Floristu studija

 

Floristu studija

 

 

 

Studiju vada Daina Birne, kura par floristu studiju saka, ka tās dalībniecēm pašām tā ir sirds lieta- vākt, krāt un lipināt. „Galvenais, lai apkārt smuki gan Klubā, gan ārpus tā. Meitenes ar izdomu, savu gaumi, katra savādāka.” Iespēju gatavot brīnumskaistus dekorus, interesantas kolāžas un citus interesantus floristikas brīnumus D. Birne gatava iemācīt katram, kuram ir vēlme un interese. Floristikas studijai var pieteikties zvanot . Dainai Birnei pa tālruni 29346946 vai Kultūras un tūrisma centrā, pa tālruni 64153180.