Domes struktūrvienības un uzņēmumi

 Līgatnes novada domes administrācijas struktūra:

·         Kanceleja

·         Finanšu un grāmatvedības nodaļa

·         Pašvaldības policija

·         Sociālais dienests

·         Sociālās aprūpes centrs

·         Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļa,

·         Būvvalde

·         Līgatnes Sporta centrs

 

Pašvaldības aģentūras un uzņēmumi:

·         SIA "Līgatnes nami"

·         SIA "Rehabilitācijas centrs"Līgatne"" www.rehcentrsligatne.lv

·         SIA "Līgatnes komunālserviss"

·         Pašvaldības aģentūra "Līgatnes  Kultūras un tūrisma centrs"

·         Līgatnes Kultūras centrs

·         Līgatnes Tūrisma informācijas centrs

·         Dienas centrs "Saulespuķe" un Amatu māja

·          Līgatnes pilsētas bibliotēka

·          Līgatnes pagasta bibliotēka

           

Pašvaldības struktūrvienības – izglītības iestādes

·         Līgatnes vidusskola

·         Līgatnes pirmsskolas izglītības iestāde (bērnudārzs)

·         Dienas centrs "Saulespuķe" un Amatu māja

·         Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

 

Domes iestādes

·          Bāriņtiesa

·          Dzimtsarakstu nodaļa

·          Būvvalde

·         Līgatnes pašvaldības policija;

·         Līgatnes sociālās palīdzības dienests.

 

Novada domei piederošās kapitāldaļas uzņēmumos, biedrībās un nodibinājumos

·         SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

·         Krājaizdevu sabiedrība „Līgatnes druva”;

·         BO „Dzīvokļu kooperatīvs „Skaļupes”"