Domes struktūrvienības un uzņēmumi

Līgatnes novada domes administrācijas struktūra:

Novada domes kanceleja

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Pašvaldības policija

Līgatnes novada Sociālais dienests

Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļa,

Līgatnes novada Sporta centrs

 

Pašvaldības aģentūras un uzņēmumi:

SIA "Līgatnes nami"

SIA "Rehabilitācijas centrs"Līgatne"" www.rehcentrsligatne.lv

SIA "Līgatnes komunālserviss"

Pašvaldības aģentūra "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs"

           

Pašvaldības struktūrvienības – izglītības iestādes

Līgatnes novada vidusskola

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde (bērnudārzs)

Dienas centrs "Saulespuķe" un Amatu māja

Līgatnes novada Mūzikas un mākslas skola

 

Domes iestādes

Līgatnes novada Bāriņtiesa

Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Līgatnes novada Būvvalde

Līgatnes novada pašvaldības policija;

Līgatnes novada sociālās palīdzības dienests.

 

Novada domei piederošās kapitāldaļas uzņēmumos, biedrībās un nodibinājumos

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

Krājaizdevu sabiedrība „Līgatnes druva”;

BO „Dzīvokļu kooperatīvs „Skaļupes”"

 

 

Laika ziņas
Aptaujas