Iepirkumi/zemsliekšņa iepirkumi

  

 

 

 Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē)- dzīvojamās mājas Gaujas ielā 23a, Līgatnē jumtu remontdarbu veikšana.

Pieteikums

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 30. septembrim, plkst.10.00.

 

 

 

 

 

Noslēgtie zemsliekšņu iepirkumi:

 

  Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē)- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltummaiņu skalošana

Pieteikums

Rezultāti

Cenu aptauja

SIA "LĪGATNES NAMI" veic cenu aptauju par dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanu Līgatnes pilsētā un Līgatnes novadā.

Uzaicinu interesentus piedalīties rīkotajā procedūrā un iesniegt savu piedāvājumu saskaņā ar  zemāk pievienoto tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un pārējiem dokumentiem (2. pielikums un 3. pielikums).

 

Piedāvājumu lūdzam iesniegt personīgi Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā vai elektroniski pa e-pastu ligatnesnami@ligatne.lv līdz 31.05.2021.

 

Pielikumi

 

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 20. jūnijam, plkst.10.00.

 •  Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē)- dzīvojamās mājas Gaujas ielā 23a, Līgatnē jumtu remontdarbu veikšana.

Pieteikums

 

 •  Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē)- zāles pļaušana SIA "LĪGATNES NAMI" apsaimniekojamā teritorijā.

Pieteikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 26.maijam, plkst.10.00.

 

 •  SIA " Līgatnes nami" vēlas Jūs uzaicināt dalībai zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpēte) - Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas centrālā apkures skaitītāja kārtējā verifikācija.

 Pieteikums

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 14.maijam, plkst.10.00.

 •  Zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpēte) - Būveksperts (remontdarbu apsekošanai Pīlādžu iela 5, Aigšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā).

Pieteikums

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 13.maijam, plkst.10.00.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 20. jūnijam, plkst.10.00.

 
 •  Zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpēte) - Būveksperta remontdarbu apsekošanai Pīlādžu iela 5, Aigšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Pieteikums

 

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 9. aprīlim, plkst.10.00.

 •  Zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpēte) - Printera iegāde uzņēmuma vajadzībām.

Pieteikums

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 9. aprīlim, plkst.10.00.

 

 •  Zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpēte) - Uzņēmuma mājas lapas izstrādei.

Pieteikums

Rezultāti

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 9. aprīlim, plkst.10.00.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpēte) - aukstā ūdens skaitītāji uzņēmuma vajadzībām

Pieteikums

 Rezultāti

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpēte) - Konstruktīvo elementu remonts.

Pieteikums

Pieteikuma pielikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 7. decembrim, plkst.10.00.

 •  Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpēte) - juridiskie pakalpojumi 

Pieteikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 25. novembrim, plkst.10.00.

 

 

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē)- logu mazgāšana pašvaldības iestādēm. 

Pieteikums

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 24.augustam, plkst.16.00

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē)- Konstruktīvo elementu remonts.

Pieteikums

Pielikums

Rezultāti

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 14.augustam, plkst.10.00

 •  Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē)- zāles pļaušana SIA "LĪGATNES NAMI" apsaimniekojamā teritorijā.

Pieteikums

Rezultāti

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 14.augustam, plkst.10.00

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē)- Elektriskā impulsa komercuzskaites mēraparādu iegāde, uzņēmumā pārvaldībā esošajām dzīvojamā mājā. 

Rezultāti.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) - zāles pļaušana SIA "LĪGATNES NAMI" apsaimniekojamā teritorijā.

Pieteikums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 25. maijam, plkst.10.00.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē)-Konstruktīvo elementu remonts

Pieteikums.

Pielikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 1.jūnijam, plkst.10.00.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) - Alumīnija torņa iegādi (6 metru augstumā)

Rezultāti.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) - zāles pļaušana SIA "LĪGATNES NAMI" apsaimniekojamā teritorijā.

Pieteikums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 6.aprīlim, plkst.10.00

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē)  - Deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pakalpojumi.

Pieteikums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 30.martam, plkst.10.00

 Rezultāti.

 •  Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) - būvgružu izvešanas pakalpojumi.

Pieteikums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 20.martam, plkst.10.00

Ziņojums.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -  Gaujas ielas 18, Līgatnē, Līgatnes novadā jumta remontdarbu veikšana.

Pieteikums.

Rezultāti.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 3.aprīlim, plkst.10.00

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -  Gaujas ielas 17, Līgatnē, Līgatnes novadā jumta remontdarbu veikšana.

Pieteikums.

Rezultāti.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 3.aprīlim, plkst.10.00

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -  Gaujas ielas 14, Līgatnē, Līgatnes novadā topogrāfiskie uzmērījumi.

Piereikums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 10.martam, plkst.10.00

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -  Juridiskie pakalpojumi.

Pieteikums.

Ziņojums.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -  Juridiskie pakalpojumi pārvaldīšanas līgumu izstāde.

Pieteikums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 5.martam, plkst.10.00

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -  Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apdrošināšana.

Ziņojums.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -  celtniecības materiālu iegādei.

Pieteikums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 14.februārim, plkst.10.00

 Ziņojums.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) - kokmateriālu iegādei

Pieteikums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 14.februārim, plkst.10.00.

Pretendenti nepieteicās. 

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -  “Iekšējo inženiertīklu (aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmas) ierīkošana dzīvojamā mājā Spriņģu ielā 11, Līgatnē, Līgatnes novadā.”

Pieteikums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 6.februārim, plkst.10.00.

Ziņojums.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apdrošināšana

ziņojums.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē)- skursteņslauķi.

Ziņojums.

 

 •  Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) - par dzīvojamās mājas Kalna ielā 4, Līgatnes novadā, Līgatnē jumta remontdarbiem – sijas un mūrlatas nomaiņa.

Informācija.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 8. janvārim, plkst.10.00.

Ziņojums.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) - Aku grodu, tekņu un kores montāža SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Pieteikums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 8.janvārim, plkst.10.00.

Ziņojums.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) - Elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaude, SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Pieteikums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 16.decembrim, plkst.10.00.

Ziņojums.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -Notekūdeņu tekņu iegādei.

Ziņojums.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -Augstā ūdens skaitītāju (50 gab.), 80mm, 2,5m3/h iegāde, uzņēmuma vajadzībām.

Ziņojums. 

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -  Autonomo dūmu detektoru iegāde uzņēmuma vajadzībām.

Ziņojums.

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) -Augstā ūdens skaitītāju , uzņēmuma vajadzībām.

Ziņojums. 

 

 • Zemsliekšņa iepirkums (tirgus izpētē) - Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 8, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, malkas apkures sistēmas tehniskai izpētei un slēdzienam.

Pieteikums.

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 19.decembrim, plkst.10.00.

Ziņojums.