Līgatnes novada būvvalde

Ar 2022. gada 3. janvāri darbu sākusi jaunā Cēsu novada būvvalde.