Būvvalde informē
Sākot ar 2013.gada 19. novembri ir mainīts Līgatnes novada būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas darba laiks.
2013-11-25
Sākot ar 2013.gada 19. novembri ir mainīts Līgatnes novada būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas darba laiks.
Ir iespēja no kadastra izdzēst neesošas palīgēkas
2012-03-15
Ir iespēja no kadastra izdzēst neesošas palīgēkas
Līdz šā gada 1.oktobrim īpašniekiem no kadastra bez samaksas dzēsīs palīgēkas, kuras dabā vairs nav.
Līgatnes novada dome paziņo par sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarinājumu līdz 2011.gada 22.novembrim
2011-11-22
Līgatnes novada dome paziņo par sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarinājumu līdz 2011.gada 22.novembrim
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
2011-09-18
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Līgatnes novada dome un Pārgaujas novada pašvaldība paziņo, ka 2011. gada 18. augustā ir pieņemts lēmums (prot. Nr. 12, 20 §) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Gaujas iela un Gaujas iela 34A, Līgatnē, Līgatnes novadā” un 2011. gada 25. augustā ir pieņemts lēmums (prot. Nr. 9, 23 §) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu projekta „Baltic Climate” ietvaros” Pārgaujas novadā.
Siltāk, skaistāk, lētāk.
2010-02-12
Siltāk, skaistāk, lētāk.
Dace Gradovska Līgatnes novada Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas vadītāja par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu. Līgatnes novada dome aicina daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus iesaistīties ERAF finansētajā dzīvojamo māju siltināšanas projektā...