Domes struktūrvienības un uzņēmumi


Pašvaldības aģentūras un uzņēmumi:

·         SIA "Līgatnes nami"

·         SIA "Rehabilitācijas centrs"Līgatne"" www.rehcentrsligatne.lv

·         SIA "Līgatnes komunālserviss"

·         Pašvaldības aģentūra "Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs"

·         Līgatnes Kultūras centrs

·         Līgatnes Tūrisma informācijas centrs

·         Dienas centrs "Saulespuķe" un Amatu māja

·         Līgatnes pilsētas bibliotēka

·         Līgatnes pagasta bibliotēka

           

Pašvaldības struktūrvienības – izglītības iestādes

·         Līgatnes vidusskola

·         Līgatnes pirmsskolas izglītības iestāde (bērnudārzs)

·         Dienas centrs "Saulespuķe" un Amatu māja

·         Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

 

Novada domei piederošās kapitāldaļas uzņēmumos, biedrībās un nodibinājumos

·         SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

·         Krājaizdevu sabiedrība „Līgatnes druva”;

·         BO „Dzīvokļu kooperatīvs „Skaļupes”"