Dzidra Inkina

Pasākums "Man vārds ir uz mēles"

18. martā pulksten 16.00, atzīmējot kultūras biedrības „Harmonija” 15 darbības gadu jubileju, Cēsu pilsētas domes zālē tikšanās ar literātiem Sarmu Dārziņu, Evu Dortāni, Irēnu Dvinsku, Mirdzu Fridrihsoni, Dzidru Inkinu, Voldemāru Našenieku, Dzidru Olengoviču, Valensiju Ošu, Imantu Ozoliņu, Elitu Reinholdi, Līgu Rimšu, Jāni Rītu un citiem. Imanta Ozoliņa muzikālais noformējums.
Ieeja bez maksas


 

Priecē novadnieku dzeja un mūzika

Vija Pumpure

   Biedrības ”Cēsu pensionāri” grāmatu draugi nesen pulcējās literārajā pēcpusdienā ”Pretim pavasarim”. Uz tikšanos šoreiz bija aicināta vietējā dzejniece Dzidra Inkina un komponists Juris Krūze, kurš vairākiem viņas dzejoļiem uzrakstījis mūziku.
   Labestības auru radīja gaišā un saulainā telpa, kurā pasākums notika. Sveču un zilo vizbulīšu ietērpā bija izvietota dzejnieces grāmatu izstāde. Dz.Inkinas dzīvē ziediem ir liela nozīme, atzīst pati dzejniece. Ziedi priecē un nomierina, iedvesmo jaunām ierosmēm.
   Dz.Inkinas dzeja ir emocionāla un māca mīlēt dzimteni, saskatīt skaisto dabā un cilvēku attiecībās, vienaldzīgi nepaiet garām tam, ”kurš ēnā pēc saules lūdz” (rindas no dzejoļa ”Nepaej garām”).
    Pasniedzot dzejniecei baltu rozi, Cēsu sanatorijas internātskolas 6. klases skolnieks Emīls Lukjanskis nolasīja dzejoli ”Lūgums”.
   Runājot dzejoli ”Vēlējums”, skolotāja Mirdza Lībiete aicināja Dz.Inkinu sākt stāstījumu ar pašas dzejas vārdiem. Klausoties vārsmas un atziņas par dzīvi, laiks aizsteidzās ātri, nemanot tika pārlapotas visas trīs Dz.Inkinas dzejoļu grāmatas.
Avots: http://www.edruva.lv/zinas/zinas_no_vecas_edruvas/datums/2007-04-21/zina/9513 
***
Dzidra Inkina

Ar sauli saujā

Paņem saujā saulainu rītu,
Paturi brīdi - lai spīd!
Pelēki mākoņi debesmalā
Drīzāk lai projām slīd.

Saule kā māsa siltām rokām
Vaigu tev noglāstīs,
Pāri ikdienas rūpēm un raizēm
Saudzīgi pavadīs.

Paņem, ak, paņem saulainu dienu
Rudens drēgnumā līdz,
Kamēr ziema kristāla kurpītē
Prieku sudrabā atnesīs.
Avots:http://www.edruva.lv/zinas/zinas_no_vecas_edruvas/datums/2007-09-18/zina/8060 

***
Dzidra Inkina

Stalbes aleja.
Stalbe, tavās krustcelēs
Vēl vecie koki šalc.
Dažs zarains ozols pulkā šai
Vēl turas diezgan stalts.
Gan karietes pa aleju
Jau sen kā nebraukā,
Bet rītos skolas bērni iet
Te solī steidzīgā.
Šķiet vecie koki sveicina
Ar priecīgu, - labrīt!
Un cauri zaru vainagiem
Liek sauli ieraudzīt.
***