Domes struktūrvienības un uzņēmumi

 Līgatnes novada domes administrācijas struktūra:

·         Novada domes kanceleja

·         Finanšu un grāmatvedības nodaļa

·         Pašvaldības policija

·         Līgatnes novada Sociālais dienests

·         Līgatnes novada sociālās aprūpes centrs

·         Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļa,

·         Līgatnes novada Būvvalde

·         Līgatnes novada Sporta centrs

 

Pašvaldības aģentūras un uzņēmumi:

·         SIA "Līgatnes nami"

·         SIA "Rehabilitācijas centrs"Līgatne"" www.rehcentrsligatne.lv

·         SIA "Līgatnes komunālserviss"

·         Pašvaldības aģentūra "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs"

·         Līgatnes novada Kultūras centrs

·         Līgatnes novada Tūrisma informācijas centrs

·         Dienas centrs "Saulespuķe" un Amatu māja

·         Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēka

·         Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka

           

Pašvaldības struktūrvienības – izglītības iestādes

·         Līgatnes novada vidusskola

·         Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde (bērnudārzs)

·         Dienas centrs "Saulespuķe" un Amatu māja

·         Līgatnes novada Mūzikas un mākslas skola

 

Domes iestādes

·         Līgatnes novada Bāriņtiesa

·         Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

·         Līgatnes novada Būvvalde

·         Līgatnes novada pašvaldības policija;

·         Līgatnes novada sociālās palīdzības dienests.

 

Novada domei piederošās kapitāldaļas uzņēmumos, biedrībās un nodibinājumos

·         SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

·         Krājaizdevu sabiedrība „Līgatnes druva”;

·         BO „Dzīvokļu kooperatīvs „Skaļupes”"