kura rocība ļauj, ziedot biedrības darba nodrošināšanai. Biedrība būs pateicīga par katru, pat vismazāko ziedojumu, un kopēji mēs paveiksim, ka Līgatnes upe atgūs savu kādreizējo krāšņumu un bagātību.

Ziedot biedrībai „Līgatnes upes saimnieki” var veicot pārskaitījumu uz:

Biedrība "Līgatnes upes saimnieki"
reģ. nr.: 40008124953
SEB banka
konta nr: LV 69 UNLA 0050016011690

Mērķis – ziedojums


Raksti:

„Līgatnes upes saimnieki” mērķtiecīgi realizē ieceres

Līgatnē palīdz taimiņiem

Jānis Gabrāns "Lašu lifts atkal strādā!"


Fotogalerijas:

Zivju pārcelšana pāri Anfabrikas slūžām Līgatnē 2, 2010.gada 26.oktobrī, foto Rihards Vidzickis

Akcija pie Anfabrikas slūžām Līgatnē, 2010.gada 26.oktobrī, foto Anita Jaunzeme

Zivju pārcelšana pāri Anfabrikas slūžām Līgatnē, 2010.gada 25.oktobrī, foto Rihards Vidzickis


Video:

Vides faktos par Līgatnes upi: http://vimeo.com/16387892

LTV sižets: http://www.tvnet.lv/zala_zeme/...

TV sižets par Taimiņu pārcelšanu pār slūžām: http://vtv.lv/video/29102010-v...